BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 6

Yeri değişen eşyalar

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Görsel belleği geliştirme.

Materyal: Sınıfta bulunan büyük eşyalar.

Uygulama: Oyuncu çocuk sınıfın dışına çıkarılır ve çağrılıncaya kadar kapının önünde beklemesi söylenir. Belirgin olan 2–3 büyük nesnenin yeri değiştirilir, sonra çocuk çağrılarak yeri değiştirilen eşyaları bulması ve eski yerine koyması istenir. Eğer doğru tepki verirse alkışlanır, yanlış tepki vermesi durumunda ipuçlarıyla doğru tepkide bulunması sağlanır. Ağır ve büyük nesnelerin eski yerlerine bırakılmasında çocuğa yardım edilir.

Sonraki günlerde yeri değiştirilen nesnelerin sayısı artırılır ve daha sonraki zamanlarda ise, küçük nesnelerle oynanır.

Konuşmak Yasak

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini geliştirme.

Materyal: Öğrencinin kendisi.

Uygulama: Öğrencilerden biri oyuncu olarak seçilir. İki dakika içinde eğitimcinin sorularına sözlü cevap vermemesi, sadece işaret diliyle yanıtlaması söylenir. Eğitimci konuşmaya başlarken çocuğun dikkatini başka yöne çekecek bir konu üzerinde konuşur ve aralarda çocuğu yanıltıcı sorular sorar. Çocuk belirlenen süre içinde hiç konuşmazsa oyunu kazanır; ama konuşursa oyunu kaybeder.  Oyuna başka bir çocukla devam edilir.

Hayvanları toplama

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Dikkatini geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme, hayvan ve sayı kavramlarının öğrenimini destekleme.

Materyal: 6 çift farklı hayvan veya meyve resimlerinin olduğu kart, her bir kartın fotokopisi, küp, yapıştırıcı, kalem, makas.

Uygulama: Kartların üzerine, yani hayvan veya meyve resimlerinin olduğu kartların yanına 1’den 6’ya kadar rakamlar yazılır ve kartların birer fotokopileri çektirilir. Fotokopiler uygun büyüklükte ve küp biçiminde bir nesnenin üzerine yapıştırılarak zar elde edilir.

İki çocuk karşılıklı oturtulur (ikiden fazla çocuk oynayacaksa her çocuk için bir takım kart eklenir). Oyuncular sırayla zarı ortaya doğru yuvarlar ve zarın üstündeki resimle aynı olan kartı alır ve önüne koyar. Sıra diğer oyuncuya geçer. Böylece oyuncular topladıkları kartları sıra numarasına göre toplar. Sonraki zar atışlarında kazanılan kart daha önce kazanılan kartlardan biriyse kart alınmaz, sıra diğer oyuncuya geçer. Kartların hepsini tamamlayan yani 6 farklı kartı ilk toplayan oyuncu oyunu kazanır.

HALAT ÇEKME

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: İşbirliği yapabilme, çekme ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Oyuncu sayısına uygun uzunlukta bir halat, tebeşir.

Uygulama: Çocuklar iki grup halinde karşılıklı sıraya konulur. Grup üyelerinin güç olarak dengede olmasına özen gösterilir, yani güçlü çocuklar eşit olarak gruplara dağıtılır. Aralarında iki metre mesafe olması sağlanır ve her iki grubun ortasına tebeşirle yatay bir sınır çizgisi çizilir. Her çocuğun tutabileceği uzunlukta bir halat verilir. Düdük veya yönergeyle grup üyelerinin karşılıklı olarak halatı çekmeleri sağlanır. Halatı çekip rakibini sınır çizgisinden geçiren grup oyunu kazanır.

Kutu kutu pense

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Birlikte hareket edebilme ve şarkı söyleyebilme, yönergelere doğru tepki verme, yön kavramını geliştirme.

Materyal: Oyun için bahçe veya spor salonu, kutu kutu pense şarkısı.

