BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Ölçü Araçları v Öğretim Planları

Kavramların Sınıflanması

Renk kavramları: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, kahverengi, pembe, turuncu, siyah, beyaz vb.

Sayı kavramları: bir tane, iki tane, üç tane vb. 

Şekil kavramları: Daire, kare, üçgen, yıldız, dikdörtgen, yamuk vb. geometrik şekiller

Konum kavramları: Üstünde-altında, önünde-arkasında, yakında-uzakta vb.

Miktar kavramları: Az-çok, ağır-hafif, bütün-yarım vb.

Zıtlık kavramları: Sıcak-soğuk, açık-kapalı, temiz-kirli, yumuşak-sert vb.

Niteleme kavramları: Uzun-kısa, kalın-ince, büyük-küçük vb.

Karşılaştırmalı kavramlar: Daha çok, daha büyük, daha kısa vb.

En üstünlük kavramları: En büyük, en ağır, en güzel vb.

Hareket kavramları: Yürümek, koşmak, kaldırmak vb.

İsim kavramları: İnsan isimleri, hayvanlar, bitkiler, meyveler, nesne isimleri, özel isimler vb.

 

Önkoşul Davranışlar

Kavram öğretimine başlamak için çocuğun bazı önkoşul becerileri kazanmış olması gerekir.

  • Eylem bildiren yönergeleri yapabilmelidir. Örneğin, “al, ver, göster, otur, tut, bak” vb. bazı yönergeleri anlamalı ve yerine yetirmelidir.”
  • Eşleştirme yapabilmelidir. Örneğin, çocuğa gösterilen nesnenin aynısını, üç farklı nesne arasında bulup göstermelidir.

Çocuk bu becerilere sahipse kavram öğretimine başlanır, şayet bunları yapamıyorsa, öncelikle bu beceriler kazandırılır.

Ölçü Araçlarının Kullanılması

Ölçü araçları kulanılmadan önce çocuğun kavramla ilgili ön koşul davranışları kazanıp kazanmadığına bakılmalıdır. Eğer ön koşul davranışları kazanmamışsa öncellikle ön koşul davranışlar öğretilmelidir.

Ölçü araçları hazırlanırken, öğretilmesi amaçlanan konu veya kavramın analizi yapılmalıdır. Yani kavramın ilişkili ve ilişkisiz özellikleri belirlenmelidir. Her bildirimle ilgili materyalin diğerinden farklılık göstermesine dikkat edilmelidir.

Ölçü aracı ile bire bir çalışılmalı ve ortamın da sessiz olması gerekmektedir. Kayıt çizelgesi eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde olmalı ve her bildirimden sonra gerekli sütun işaretlenmelidir.

 

Daire kavramının ölçüt bağımlı testi ve performans kayıt formu

Bildirimler

Ölçüt

Yönergeler/Sorular

-/+

1. Aynı ölçülerde ve aynı renkte iki nesne arasında, “Daire olanı göster” diye yönerge verildiğinde daireyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

3/4

1. Şekillere bak, daire olanı göster.

a. Kahverengi muşambadan çapı 10 cm olan daire / Kahverengi muşambadan bir kenarı 10 cm olan kare

b. Mavi el işi kâğıdından çapı 7 cm olan daire / Mavi el işi kâğıdından bir bir kenarı 7 cm olan üçgen

c. Siyah sert plastikten çapı 8 cm olan daire / Siyah sert plastikten bir kenarı 8 cm olan yıldız

d. Kırmızı kartondan çapı 2 cm olan daire / Kırmızı kartondan bir kenarı 2 cm olan kare

 

 

 

Sonuç

 

2. Aynı ölçülerde ve aynı renkte üç nesne arasında, “Daire olanı göster” diye yönerge verildiğinde daireyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

2. Şekillere bak, daire olanı göster.

a. Kahverengi muşambadan çapı 10 cm olan daire / Kahverengi muşambadan bir kenarı 10 cm olan kare / Kahverengi muşambadan bir kenarı 10 cm olan üçgen

b. Mavi el işi kâğıdından çapı 7 cm olan daire / Mavi el işi kâğıdından bir kenarı 7 cm olan üçgen / Mavi el işi kâğıdından bir kenarı 7 cm olan yıldız

c. Siyah sert plastikten çapı 8 cm olan daire / Siyah sert plastikten bir kenarı 8 cm olan yıldız / Siyah sert plastikten bir kenarı 8 cm olan kare

d. Kırmızı kartondan çapı 2 cm olan daire / Kırmızı kartondan bir kenarı 2 cm olan kare / Kırmızı kartondan bir kenarı 2 cm olan üçgen

 

 

 

Sonuç

 

 

Bildirimler

Ölçüt

Yönergeler/Sorular

-/+

3. Aynı ölçülerde ve aynı renkte iki nesne arasında, “Daire” olan gösterilip, “Bu şeklin adı ne?” diye sorulduğunda “Daire” olduğunu söyler.

