BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Tane Kavramının Öğretimi

Her aşamada dört farklı araç seti bulunur ve sırayla bu setler kullanılır. Çocuk 4 setten oluşan sunumlardan 3 doğru tepki verirse ölçüt karşılanmış olur ve bir sonraki aşamaya geçilir.

Tane kavramının ön koşulları şunlardır:

  1. Dokunarak sayabilme
  2. Ritmik sayabilmeli
  3. Azlık-çokluk kavramlarını ayırt edebilmeli
  4. Say, al, ver, göster, işaret et, söyle vb basit yönergelere uyabilmeli

 

Bildirimler

Ölçüt

Yönergeler/Sorular

-/+

1. Önüne konulan nesne kümesi içinden, 2 tane alınıp, “sen de 2 tane … al," denildiğinde, istenilen miktardaki nesneyi alır.

3/4

1. Ben 2 tane … aldım sen de 2 tane … al (Eğitimcinin önünde gerçek nesnelerin içinde olduğu bir tabak, öğrencinin önünde bir tabak bulunur).

a. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 5 adet boncuk.

b. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 5 adet düğme .

c. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 5 adet silgi.

d. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 5 adet kapak.

 

 

2. Nesne kümesi içinden bir tane alındığında, çocuğun önünde bulunan resimli kartlar işaret edilerek, “Ben 2 tane … aldım, sen de kartlar içinde 2 tane … resmi olan kartı göster,” denildiğinde gösterir.

3/4

2. Ben 2 tane … aldım, sen de önündeki kartlardan 2 tane … resmi olan kartı göster (gerçek nesnelerin olduğu tabak eğitimcinin, kartlar ise çocuğun önünde bulunur).

a. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart.

b. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart.

c. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart.

d. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.

 

 

3. Önüne konulan nesne kümesi içinden 2 adet alınıp, “Elimde kaç tane ... var?” diye sorulduğunda, “2 tane ... ” diye yanıt verir.

 

3/4

3. Eğitimci önündeki tabaktan 2 tane … alarak “Elimde kaç tane … var? (5 nesnenin olduğu tabak sadece eğitimcinin önünde bulunur.)

a. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

b. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

c. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

d. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

 

4. 2 adet nesnenin olduğu kart çocuğa gösterilip, “Bu kartta bulunan ... sayısı kadar tabaktan ... al” denildiğinde önündeki tabakta bulunan nesnelerden istenilen (2 tane) miktarda alır.

 

3/4

4. Elimdeki kartta bulunan … sayısı kadar önündeki tabaktan … al (resmili kart eğitimcinin, nesnelerin olduğu tabak çocuğun önünde bulunur).

a. 2 adet boncuk resmi olan kart. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

b. 2 adet düğme resmi olan kart. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

c. 2 adet silgi resmi olan kart. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

d. 2 adet kapak resmi olan kart. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

 

5. 2 adet nesne resmi olan kart gösterilip, “Bu karttaki ... .. sayısı kadar ... .. resmi olan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterir.

3/4

5. Eğitimci elindeki kartı göstererek, “bu karttaki kadar … bulunan kartı göster (eğitimcinin önünde sadece 2 nesne resmi olan kart bulunur, çocuğun önünde ise 1adet, 2adet, 3 adet, 4 adet nense resmi bulunan kartlar durur).

a. 2 adet boncuk resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart.

b. 2 adet düğme resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart.

c. 2 adet silgi resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart.

d.2 adet kapak resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.

 

6. 2 adet nesne resmi olan kart gösterilip, “Bu kartta kaç tane ... var?” diye sorulduğunda, “2” veya “2 tane ...” diye cevap verebilme.

3/4

6. 2 adet nesne resmi olan kart gösterilip bu kartta kaç tane … var? (resimli kart sadece eğitimcide olur).

a. 2 adet boncuk resmi olan kart         

b. 2 adet düğme resmi olan kart

c. 2 adet silgi resmi olan kart

d. 2 adet kapak resmi olan kart

 

7. Önüne konulan nesne kümesi içinden, “2 tane ... al," denildiğinde 2 tane … alır.

3/4

7. Önündeki tabaktan 2 tane … al. (nesnelerin bulunduğu tabak sadece öğrencinin önünde durur).

a. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

b. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

c. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

d. Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

 

8. Önüne konulan nesne resimleri içinden, “2 adet ... resmi olan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterir.

3/4

8. Önündeki kartlardan 2 tane … resmi olan kartı göster (resimli kartlar sadece çocuğun önünde bulunur).

a. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart           

b. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

c. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

d. 1 adet, 2 adet,3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

 

9. Yazılı olarak (rakamla) 2 gösterilip “2 tane ... resmi bulunan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterir.

3/4

9. 2 rakamı gösterilerek şöyle denilir: “Elimdeki 2 rakamı kadar … resmi olan kartı göster”  (“2” rakamı yazılı olan kart eğitimcide, resimli kartlarda çocuğun önünde bulunur).

a. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart           

b. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

c. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

d. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

 

 

Tane Kavramının Öğretim Planı

Tane kavramını öğretmede kullanılan materyallerin isimleri çocuk tarafından çok iyi bilinmelidir. Aşağıda örnek olarak “2 tane” kavramı ile ilgili Ölçüt Bağımlı test ve öğretim aşamaları detaylı olarak verilmiştir. Diğer sayılar da aynı yöntem kullanılarak ve aynı aşamalar takip edilerek öğretilmelidir. Tane kavramı ritmik sıraya göre değil, karışık olarak verilir.

Yap-göster-söyle basamaklarından oluşan yöntemde öğretim toplam 9 aşamada tamamlanır. Gerekli görülürse “yaz” basamağı da eklenir.

(Her oturumda başlama ve bitirme tarihleri, oturum süresi belirtilir ve oturum sonunda değerlendirme yapılır. Ayrıca kullanılacak pekiştireçler yazılır.)

 

Kavram: 2 (iki)

1. aşama: Yap-yap

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Önüne konulan nesne kümesi içinden, 2 tane alınıp “sen de 2 tane ... al," denildiğinde, istenilen miktardaki nesneyi alabilme.

Materyal:

1. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

2. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

3. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

4. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncukların olduğu tabaklardan biri eğitimcinin, diğeri de çocuğun önüne konur. Çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk doğru tepki verirse, öğretime başlanır. Tabaktan 2 boncuk alınarak, “Ben 2 tane boncuk aldım, sen de 2 tane boncuk al,” diye yönerge verilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Fiziksel yardımla eli tabağa doğru götürülür ve 2 boncuk alması sağlanır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

2. aşama: Yap-göster

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Nesne kümesi içinden 2 tane alındığında, çocuğun önünde bulunan resimli kartlar işaret edilerek, “Ben 2 tane ... aldım, sen de kartlar içinde 2 tane ... resmi olan kartı göster,” denildiğinde gösterebilme.

Materyal:

1. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart       

2. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

3. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

4. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncukların içinde olduğu tabak masanın üzerine konur. Çocuğun dikkati tabağa çekilir. Boncuklar gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” derse, boncuk resimleri alınıp sırayla çocuğun önüne konur. “Bak bunlar da boncuk resimleri,” denir. Çocuğun kartları eline almasına 2-4 saniye izin verilir ve ardından kartlar çocuğun elinden alınıp önüne konulur. Tabaktaki boncuklardan 2 tane alınır. Alınan boncuk ve çocuğun önündeki kartlar gösterilerek, “Ben 2 tane boncuk aldım, sen de bu kartlardan 2 tane boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

2. aşama: Yap-söyle

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Önüne konulan nesne kümesi içinden 2 adet alınıp, “Elimde kaç tane ... var?” diye sorulduğunda, “2” veya “2 tane ... ” diye yanıt verebilme.

Materyal:

1. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

2. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

3. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

4. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncukların içinde olduğu tabak eğitimcinin önünde olacak şekilde masanın üzerine konur. Tabak çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” diye yanıtlar. Tabaktan 2 tane boncuk alınarak, “Elimde kaç tane boncuk var?” diye sorulur. Çocuk, “2”, “2 tane” veya “2 boncuk” diye cevaplarsa ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

4. aşama: Göster-yap

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: 2 adet nesnenin olduğu kart çocuğa gösterilip, “Bu kartta bulunan ... sayısı kadar tabaktan ... al” denildiğinde önündeki tabakta bulunan nesnelerden bir adet alabilme.

Materyal:

1. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

2 adet boncuk resmi olan kart     

2. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

2 adet düğme resmi olan kart

3. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

2 adet silgi resmi olan kart

4. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

2 adet kapak resmi olan kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncukların içinde olduğu tabak çocuğun önüne konulur. Çocuğun dikkati tabağa çekilir. Boncuklar gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” der. 2 tane boncuk resminin olduğu kart çocuğa gösterilerek, “Bu kartta bulunan boncuk sayısı kadar tabaktan boncuk al,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

5. aşama: Göster-göster 

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: 2 adet nesne resmi olan kart gösterilip, “Bu karttaki ... sayısı kadar ... resmi olan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterebilme.

Materyal:

1. Set: 2 adet boncuk resmi olan kart 

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart  

2. Set: 2 adet düğme resmi olan kart

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

3. Set: 2 adet silgi resmi olan kart

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

4. Set: 2 adet kapak resmi olan kart

1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Farklı sayılarda boncuk resmi olan 4 ayrı kart çocuğun önüne konur. 2 adet boncuk resmi olan kart gösterilip, “Bu kartta olan boncuk sayısı kadar boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

6. aşama: Göster-söyle

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: 2 adet nesne resmi olan kart gösterilip, “Bu kartta kaç tane ... var?” diye sorulduğunda, “2” veya “2 tane ...” diye cevap verebilme.

Materyal:

1. Set: 2 adet boncuk resmi olan kart      

2. Set: 2 adet düğme resmi olan kart

3. Set: 2 adet silgi resmi olan kart

4. Set: 2 adet kapak resmi olan kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. İçinde iki adet boncuk olan resim çocuğa gösterilip, “Bu kartta kaç boncuk var?” diye sorulur. Çocuk, “2” veya “2 adet boncuk” diye cevaplarsa ödüllendirilir. Tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

7. aşama: Söyle-yap

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Önüne konulan nesne kümesi içinden, “iki tane ... al," denildiğinde bir nesneyi alabilme.

Materyal:

1. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.

2. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.

3. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.

4. Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncukların içinde olduğu tabak masanın üzerine konur ve çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” diye cevaplar. Tabak işaret edilerek, “iki boncuk al,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

8. aşama: Söyle-göster

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Önüne konulan nesne resimleri içinden, “2 adet ... resmi olan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterebilme.

Materyal:

1. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart        

2. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

3. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

4. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncuk resimleri olan kartlar masanın üzerine konur ve çocuğa gösterilerek, “Bu resimdekiler ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” diye cevaplar. Kartlar işaret edilerek, “iki boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

 

Kavram: 2 (iki)

9. aşama: Söyle-söyle

Yöntem: Basamaklandırılmış Yöntem

Amaç: Yazılı olarak (rakamla) 2 gösterilip “2 tane ... resmi bulunan kartı göster,” diye yönerge verildiğinde gösterebilme.

Materyal:

1. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart        

2” rakamı yazılı olan kart

2. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart

2” rakamı yazılı olan kart

3. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart

2” rakamı yazılı olan kart

4. Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart

2” rakamı yazılı olan kart

Uygulama: Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılır. Boncuk resimleri olan kartlar çocuğun önüne konur ve çocuğa gösterilerek, “Bu resimdekiler ne?” diye sorulur. Çocuk, “Boncuk” diye cevaplar. “2” rakamının yazılı olduğu kart çocuğa gösterilerek, “Bu kadar boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Çocuğun doğru tepkisi ödüllendirilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış kartı gösterirse, işaret yardımıyla doğru kartı göstermesi sağlanır. Aynı yöntem kullanılarak diğer kartlarla çalışmaya devam edilir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam120
Toplam Ziyaret66185175
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.098331.2229
Euro33.630733.7655
Hava Durumu
Saat