Uygulama: Çocuklar el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Hep birlikte yavaşça dönerler ve hep bir ağızdan “Kutu kutu pense” şarkısını söylerler:

Kutu kutu pense,

“Arkadaşım ….. arkasını dönse,” denildiğinde ismi söylenen çocuk arkasını döner ve arkadaşlarının elini tutarak dönmeye devam eder. Sırayla bütün çocukların ismi söylendikten ve herkes arkasını döndükten sonra şarkı şöyle söylenir:

Kutu kutu pense,

“Arkadaşım ….. önüne dönse”, denilir ve her çocuk sırayla önüne döner. Bütün çocuklar önüne döndükten sonra oyun biter. Birden fazla tekrar yapılabilir.

Müzik Sesi

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç:  Müzik aletlerinin seslerini tanıyabilme (müzik dersinde bu aletlerin sesi tanıtılmalıdır).

Materyal: 4-5 müzik aletinin seslerinin kayıtlı olduğu kaset veya CD, müzik aletlerinin resimleri, Fon kağıdından yapılmış 30 santimetre çapında 4-5 adet daire.

Uygulama: Daireler yarım metre arayla oyun alanına bırakılır ( daireler tebeşirle de çizilebilir). Her bir daireye bir aletin resmi konur. Teypte dinletilen ses, hangi alete aitse çocuk, o aletin bulunduğu dairenin içine girer. İkiden fazla hata yapan çocuk elenir. İki veya daha az hata yapan çocuk ödüllendirilir.

Sıcak-soğuk

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup.

Amaç: Kavram öğretimini destekleme.

Materyal: Sıcak ve soğuk kavramlarını belirten soba, radyatör, çakmak, güneş, ocak, kardan adam, buzdolabı, kazak gibi nesnelerin resimleri.

Uygulama: Bir duvara sıcağı belirten soba, radyatör, yanan çakmak, güneş, yanan ocak gibi nesnelerin resimleri yapıştırılır ve burası sıcak duvar olarak adlandırılır. Diğer duvara da soğuğu belirten kardan adam, buzdolabı, kazak gibi nesnelerin resimleri yapıştırılır ve buraya da soğuk duvar denir. Oyuna başlamadan önce, çocukları bilgilendirmek amacıyla birkaç kez duvarların ismi söylenir ve gerekirse çocuğa tekrar ettirilir. Soğuk denildiğinde çocuk(lar) soğuk duvara, sıcak denildiğinde sıcak duvara gider.

Yaz-kış duvarı

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup.

Amaç: Mevsim bilgisini destekleme.

Materyal: Mevsim şeridi.

Uygulama: Sınıfın bir duvarına yaz mevsimi şeridi, diğer duvarına ise kış mevsimi şeridi yapıştırılır/asılır. Oyuna başlamadan önce kış resminin olduğu duvarın “kış duvarı”, yaz resminin olduğu duvarın ise, yaz duvarı olduğu söylenir. Yaz denildiğinde çocuk(lar) yaz duvarına, kış denildiğinde kış duvarına gider. Doğru tepkiler ödüllendirilir.

Saklı toplar

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Renkleri eşleme, el-göz koordinasyonunu geliştirme, dikkat süresini arttırma, zamanı verimli kullanabilme.

Materyal: Ortalama 50 cm çapında kum havuzu, 4 farklı renkte masa 5’er adet tenis topu, toplarla aynı renkte 4 adet tabak veya kutu.

Uygulama: Toplar önceden görünmeyecek biçimde kumun içine konulur. Kutular havuzun bir köşesine bırakılır. Her çocuğa 1 dakika süre verilir. Çocuk, havuzda saklı topları bularak aynı renkte olan kutuların içine atar. Sürenin bitiminde en çok topu toplayan çocuk oyunu kazanır. Kutuya atılmış, ancak kutuyla aynı renkte olmayan toplar sayılmaz.

Kaşıkta silgi taşıma yarışı

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Koşma ile ilgili koordinasyonu geliştirme, bedenini bir bütün olarak kullanabilme, beden dengesini koruyabilme.