 

 

 

 

 

 

 

3/4

3. Bu şeklin adını söyle.

a. Kahverengi muşambadan çapı 9 cm olan daire / Kahverengi muşambadan bir kenarı 9 cm olan kare

b. Mavi el işi kâğıdından çapı 5 cm olan daire / Mavi el işi kâğıdından bir kenarı 5 cm olan üçgen

c. Siyah sert plastikten çapı 3 cm olan daire / Siyah sert plastikten bir kenarı 3 cm olan yıldız

d. Kırmızı kartondan çapı 6 cm olan daire / Kırmızı kartondan bir kenarı 6 cm olan kare

 

 

 

Sonuç

 

4. Farklı ölçülerde, aynı renkte ve malzemede üç nesne arasında, “Daire olanı göster” diye yönerge verildiğinde daireyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

3/4

4. Şekillere bak, daire olanı göster.

a. Kahverengi tahtadan çapı 5 cm olan daire / Kahverengi tahtadan bir kenarı 9 cm olan kare / Kahverengi tahtadan bir kenarı 11 cm olan üçgen

b. Mavi ketenden çapı 6 cm olan daire / Mavi ketenden bir kenarı 4 cm olan üçgen / Mavi ketenden kenarları 3-5 cm olan dikdörtgen

c. Siyah kumaştan çapı 10 cm olan daire / Siyah kumaştan bir kenarı 8 cm olan yıldız / Siyah kumaştan kenarları 4-6 cm olan dikdörtgen

d. Kırmızı kartondan çapı 2 cm olan daire / Kırmızı kartondan bir kenarı 4 cm olan kare / Kırmızı kartondan bir kenarı 7 cm olan üçgen

 

 

 

sonuç

 

 

Bildirimler

Ölçüt

Yönergeler/Sorular

-/+

5. Farklı ölçülerde, farklı renkte ve farklı malzemeden yapılmış iki nesne arasında, “Daire olanı göster” diye yönerge verildiğinde daireyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

3/4

5. Şekillere bak, daire olanı göster.

a. Kahverengi muşambadan çapı 10 cm olan daire / Siyah el işi kâğıdından bir kenarı 6 cm olan yıldız

b. Mavi sert plastikten çapı 7 cm olan daire / Kırmızı el işi kâğıdından bir kenarı 9 cm olan üçgen

c. Siyah mukavvadan çapı 5 cm olan daire / Sarı temizlik bezinden bir kenarı 8 cm olan yıldız

d. Kırmızı kumaştan çapı 3 cm olan daire / Mavi el işi kağıdından kenarları 5-7 cm olan dikdörtgen

 

 

 

Sonuç

 

6. Farklı ölçülerde, farklı renkte ve malzemeden yapılmış iki nesneden, “Daire” olan gösterilip, “Bu şeklin adı ne?” diye sorulduğunda “daire” der.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

6. (Daire olan gösterilir) Bu şeklin adını söyle.

a. Kahverengi muşambadan çapı 10 cm olan daire / Siyah el işi kâğıdından bir kenarı 6 cm olan yıldız

b. Mavi sert plastikten çapı 7 cm olan daire / Kırmızı el işi kâğıdından bütün bir kenarı 9 cm olan üçgen

c. Siyah mukavvadan çapı 5 cm olan daire / Sarı temizlik bezinden bir kenarı 8 cm olan yıldız

d. Kırmızı kumaştan çapı 3 cm olan daire / Mavi el işi kağıdından kenarları 5-7 olan dikdörtgen

 

 

 

Sonuç

 

 

 

Bildirimler

Ölçüt

Yönergeler/Sorular

-/+

7. Farklı ölçülerde, farklı renkte ve farklı malzemeden yapılmış üç nesne arasında, “Daire olanı göster” diye yönerge verildiğinde daireyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

3/4

8. Şekillere bak, daire olanı göster.

a. Sarı temizlik bezinden çapı 4 cm olan daire / Siyah el işi kâğıdından bir kenarı 8 cm olan yıldız / Beyaz tahtadan bir kenarı 2 cm olan üçgen

b. Mavi sert plastikten çapı 6 cm olan daire / Kırmızı el işi kâğıdından bir kenarı 8 cm olan üçgen / Siyah muşambadan kenarları 5-7 cm olan dikdörtgen

c. Siyah mukavvadan çapı 9 cm olan daire / Sarı temizlik bezinden bir kenarı 6 cm olan yıldız / mavi sert plastikten bir kenarı 4 cm olan kare

d. Kırmızı kumaştan çapı 3 cm olan daire / Sarı plastikten bir kenarı 9 cm olan kare / Mavi el işi kağıdından kenarları 5-7 cm olan dikdörtgen

 

 

 

Sonuç

 

8. Farklı ölçülerde, farklı renkte ve farklı malzemeden yapılmış üç nesne arasında, “Daire” olan gösterilip, “Bu şeklin adı ne?” diye sorulduğunda “Daire” olduğunu söyler.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

8. Bu şeklin adını söyle.

a. Kahverengi muşambadan çapı 3 cm olan daire / Siyah el işi kâğıdından bir kenarı 6 cm olan yıldız / siyah sert plastikten kenarları 5-8 cm olan dikdörtgen

b. Mavi sert plastikten çapı 5 cm olan daire / Yeşil mukavvadan bir kenarı 9 cm olan kare / Siyah deriden bir kenarı 7 cm olan üçgen

c. Siyah mukavvadan çapı 5 cm olan daire / Sarı temizlik bezinden bir kenarı 8 cm olan yıldız / Beyaz fotokopi kağıdından bir kenarı 6 cm olan kare

d. Kırmızı kumaştan çapı 3 cm olan daire / Sarı plastikten bir kenarı 9 cm olan kare / Mavi el işi kağıdından kenarları 5-7 cm olan dikdörtgen

 

 

 

Sonuç

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam221
Toplam Ziyaret66151137
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat