BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Kavram Öğretiminde kullanılan Yöntemler

Doğrudan Öğretim Yöntemi

Doğrudan öğretim yaklaşımı, tümdengelim ve açık anlatım yöntemi olarak da adlandırılır. Davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramına dayanan bir yöntemdir. Engelmann’ın çalışmalarına dayanan Siegfried Engelmann, Wes Becker ve Douglas Carnine tarafından geliştirilmiştir.

Zihinsel engelli çocukların bilişsel becerilerinin öğretimini hedefler; yani okuma-yazma, matematik, kavram ve iletişim becerilerinin öğretiminde kullanılır. Ayrıca sosyal beceri öğretim programlarının uygulanmasında yaygın olarak tercih edilir. Okulöncesi eğitiminde çocuklara özellikle kavram öğretmek amacıyla kullanılır. Öğretmen merkezli bir yöntemdir, yani öğretim süreci baştan sona kadar eğitimci tarafından yönlendirilir. Programda öğretim süreci, belli prensipler ve detaylı planlar çerçevesinde gerçekleştiği ve materyallerin kullanımında sistematik olmayı gerektirdiği için tesadüflere yer verilmez.

Kavram öğretim süreci, çocuğun performans düzeyinin belirlenmesi, öğretilecek kavramların belirlenmesi, örnek ve materyallerin seçilmesi ve sunulması, gelişimin sürekli değerlendirilerek kayıt altına alınması, gerekli ipuçlarının sunulması, pekiştireç kullanılması gibi unsurlardan oluşur.

Beceri öğretim süreci, programda yer alacak becerilerin belirlenmesi, çocuk için öncelikli olan becerilerin belirlenmesi, öğretimin özelliklerinin belirlenmesi ve beceri öğretimine başlanılması gibi aşamalardan oluşur. Beceri öğretim süreci, becerinin çocuğa fark ettirilmesi, analiz edilmesi, model olma, rol oynama, tekrar edilmesi, genelleştirilmesi, pekiştirme, çocuğun performansının değerlendirilmesi gibi aşamaları kapsar.

Doğrudan öğretim yaklaşımında temel amaç, çocuğa hızlı bir biçimde kalıcı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Çevresel koşulların, öğrenmede birinci derecede etkili olduğu kabul edilir. Doğrudan öğretim modeli bu ilkeye dayandığı için, işe çevresel değişiklikler yaparak başlar. Çocuğun öğrendikleri eğitimcinin başarısı olarak kabul edilirken, öğrenmedikleri ise eğitimcinin başarısızlığı olarak görülür; çünkü gerekli çevresel koşullar oluşturulduktan sonra çocuğun öğrenmemesi söz konusu olamaz. Bu yönteme göre, gelişimsel etkenlerin öğrenme üzerinde pek fazla etkisi yoktur.

 Çocuğun ihtiyaç duyduğu beceri ve kavramlar titizlikle belirlenir. Her öğretimin başında ve sonunda değerlendirme yapılır. Öğretimde beklenen tepkiler alındığında olumlu geribildirim verilmesi esastır. Olumlu tepkiler alınmadıkça öğretim sonlandırılmaz ve bir üst basamağa geçilmez.

Öğretilmesi amaçlanan bilgi ve beceriler çocuğun öğrenebileceği küçük parçalara bölünür. Öğretimin başında eğitimcinin yardımı fazladır ve öğrencinin öğrenme düzeyine paralel olarak yardım giderek azaltılır.

 

Basamaklandırılmış Yöntem

Doğrudan Öğretim Modelinden uyarlanmış bir yöntemdir. Bu öğretim modeli “yap”, “göster”, “söyle” ve “yaz” basamaklarıyla yapılan çalışmalardan oluşur. Bu basamaklar da kendi içlerinde dörder alt basamağa ayrılmaktadır. Bu yöntemde eğitimci model olur ve çocuğun kendisini gözlemesi sağlanır. Eğitimci aynı zamanda bilgi ve beceriye ilişkin açıklamalarda bulunur. Daha sonra çocuk, aynısını yapar, gösterir, söyler ve yazar. Bu yöntemdeki temel amaç, çocuğun yapmasını, göstermesini, sözlü ve yazılı olarak ifade etmesini sağlamaktır. Çocuğun olumlu tepkileri pekiştirilir. Yanlış tepki durumunda sunu tekrar yapılır. Bu yöntemde sununun basamakları kolaydan karmaşığa olacak biçimde önceden saptanır.

Yapılan araştırmalar, renk, şekil, konum, niteleme, karşılaştırmalı, zıtlık, sayı vb. kavramların öğretilmesinde doğrudan öğretim modelinin etkili olduğu, doğal sayı becerilerinin, yani toplama gibi matematik işlemlerinin öğretiminde ise, basamaklandırılmış yöntemle daha başarılı sonuç alındığı belirlenmiştir.

Yap Basamağı: Bu basamak, eğitimci ile çocuk arasında bir yakınlaşma oluşturur ve çocuğun gruba katılımında ve grupla daha çabuk kaynaşmasında etkilidir. Eğitimci işlem ve becerilerin öğretiminde gerçek nesnelere yer verir ve çocuk da yanıtlarını gerçek nesnelerle verir. Gerçek nesnelerin kullanıldığı yap basamağı şu alt basamaklardan oluşur:

Yap-yap: Eğitimcinin birinci kümeye 1 tane, ikinci kümeye 2 tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, çocuk, 2 kümenin toplamı kadar nesne alır.

Yap-göster: Eğitimcinin birinci kümeye 1 tane, ikinci kümeye 2 tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, çocuk, önündeki resimli kartlar arasından 2 nesne kümesinin toplamını belirten resim kartını gösterir.

Yap-söyle: Eğitimcinin birinci kümeye 1 tane, ikinci kümeye 2 tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, çocuk, 2 kümenin toplamının 3 ettiğini söyler.

Yap-yaz: Eğitimcinin birinci kümeye 1 tane, ikinci kümeye 2 tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, çocuk, 2 kümenin toplamını rakamla yazar.

Göster Basmağı: Bu basamakta işlem ve becerilerin öğretiminde resimli kartlar kullanılır. Eğitimci çocuğa görsel bir uyaran verir ve çocuğun doğru geribildirimde bulunmasını bekler. Göster basamağı şu alt basamaklardan oluşur:

Göster-yap: Eğitimcinin gösterdiği ve söylediği, toplamları 3 olan 2 nesne kümesinin resimli kartına bakarak, çocuk, resimli karttaki nesne sayısı kadar gerçek nesne alır.

Göster-göster: Eğitimcinin gösterdiği ve söylediği, toplamları 3 olan 2 nesne kümesinin resimli kartına bakarak, çocuk, önündeki resimli kartlar arasından, 2 nesne kümesinin toplamını belirten resim kartını gösterir.

Göster-söyle: Eğitimcinin gösterdiği ve söylediği, toplamları 3 olan 2 nesne kümesinin resimli kartına bakarak, çocuk, 2 kümenin toplamının 3 olduğunu söyler.

Göster-yaz: Eğitimcinin gösterdiği ve söylediği, toplamları 3 olan 2 nesne kümesinin resimli kartına bakarak, çocuk, 2 kümenin toplamını rakamla yazar.

Söyle Basamağı: Bu basamakta işlem ve becerilerin öğretiminde sözlü ifadeler kullanılır. Eğitimci çocuğa sembolik uyaranı sözlü olarak verir ve çocuğun doğru geribildirimde bulunmasını bekler. Söyle basmağı şu alt basamaklardan oluşur.

Söyle-yap: Eğitimcinin söylediği toplama işleminin sonucu kadar nesne alır.

Söyle-göster: Eğitimcinin söylediği toplama işleminin sonucunu önündeki resimli kartlar arasından gösterir.

Söyle-söyle: Eğitimcinin söylediği toplama işleminin sonucunun 3 olduğunu söyler.

Söyle-yaz: Eğitimcinin söylediği toplama işleminin sonucunu rakamla yazar.

Yaz Basamağı: Bu basamakta işlem ve becerilerin öğretiminde rakamlar kullanılır. Eğitimci öğrenciye sembolik uyaranı yazılı olarak verir ve çocuğun doğru geribildirimde bulunmasını bekler. Yaz basmağı şu alt basamaklardan oluşur.

Yaz-yap: Eğitimcinin yazdığı toplama işlemine bakarak, toplama işleminin sonucu kadar gerçek nesne alır.

Yaz-göster: Eğitimcinin yazdığı toplama işlemine bakarak çocuk, önündeki resimli kartlar arasından, toplama işleminin sonucunu belirten resim kartını gösterir.

Yaz-söyle: Eğitimcinin yazdığı toplama işlemine bakarak çocuk, toplama işleminin sonucunun 3 olduğunu söyler.

Yaz-yaz: Eğitimcinin yazdığı toplama işlemine bakarak çocuk, toplama işleminin sonucunu rakamla yazar.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret66152276
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.831328.9469
Euro31.329631.4551
Hava Durumu
Saat