Materyal: Oyuncu sayısı kadar kaşık ve silgi (veya yumurta), düdük, geniş bir oyun alanı.

Uygulama: Alanın durumuna göre ortalama yarış mesafesi 15-20 metre olarak saptanır ve başlangıç ile varış noktaları işaretlenir. Oyuncular başlangıç noktasında yan yana sıraya girerler. Her oyuncuya bir kaşık ve silgi verilir. Oyuncular, kaşığı ağızlarına koyarak dişleriyle sıkıca tutarlar. Her oyuncu silgiyi ağzındaki kaşığa koyar. Düdük sesiyle oyuncular varış noktasına doğru hızla giderler. Silgiyi düşürmeden varış noktasına ilk ulaşan oyuncu birinci olur ve ödüllendirilir. Silgiyi düşürüp tekrar yerine koyan veya kaşığı eliyle tutan oyuncu, varış noktasına ilk ulaşsa bile oyunu kaybeder.

Çuvalla koşma yarışı

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Koşma ve zıplama ile ilgili koordinasyonu geliştirme, beden dengesini koruyabilme.

Materyal: Oyuncu sayısı kadar çuval, düdük, geniş bir oyun alanı.

Uygulama: Alanın durumuna göre ortalama yarış mesafesi 15-20 metre olarak saptanır ve başlangıç ile varış noktaları işaretlenir. Oyuncular başlangıç noktasında yan yana sıraya girerler. Her oyuncu kendisine verilen çuvalın içine girerek yanlarını elleriyle tutar. Düdük sesinden sonra oyuncular çuvalla birlikte zıplayarak varış noktasına doğru ilerlerler. Birinci olan çocuk oyunu kazanır ve ödüllendirilir.

Koşu yarışları

Oyuncu Sayısı: Grup

Amaç: Koşma, zıplama ve yürüme ile ilgili koordinasyonu geliştirme, beden dengesini koruyabilme.

Materyal: Düdük, geniş bir oyun alanı.

Uygulama: Alanın durumuna göre ortalama yarış mesafesi 15-20 metre olarak saptanır ve başlangıç ile varış noktaları işaretlenir. Oyuncular başlangıç noktasında yan yana sıraya girerler. Düdük sesiyle birlikte oyuncular, koşarak varış noktasına doğru ilerlerler. Varış noktasına ilk varan oyuncu ödüllendirilir.

Bu yarışlar, çift ayakla zıplama, tek ayakla zıplama, ördek gibi yürüme biçiminde yapılarak çeşitlendirilebilir.

Topla labutları devirme

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup.

Amaç: El-göz ve yuvarlama ile ilgili koordinasyonunu geliştirme.

Materyal: Labutları devirebilecek bir top, 6 adet labut.

Uygulama: Labutlar yan yana dizilir. Oyuncular, labutların 3-4 metre uzağında sıraya girerler. Her oyuncu sırayla topu yerden labutlara doğru yuvarlayarak onları devirmeye çalışır. Her oyuncunun devirdiği labut sayısı bir kağıda kaydedilir. Her oyuncuya bir defa topu yuvarlama hakkı verilir. Bütün oyuncular oynadıktan sonra en çok labut deviren oyuncu, oyunu kazanır ve ödüllendirilir.

Topla küpleri devirme

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup.

Amaç: El-göz ve atma ile ilgili koordinasyonunu geliştirme.

Materyal: Küpleri düşürebilecek bir top, 5-6 küp veya üst üste konulabilecek nesneler.

Uygulama: Küpler üst üste konularak bir kule oluşturulur. Oyuncular, kulenin 3-4 metre uzağında sıraya girerler. Her oyuncu sırayla topu kuleye doğru atar ve kuleyi devirmeye çalışır. Her çocuk sırayla bir atış yapar. Küpleri düşüren oyuncular ödüllendirilir. Gerekirse o an oyun birkaç defa tekrarlanır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam245
Toplam Ziyaret66151161
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat