BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 10

Engelli yarış

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, beden ile ilgili koordinasyonunu geliştirme, rekabet düşüncesini destekleme.

Materyal: Tünel ve engel oluşturulabilecek nesneler, düdük, kronometre, kağıt, kalem.

Uygulama: Bahçe veya spor salonunda 5-6 metrelik yarış mesafesi belirlenir. Çocukların eğilerek, emekleyerek ve sürünerek geçebileceği tüneller, üzerinden atlayarak ve etrafını dolaşarak geçebileceği engeller oluşturulur. Çocuklar sırayla başlangıç noktasına gelirler. Düdük sesiyle harekete geçerler. Yarışı bitirme süreleri kronometreyle ölçülür ve oyunun sonunda en kısa sürede yarışı bitiren çocuk, oyunun birincisi seçilerek alkışlanır. 

Özelliğini anlatma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, zihinsel süreçleri geliştirme, nesneleri daha iyi tanıma, birlikte hareket etme.

Materyal: Her çocuk için bir nesne (kalem, silgi, cetvel, kalemlik, çanta, kazak vb.), küçük bir torba, kalem, kağıt, boncuklar, 2 kavanoz.

Uygulama: Öğrencilerden iki grup oluşturulur ve karşılıklı masanın etrafında oturtulur. Her bir grubun önüne bir boş kavanoz konulur ve nesneler masanın üzerine bırakılır. Her nesnenin ismi yazılarak torbaya konulur ve karıştırılır. Çocuklar sırayla torbadan bir kağıt çekerek, çıkan nesneyi ellerine alırlar ve özelliklerini söylerler. Örneğin, rengi, işlevi, biçimi vb (Kalem: Kırmızı, yazı yazılır, ince, uzun, yuvarlak, kurşun kalem). Çocuklar söyledikleri her özellik için bir boncuk kazanırlar. Kazandıkları boncukları gruplarına ait kavanozlara koyarlar. Oyunun sonunda kavanozlardaki boncuklar sayılır ve en çok boncuk toplayan grup oyunu kazanır.

Evin bölümlerini anlatma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, zihinsel süreçleri geliştirme, çevresel farkındalığını arttırma.

Materyal: Evin ve okulun her bir bölümünü belirten resimli kartlar (yatak odası, mutfak, banyo, sınıf vb).

Uygulama: Kartlar karışık olarak masanın üzerine ön tarafı görünmeyecek biçimde bırakılır. Çocuklardan biri kartlardan birini alır ve çevirerek bakar, sonra eğitimciye verir. Bunları yaparken arkadaşlarının karttaki resmi görmemelerine dikkat eder. Arkadaşlarına yönelerek karttaki bölümün özelliklerini anlatır. Örneğin, kartında mutfak resmi olan çocuk, yemek yapılır, bulaşık yıkanır, yiyecekler bulunur, buzdolabı var vb. özelliklerini anlatır. Arkadaşları tahminde bulunur. Doğru tahminde bulunan çocuk alkışlanır. Sırayla diğer çocuklar da etkinliğe katılırlar.

Dokunarak tanıma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatini arttırma, dokunma ile ilgili duyarlılığı arttırma, kavram gelişimini destekleme.

Materyal: Kabartma sayılar veya kalıp biçiminde sayılar, göz kapama bandı.

Uygulama: Sayılar masanın üzerine karışık olarak bırakılır. Çocuk masanın yanına çağrılır ve gözleri bantla kapatılır. Önündeki sayılardan bir tanesini alıp incelemesi ve hangi sayı olduğunu bilmesi söylenir. Çocuk sayıyı eline alır ve parmaklarıyla dokunarak hangi sayı olduğunu tahmin etmeye çalışır. İki tahmin hakkı verilir; doğru tahminde bulunursa alkışlanır, yanlış tahminde bulunursa sıra bir başka çocuğa geçer. (Oyun sayılarla da yapılarak zenginleştirilebilir.)

Tahminde bulunma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Tahmin etme yeteneğini destekleme, işbirliği yapma.

Materyal: Her çocuk için bir boncuk.

Uygulama: Çocuklardan iki grup oluşturulur, karşılıklı oturtulur ve her birine bir boncuk verilir. Her çocuk karşısındaki rakip çocukla oynar. İlk sıradaki çocuk elindeki boncuğu arkasına alarak avuçlarından birine koyar ve her iki elini yumruk biçimde arkadaşına doğru uzatır ve boncuğun hangi elinde olduğunu bulmasını ister. Arkadaşı doğru tahminde bulunursa boncuğu alır, yanlış tahminde bulunursa kendi boncuğunu verir. Bütün çocuklar sırayla oynadıktan sonra her grubun boncukları sayılır. En çok boncuğu olan grup birinci seçilir.

Eşini bulma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkatini arttırma, birlikte çalışma, eşleştirme yapma, yön kavramını geliştirme.

Materyal: Her çocuk ve eğitimci için bir çift eş kart.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde oturtulur. Her çocuğa birbirinden farklı 2 kart verilir. Eğitimci de gruptan bir yere oturur ve kendisine ait kartlardan birini yanındaki çocuğa verir. Çocuk aldığı kartla elindeki kartları karşılaştırır, elindeki kartlardan biriyle eşleşiyorsa kartları ortaya koyar. Sonra elindeki fazla kartı sağındaki arkadaşına verir ve oyundan alkışlar eşliğinde çıkar. Eğer aldığı kart elindekilerden biriyle eşleşmiyorsa fazla olan yani üçüncü kartı solundaki arkadaşına verir. Kartı alan çocuk da aynı süreci izler. Bütün çocuklar ellerindeki kartların çiftini buluncaya kadar oyuna devam edilir. 

Olumlu-Olumsuz

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Dikkatli davranma, kullandığı dili doğru kullanma.

Materyal: Kalem kağıt.

Uygulama: Eğitimci olumlu bir cümle söyler, çocuk da o cümleyi olumsuz yapar. Örneğin,

Eğitimci: Biraz sonra kar yağacak.

Çocuk: Biraz sonra kar yağmayacak.

Eğitimci: Canım çikolata istiyor.

Çocuk: Canım çikolata istemiyor.

Her çocuk için 5 veya 10 cümle hazırlanır. Çocukların doğru tepkileri not edilir ve oyunun sonunda en çok doğru yanıt veren çocuk(lar) alkışlanır.

Kelimeden Kelimeye

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Düşünce yeteneğini geliştirme, kullandığı dili doğru kullanma.

Materyal: Sözcükler.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde yere otururlar. Eğitimci herhangi bir kelimeyi heceleyerek ritmik bir biçimde tekrarlar. Sağındaki çocuk eğitimcinin söylediği kelimenin son sesiyle yeni bir kelime bulup tekrarlamaya başlar. Kısa bir süre sonra onun da yanındaki çocuk yeni bir kelime bulur. Böylece bütün çocuklar etkinliğe aktif olarak katılmış olur. Örneğin, ke-di, i-rem, ma- kas, sı-ra vb. Kelime bulmakta güçlük çeken çocuklara ipucu verilerek yardımcı olunur.

Arkadaşını tanıma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Farkındalığını arttırma, kendini ifade etme, başkalarını özellikleriyle tanıma.

Materyal: Göz kapatma bandı.

Uygulama: Çocuklardan gönüllü biri ebe seçilir. Göz bandıyla gözleri kapatılarak oyun alanına getirilir. Başka bir öğrenci daha seçilerek ebenin yanına getirilir. Ebe arkadaşına dokunarak onu tanımaya çalışır. Eğer tanıyabilirse alkışlanır, tanıyamazsa eğitimci çocuğun özelliklerini söyleyerek tanımasını kolaylaştırır. Örneğin, gözlükleri var, mavi çantası var, en arka sırada oturur vb.

Yüz ifadeleri

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Duyguları ile ilgili farkındalığı arttırma, duygularını kontrol etme ve ifade etme, duygularına uygun bedenini kullanma, başkalarının duygularını tanıma.

Materyal: Duygu kartları.

Uygulama: Çocuklara mutluluk, üzüntü, öfke ve korku ifade eden yüz resimlerinin olduğu kartlar gösterilir ve onların da bu duyguları yüzleri ve bedenleriyle göstermeleri istenir. Sonra her çocuk kendine bir eş seçerek sırt sırta verir. Herkes istediği bir duyguyu yüzleriyle gösterir. Eğitimcini komutuyla eşler, yüz ifadelerini bozmadan yüz yüze dönerler. Aynı duyguyu ifade eden eşlere duygularını sözel olarak anlatma olanağı verilir.

Gördüklerini hatırlama

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Gözlem yapma, gördüklerini hatırlama, görsel belleği geliştirme, dili doğru kullanma, kavram gelişimini destekleme.

Materyal: Hayvan, meyve, sebze, okul araç-gereçleri, ev eşyaları, taşıtlar vb varlık gruplarının olduğu kartlar. Her iki çocuk için bir kart hazırlanır. Her kartta aynı varlık grubundan 5-6 varlık yer almalıdır. Örneğin, bir kartta inek, koyun, at, kaplan, kedi, köpek resmi bulunabilir.

Uygulama: Kartlar masanın üzerine ters çevrilerek bırakılır. Çocuklar sırayla etkinliğe alınır. Kartlardan biri alınarak çocuğa gösterilir. 5-6 saniye karta bakmasına izin verilir. Sonra kart ters çevrilerek tekrar masaya bırakılır ve çocuğa karttaki varlıkları hatırlayıp söylemesi istenir. Çocuğun kaç varlığı hatırladığı not edilir. Oyunun sonunda en çok varlığı hatırlayan çocuk(lar) birinci seçilerek alkışlanır. 

Arkadaşını yönlendirme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Yön kavramının gelişimini destekleme, liderlik yapma, yönergelere uyma, güven duyma.

Materyal: Göz kapatma bandı, çanta, top, sıra vb engel oluşturmada kullanılabilecek araç-gereçler.

Uygulama: Her çocuk kendine bir eş seçer, eşlerden biri oyun alanını biri köşesine, diğeri de karşı köşeye geçer. Çocuklardan birinin gözleri bağlanır. Oyun alanına engeller bırakılır (engellerin güçlük düzeyi çocukların gelişim düzeyine göre ayarlanır). Gözü açık olan çocuk, arkadaşını yönlendirerek yanına gelmesini sağlamaya çalışır. Engellere çarpmamasına dikkat eder. Örneğin, ileriye doğru iki adım at, şimdi sağa dön ve bir adım ilerle vb.

Eğer çocuk yanlış yönerge verirse, eğitimci araya girerek yönergeyi düzeltir ve gerekli durumlarda yardımcı olur. Sırayla bütün çocuklar oyuna alınır.

Yerini bulma

Oyuncu Sayısı: Bireysel.

Amaç: Yön kavramının gelişimini destekleme, duyma ile ilgili uyaranlara doğru tepki verme.

Materyal: Göz kapatma bandı, kalem.

Uygulama: Gönüllü bir çocuk ebe seçilir. Sınıfın ortasına alınarak gözleri bağlanır. Etrafında birkaç defa döndürülür. Sonra gözleri kapalı olarak yerini bulması söylenir. Eğitimci çocuğun sırasına giderek, kalemle sırasına vurur. Çocuk sesi takip ederek yerini bulmaya çalışır. (“Buraya gel” denilerek ve doğrudan yönlendirilerek yerini bulmasına yardım edilebilir. Ayrıca eğitimcinin görevini başka bir çocuk üstlenebilir.)

Kulaktan kulağa

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Duyduğunu doğru anlama ve doğru aktarma, birlikte çalışma duygusunu destekleme, kullandığı dili doğru kullanma.

Materyal: Sözcükler.

Uygulama: Çocuklar tek sıra halinde yere otururlar. Eğitimci sıranın başındaki çocuğun kulağına herhangi bir sözcük fısıldar. Çocuk da yanındaki arkadaşının kulağına fısıldar. Sıranın sonundaki çocuk, kelimeyi sesli olarak söyler. Eğer kelime değişmişse, herkes söylediği kelimeyi sırayla söyler. Kelimenin nerede bozulduğu bulunmaya çalışılır.

Halkaya girme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Başladığı işi bitirme, birlikte hareket etme duygusunu destekleme.

Materyal: Çocuklar.

Uygulama: Çocuklar, el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Çocuklardan biri dairenin dışında tutulur. Dışarıda kalan çocuk, dairenin içine girmeye çalışır, diğerleri de buna engel olurlar. Çocuk boş bulduğu aralardan girmeye veya el ele tutuşan çocukları birbirinden ayırarak grubun içine girebilir. Gruptakiler birbirlerine sokularak boşluk bırakmamaya çalışırlar.

Halkadan çıkma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Başladığı işi bitirme, birlikte hareket etme duygusunu destekleme.

Materyal: Çocuklar.

Uygulama: Çocuklar, el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Çocuklardan biri dairenin içine sokulur. Çocuk, dairenin dışına çıkmaya çalışır, diğerleri de buna engel olurlar. Çocuk boş bulduğu aralardan veya el ele tutuşan çocukları birbirinden ayırarak grubun dışına çıkabilir. Gruptakiler birbirlerine sokularak boşluk bırakmamaya çalışırlar. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret66152274
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.831328.9469
Euro31.329631.4551
Hava Durumu
Saat