BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ
UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?
Berard Eğitimi 20 kez yarımşar saatlik dinletiler halindedir. 20 gün günde 1 kez olarak dinleti yapılabildiği gibi, günde 2 kez olarak en az 3 saat ara ile 10 gün de yapılabilir. Rahat bir koltuğa oturan öğrenci sadece frekanslarından yararlandığı müziği dinleyerek öğrenme kulağı olan sağ kulağını geliştirir. Gelişim süreci bu 20 dinleti ile başlatılmış olur ve giderek açılan algı, tüm diğer yetileri etkileyerek 6 ay boyunca yükselir. Konsantrasyon, odaklanma ve diğer tüm alanlarda gösterilen gelişim normal ya da özel eğitim alan öğrencinin aldığı eğitimden verimini de en yüksek seviyeye taşır.
Her dinletide farklı müzik olup frekans yelpazesi genişliği düşünülerek dinleti programı hazırlanır. Devamlılık çok önem taşır. İlk 5 dinleti aralıksız yapılır. Dinleyecek kişinin genel sağlığı ve özellikle kulakları sağlıklı olmalıdır. Kulak iltihabı geçiriyorsa eğitime kulaklar iyileştikten sonra başlanır. Kulaklardaki sorun yüzünden antibiyotik kullanıyorsa eğitime başlanmaz, başlanmışsa ara verilir ve eğitime yeni başlamışsa, iyileşme sonrası programa baştan başlatılır. Eğitimin sonuna doğru olan rahatsızlıkta ise iyileştikten sonra kalan dinleti sayısı uygulanır. Bu durumu, uygulama yapan eğitimci değerlendirir.
Dinletiler sırasında ve 6 ay süresince eğitim dışında kulaklıkla yüksek müzik dinlemek ve bilgisayarda çok ses çıkaran savaş oyunları gibi oyunları oynarken kulaklık kullanmak Berard etkisini geriletebileceğinden 6 ay süreyle kulaklıkla yüksek sese maruz kalmamak gerekir.
Uygulama Hakkında
Uygulamalarda işitme organı olan kulak, bir vasıtadır. Eğitimin iyi işitme veya işitme fonksiyonu ile ilgisi yoktur. Eğitimin amacı öğrenme olabilmesi için en gerekli olan algının yani işitsel algılamanın iyi olmasıdır. Çünkü işitsel olarak algıladığımız şekilde yorumlar ve konuşuruz. Eğitim kulakta başlar. Kulağa ulaşan seslerin/frekansların değerlendirilmesi ne kadar temiz olursa, zihin de bu bilgileri o kadar kolay tasnif eder, yerleştirir ve hatırlar. Başlangıçta her ne kadar Dr. Berard kendi işitme azlığına çare bulmak için araştırmalara girmiş olsa da ulaştığı sonuç; işitsel algının  ve buna bağlı olarak da öğrenme, konsantrasyon, odaklanma gibi hayati önem taşıyan konularda ilerleme kaydettiğini görmüş olması nedeniyle bugün Berard AIT kendini dünyaya kabul ettirmiş bir yöntem olmuştur.
Uygulamalar tamamen bireyseldir. Öncelikle kişinin sağ/sol kulak baskınlığı ve varsa bazı frekanslara karşı aşırı duyarlığı testlerle tespit edilir.Bu verilere göre hazırlanan program ayrıca sesin yüksekliği de bireysel olarak düzenlenip eğitime başlanır. Modüle dediğimiz işlenmiş müziğin görevi 20 dinletiyle birlikte biter. 20 dinleti sonrası kulaklardaki frekans çalışması devamını sürdürür. Evde/odada, okulda ve sokakta modüle edilmemiş olarak duyulan her türlü ses/gürültü/müzik ile 6 ay boyunca kulak eğitimi, doğal akış içinde devam eder. İşte bu doğal akışın 6 aya ulaşması ile kişi de işitsel algı kapasitesini artık en üst oranda kullanmaya başlar.
UYGULAMA  SONRASINDA  ANLATILAN GELİŞMELER
1-) N. F: 19 yaşında.
Berard  Öncesi : Çok sıkılgan ve içine kapanık bir yapısı olan N’nin özgüven sorunu da var. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Ders çalışamıyor, odaklanamıyor. Çok karamsar bir tablo çiziyor. İçine kapanık bir yapısı var. İletişim başlatma ve sürdürmede zorluk çekiyor.
Berard Sonrası : İletişimi çok rahat başlatıyor ve sürdürüyor. Kendini çok iyi bir şekilde ifade ediyor. Kendine olan güveni arttı. Üniversiteyi kazandı. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği bölümüne girdi.
2-) S. L: 14 yaşında.
Berard  Öncesi : Kendine hiçbir şekilde güveni olmayan, konuşurken sesi duyulmayan ve kendini ifade edemeyen E. hiçbir işe odaklanamıyor. İnsanlarla iletişime girmeye çekinen E’nin vücut duruşunda postür bozukluk var. İletişim başlatmada ve sürdürmede ciddi güçlükler yaşıyor.
Berard Sonrası : İşe odaklanma arttı. Özgüveni gelişti. İnsanlarla iletişim kurmaya başladı. Daha yüksek sesle konuşmaya başladı, kendini daha iyi ve daha anlaşılır bir şekilde ifade etmeye başladı. Duruşu daha iyi oldu. Kendine yeni hedefler koydu.
3-) C. O. : 19 yaşında
Berard  Öncesi : Sınavlara hazırlanıyor, ders çalışamıyor. Özgüven eksikliği var. Problem çözme becerisi zayıf. Depresif bir duruşu var.
Berard Sonrası : Kendini çok iyi ifade edebiliyor, olaylara daha akılcı bakıyor. Üniversiteyi kazandı. İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Şu anda üniversitesinin desteği ile Amerika’ya dil öğrenmeye gitti.
4-) E. T. :  20 yaşında
Berard  Öncesi : Aşırı stresli,dağınık, ne yapacağı hakkında fikri olmayan, ders çalışamayan , aile ve yakın çevresiyle sürekli çatışma halinde yaşayan bir öğrenci.
Berard Sonrası : İletişim becerileri düzeldi,  motivasyonu arttı. Hedefini belirledi ve şu anda üniversitede Psikoloji bölümünde okuyor.
5-) E. K. :  18 yaşında
Berard  Öncesi : İçine kapanık, ders çalışmayı sevmeyen, sorumluluk almaktan kaçan, her şeyi erteleyen  ve kararsız bir yapısı var.
Berard Sonrası : Dışa dönük oldu, düzenli bir şekilde ders çalıştı ve kendine ait sorumlulukları yerine getirmeye başladı. Üniversiteyi kazandı.  Endüstri Mühendisliği Bölümünde okuyor.
6-) Z. H. :    5,5 yaşında.
Berard  Öncesi : Otizmli , yerinde duramayan , anlamsız sesler çıkaran ve ne dediği anlaşılamayan bir çocuk. İstediği yapılmadığında agresif davranışlar sergiliyor ve bazen diğer çocuklara şiddet uyguluyor.
Berard Sonrası : Uygulama sonrası yaklaşık iki ay sonra,  derste  45 dakika oturmaya ve verilen yönergeleri uygulamaya başladı. Daha anlaşılır ve anlamlı sesler çıkarmaya başladı. 40-50 kadar kelimeyi  telaffuz edebiliyor ve artık arkadaşlarıyla çok daha uyumlu.
7-) B. M. : 19 yaşında
Berard  Öncesi : Zihinsel  engelli olan B. aşırı agresif,.öfkesini kontrol edemeyen,.kekeleyerek konuşan ve ne konuştuğu çoğu kez anlaşılmayan bir öğrenci. Ailesi evde çok uyumsuz olduğunu ve davranışsal anlamda sürekli sorun yaşattığını söyledi.
Berard Sonrası : Kekemeliği azaldı, konuşması daha akıcı ve anlaşılır hale geldi. Özgüveni gelişti ve öfkesini daha rahat bir şekilde kontrol etmeye başladı. Ailesi evde kurallara uyduğunu  eskisi gibi sorun yaratmadığını ve ev yaşantılarının daha kaliteli hale geldiğini belirtti.
8- )   Y. E. D. :  8 yaşında
Berard  Öncesi : Kekemelik şikayetiyle gelen Y.’de aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı da var. Ders çalışmaya odaklanamıyor.
Berard Sonrası : Kekemeliği belirgin bir şekilde azaldı. Daha akıcı konuşmaya başladı. Ailesi ders başarısının arttığını ve daha itaatkar olduğunu söyledi.
9-) Ü. D. : 20 yaşında
Berard  Öncesi : İki sene önce kaza geçirmiş olan Ü.  depresif ve kendine güvensiz. Sürekli öfke patlamaları yaşıyor. Üniversite sınavlarına hazırlanmak istiyor fakat bir türlü ders çalışamıyor, ders çalışmaya konsantre olamıyor.
Berard Sonrası : Yakın çevresi Ü’nün daha pozitif ve güleç olduğunu evde gereksiz tartışmalardan kaçındığını belirtti. Üniversite için kendine hedef koyan Ü. düzenli bir şekilde ders çalışmaya başladı. Ders sırasında konuya odaklandığını ve dışarıdaki seslerin kendisini artık etkilemediğini söyledi. İnsanlarla iletişim kurmaktan artık kaçmadığını anlattı.
10-) B. A. : 18 yaşında
Berard  Öncesi : Derslerinde çok başarılı olan B.  artık ders çalışamadığını, odaklanamadığını ve kendine güveninin olmadığını  ve insanlarla iletişim kurmaktan kaçtığını dile getirdi.
Berard Sonrası : Eskisinden daha iyi ders çalışmaya başladığını, odaklanmasının arttığını ve başarısının arttığını söyledi. İletişimi kolaylıkla başlattığını ve kendine olan güvenini tekrar kazandığını belirtti.
11-) S. S. :  22 yaşında
Berard  Öncesi : Öfke kontrol sorunu ve dikkat dağınıklığı sorunu olan S’de strese bağlı olarak sağ elinde sürekli titreme var. Bu durum kendine olan güvenini kaybetmesine neden oluyor.
Berard Sonrası : Elindeki titremenin çok azaldığını bununda kendine olan güvenini yerine getirdiğini söyledi. Artık dikkatini kolaylıkla toplayabildiğini ve iş hayatında da karşısındaki insanlarla daha kolay iletişim kurabildiğini ve daha akıllı kararlar alabildiğini belirtti.
12-) S. A.: 24 yaşında
Berard  Öncesi : Yoğun stresi olan ve öfkesini kontrol edemeyen S.  çevresindeki insanlarla ilişkilerinin bozulduğunu söyledi. Bu durumun kendine olsn güvenini kaybetmesine  ve karamsarlığa dönüşmesine neden olduğunu belirtti.
Berard Sonrası : Öfkesi kontrol altına alınmış kendine olan güvenini tekrar kazanmış işlerinde daha başarılı olduğunu söyledi. Daha önce strese girmesine sebep olan durumları artık önemsemediğini ve çok daha pozitif olduğunu belirtti.
13-) E. T. :  4 yaşında
Berard  Öncesi : Çok inatçı, sürekli ağlayan evde kurallara uymayan bir çocuk. Annesi, istediği olmadığında çok hırçınlaştığını ağlama nöbetleri geçirdiğini söyledi. Saatlerce televizyon izlediğini  ve yemek yeme sorunu olduğunu ayrıca belirtti.
Berard Sonrası : Ağlama nöbetlerinin neredeyse yok olduğunu, daha itaatkar olduğunu ve arkadaşlarıyla daha uyumlu olduğunu belirtti. Televizyon izleme saatlerinin çok azaldığını ve kurallara daha çok riayet ettiğini de söyledi.
14-) Y. K. : 33 yaşında
Berard  Öncesi : Yoğun  tempolu ve sorumluluğu fazla bir iş hayatı olan Y. kendini aşırı baskı ve stres altında hissettiğini, dikkatinin çok çabuk dağıldığını ve konsantrasyonunun olmadığını ve bu yüzden çoğu kez artık işine odaklanamadığını, bu yüzden bazen yanlış kararlar aldığını belirtti.
Berard Sonrası : Dikkatinin belirgin bir şekilde arttığını, işine daha çok odaklanabildiğini, daha akılcı kararlar aldığını söyledi. Artık çabuk öfkelenmediğini ve insanları daha rahat tolere edebildiğini belirtti.
15-) C.  A.  M. :  45 yaşında
Berard  Öncesi : Çok stresli ve yoğun bir iş temposu olan C.  hemen öfkelendiğini, olaylara farklı açıdan yaklaşamadığını, dikkatinin çok dağınık olduğunu belirtti. Sürekli gergin ve agresif olduğunu yakın aile ve arkadaş çevresinin bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Berard Sonrası : Dikkatinin arttığını, işine odaklanabildiğini, artık doğru zamanda doğru kararlar alabildiğini söyledi. Ayrıca İnsanlarla iletişimin çok daha iyi olduğunu, eskisi gibi öfkelenmediği için çevresindekilerin de bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.
  
2847 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam142
Toplam Ziyaret66133200
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.357527.4671
Euro29.010129.1264
Hava Durumu
Saat