BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 9

DİZLER ARASINDA TOPU TAŞIMA

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup

Amaç: Dikkatini arttırma, rekabet düşüncesini geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Her oyuncu için bir adet plastik top.

Uygulama: Oyun alanına uygun 4-5 metrelik yürüme ve yarış mesafesi belirlenir. Çocuklar, önce bireysel olarak etkinliğe alınır, sonra grup halinde yarıştırılır. Çocuğun dizleri arasına bir top bırakılır ve onu düşürmeden belirlenen mesafede yürümesi istenir. Bütün çocuklar sırayla etkinliği yaptıktan sonra, başlangıç çizgisinde yan yana sıraya geçip dizleri arasında sıkıştırdıkları topla beklerler. “Başla” komutuyla varış çizgisine doğru ilerlerler. Topu düşürmeden yarışı ilk bitiren çocuk alkışlanır.

Başının üstünde kitap taşıma yarışı

Oyuncu Sayısı: Bireysel ve grup

Amaç: Dikkatini arttırma, rekabet düşüncesini geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Her oyuncu için bir adet kalın kitap.

Uygulama: Oyun alanına uygun 4-5 metrelik yürüme ve yarış mesafesi belirlenir. Çocuklar, önce bireysel olarak etkinliğe alınır, sonra grup halinde yarıştırılır. Çocuğun başına bir kitap bırakılır ve onu düşürmeden belirlenen mesafeye yürümesi istenir. Bütün çocuklar sırayla etkinliği yaptıktan sonra, başlangıç çizgisinde yan yana sıraya geçerler. “Başla” komutuyla varış çizgisine doğru ilerlerler. Başındaki kitabı düşürmeden yarışı ilk bitiren çocuk alkışlanır.

Pipetle kağıtları aktarma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, nefesini kontrollü kullanma, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Kağıt, makas, pipet, 2 adet tabak.

Uygulama: Kağıt, makasla küçük parçalar halinde kesilerek, bir tabağa konulur. Çocuk pipeti ağzına koyarak, kağıt parçalarının üzerine getirir. Nefesini hızla çekerek birçok kağıt parçasının pipetin ucunda birikmesini sağlar. Nefesini tutarak pipeti diğer tabağın üzerine götürür. Sonra nefesini bırakarak kağıtları tabağın içine düşürür. Bütün kağıtları taşıyıncaya kadar etkinliğe devam eder. Aynı etkinlik diğer çocuklara da sırayla yaptırılır.

Nesnelere dokunarak tanıma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, dokunma duyusunu geliştirme, çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Silgi, kalem, cetvel vb nesneler, göz kapatma bandı.

Uygulama: Çocuğun gözleri kapatılır ve nesneler tek tek eline verilerek nesneleri tanıması söylenir. Çocuğun tanıdığı nesneler masanın bir tarafına, tanımadığı nesneler de masanın başka bir yerine bırakılır. Bütün çocukların sırayla etkinliğe katılması sağlanır.

Yüzeylere dokunarak tanıma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, dokunma duyusunu geliştirme, kavram gelişimini, destekleme çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Kadife kumaş, yün kumaş, sünger, cam, tahta, saç vb.

Uygulama: Çocuğun gözleri kapatılır ve çocuğun sırayla yüzeylere dokunması ve yüzeyleri tanıması sağlanarak dokunduğu düzeyin nasıl (yumuşak, sert, tırtırlı, sıcak, soğuk vb.) ve hangi (cam, tahta, sünger, kadife vb) yüzey olduğunu söylemesi istenir. Çocuk doğru tepkiler verdikçe “aferin” denilerek pekiştirilir. Diğer çocukların da sırayla etkinliğe katılmaları sağlanır.

Yiyecekleri kokularıyla tanıma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, koklama duyusunu geliştirme, kavram gelişimini destekleme, çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Peynir, turşu,  sucuk vb. kokusu belirgin olan yiyecekler, göz kapatma bandı.

Uygulama: Çocuğun gözleri kapatılır ve yiyecekler birer birer koklatılarak yiyeceklerin ismini söylemesi istenir. Çocuk doğru tepkiler verdikçe “aferin” denilerek pekiştirilir. Bütün çocukların sırayla etkinliğe katılması sağlanır. Oyunun sonunda yiyecekler çocuklara yedirilir.

Meyveleri tatlarıyla tanıma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, tat alma duyusunu geliştirme, kavram gelişimini destekleme, çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Elma, armut, ayva, muz gibi o mevsime uygun meyveler, meyve bıçağı, göz kapatma bandı.

Uygulama: Meyveler, iyice yıkanıp soyulduktan sonra küçük parçalar halinde kesilir ve bir tabağa konulur. Çocuğun gözleri kapatılır ve meyve parçaları sırayla yedirilerek meyvenin ismini söylemesi istenir. Çocuk doğru tepkiler verdikçe “aferin” denilerek pekiştirilir. Bütün çocukların sırayla etkinliğe katılması sağlanır. Etkinlik diğer yiyeceklerle ve ekşi, tatlı meyvelerle yapılarak çeşitlendirilebilir.

Nesi var?

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, düşünce süreçlerini destekleme, çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Pano, yazı tahtası, mevsim şeridi, lamba gibi sınıf ortamında bulunan belirgin nesneler.

Uygulama: Çocuklardan biri sınıfın dışına çıkartılır. Sınıftaki çocuklarla birlikte bir nesne belirlendikten sonra dışarı çıkartılan çocuk sınıfa çağrılır. Çocuk arkadaşlarından birine “Nesi var?” diye sorar. O da nesneyle ilgili bir özellik söyler. Bu özellik çocuğu nesneyi tahmin etmesi için yeterli değilse, başka bir arkadaşına “Nesi var?” diye sorar. Nesneyi buluncaya kadar sormaya devam eder. (Sorular belli bir sayı ile sınırlandırılabilir. Örneğin, sadece üç arkadaşına “Nesi var” diye sorar. Eğer bilemezse, oyunu kaybeder.) Sırayla diğer çocuklar da dışarı çıkartılarak oyuna aktif olarak katılmaları sağlanır.

Sıcak - soğuk

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, düşünce süreçlerini destekleme, çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma.

Materyal: Pano, yazı tahtası, mevsim şeridi, lamba gibi sınıf ortamında bulunan belirgin nesneler.

Uygulama: Çocuklardan biri sınıfın dışına çıkartılır. Sınıftaki çocuklarla birlikte bir nesne belirlendikten sonra dışarı çıkartılan çocuk sınıfa çağrılır. Çocuk, sınıfın içinde dolaşmaya başlar. Belirlenen nesneden uzaklaştıkça diğer bütün çocuklar birilikte “soğuk soğuk” diye bağırırlar;  nesneye yaklaştıkça, “sıcak sıcak” diye bağırırlar. Çocukla nesne arasındaki mesafe azaldıkça “sıcak, sıcak” kelimeleri daha yüksek ve hızlı bir sesle söylerler. Çocuk tahminlerde bulunur. Doğru nesneyi bulduğunda alkışlanır. Sırayla diğer çocuklar da dışarı çıkartılarak oyuna aktif olarak katılmaları sağlanır.

Rakamlar ve gruplar

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, rakamları tanıma ve tane kavramını geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Çocuk sayısı kadar 3,4,5 rakamlarının yazıldığı kartlar, tebeşir, CD çalar, uygun müzik CD’si.

Uygulama: Kartlar çocukların boyunlarına asılır, oyun alanına 3 tane geniş daire çizilerek her birinin içine 3,4,5 rakamlarından biri yazılır. Müzik çalmaya başlar ve çocuklar müzik eşliğinde dairelerin etraflarında dolaşırlar veya dans ederler. Müzik durduğunda her çocuk boynundaki karta yazılan rakamla aynı olan dairenin içine girer. Müzik yeniden başladığında çocuklar, bulundukları yerden, boyunlarındaki sayı kadar zıplayarak dairenin dışına çıkarlar ve tekrar dairelerin etrafında yürümeye başlarlar. Müzik kesildiğinde yeniden dairelerine girerler. Oyun bir süre daha böyle devam ettirilir.

Donmak

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, ritim duygusunu geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: CD çalar, uygun müzik CD’si.

Uygulama: Çocuklar oyun alanına geçerler. Müzik çalmaya başlayınca, müziğe uygun hareketlerle dans ederler. Müzik durunca herkes olduğu yerde durur. Kendini kontrol edemeyip harekete devam eden veya geç davranan çocuklar oyundan çıkartılır. Bir süre donmuş gibi duran çocuklar müziğin çalmasıyla yeniden dansa devam ederler. Böylece belli bir süre daha  oyun devam ettirilir.

5 N – 1 K

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, bilişsel gelişimini destekleme.

Materyal: Cümle kartları.

Uygulama: Kartlara çocukların okuyabileceği büyük puntolarla cümleler yazılır. Cümleler 5 N – 1 K sorularının sorulabileceği içerikte olmalıdır. Örneğin, kartta “Bu sabah Ali, derse yetişmek için anayolda hızlıca koşuyordu,” cümlesi yer alırsa, çocuk şu soruları sorabilir: Kim koşuyordu, Ne zaman koşuyordu, Nasıl koşuyordu, Nerede koşuyordu, Niçin koşuyordu.

Çocuklardan biri tahtaya çağrılır ve cümleyi okuyarak soruları sorması istenir. Çocuğun sorduğu anlamlı cümle sayısı not edilir. Sırayla diğer çocuklarla da etkinliğe katılır. En çok soru soran çocuk oyun birincisi olur. Daha sonra sorulan sorulara cevaplar aranmaya başlanır. Örneğin, Ali koşuyordu, sabah koşuyordu, hızlı koşuyordu bahçede koşuyordu, derse yetişmek için koşuyordu.

Eksik cümleleri tamamlama

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, bilişsel gelişimini destekleme.

Materyal: Her çocuk için eksik bırakılmış 5 cümle.

Uygulama: Cümleler önceden hazırlanır. Cümleler, çocukların tamamlayabileceği kolaylıkta olmalıdır. Eğitimci cümleyi söyler ve devamını çocuktan bekler. Sırayla bütün cümleler söylenir, çocuğu uygun olarak tamamladığı cümlelerin sayısı kaydedilir. Diğer çocuklarla da oynanır ve en çok cümle tamamlayan çocuk veya çocuklar birinci seçilir ve alkışlanır.

Sert ve yumuşak nesneler

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, bedensel koordinasyonu geliştirme, kavram gelişimini destekleme.

Materyal: Sınıftaki nesneler, 2 sepet.

Uygulama: Çocuklar 2 gruba ayrılır. Her gruba bir sepet verilir. Gruplardan birine sınıftaki yumuşak oyuncakları, diğerine de sert oyuncakları toplayıp sepetlerine koyma görevi verilir. 3 dakika süre verilir ve sürenin sonunda toplanan oyuncaklar sayılır. En çok oyuncak toplayan grup birinci olur ve diğer grup tarafından alkışlanır. Sonra her grup topladıkları oyuncakları yerlerine bırakırlar.

Hayvanı anlatma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, varlıklarla özellikleri arasında ilişki kurma, anlatma becerisini ve kavram gelişimini destekleme.

Materyal: Her çocuk için bir farklı hayvan fotoğrafının olduğu kart (Kedi, köpek, fil kuş gibi bilinen hayvan kartları).

Uygulama: Kartlar karışık olarak masanın üzerine ön tarafı görünmeyecek biçimde bırakılır. Çocuklardan biri kartlardan birini alır ve çevirerek bakar, sonra eğitimciye verir. Bunları yaparken arkadaşlarının karttaki hayvanı görmemelerine dikkat eder. Arkadaşlarına yönelerek hayvanın özelliklerini anlatır. Örneğin, kartında köpek olan çocuk, kuyruğu var, kemik yemeyi sever, yumuşak tüyleri var vb özelliklerini anlatır. Arkadaşları tahminde bulunur. Eğer kimse doğru tahminde bulunamazsa, çocuk hayvanın yürüyüşünü ve sesini taklit ederek daha kolay bulmalarına yardımcı olur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam239
Toplam Ziyaret66151155
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat