BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 11

İsimler

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Tanışma, kendisiyle ilgili farkındalığı arttırma, isminin anlamını bilme.

Materyal: İsimler, isim sözlüğü.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde yere veya sandalyelere otururlar. Her çocuk sırayla ismini söyler ve anlamı üzerinde konuşulur. Sonra isim sözlüğüne bakılarak anlamı okunur. Çocuğa, isminin kimler tarafından konulduğu ve isminden memnun olup olmadığı sorulur. Ayrıca gerçek ismi dışında göbek ismi olan çocuklar belirlenir.

Nitelikler

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Kendisiyle ilgili farkındalığı arttırma, dikkatli davranma, gözlem yapma becerilerini geliştirme, başkalarına ait özellikleri fark etme.

Materyal: Sandalye veya minderler.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde yere veya sandalyelere otururlar. Ortaya bir sandalye bırakılır ve gönüllü biri ortaya geçerek sandalyeye oturur. Dairedeki her çocuk sırayla ortadakine ait bir özellik söyler. Örneğin, mavi gözlü, gözlüklü, kırmızı kazaklı, spor ayakkabı giyer, hızlı koşar, güzel yazı yazar vb. Diğer çocuklar da sırayla etkinliğe katılır. Gerekli durumlarda eğitimci ipuçları kullanarak destek verir. Örneğin, “saçlarının rengini söyleyebilirsin” diye ipucuyla destek verebilir.

Nesne olma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Çevresiyle ilgili farkındalığı arttırma, taklit etme ve gözlem yapma becerilerini geliştirme.

Materyal: Oyun ortamındaki nesneler.

Uygulama: Çocuklara, ortamdaki nesnelere dikkatlice bakmaları, sonra o nesne gibi olmayı hayal etmeleri istenir. Daha sonra o nesnenin yanına gidip onun taklidini yapmaları için yönerge verilir. Bir süre böyle kalındıktan sonra daire biçiminde oturulur. Herkes taklidini yaptığı nesnenin adını söyler.

İstek bildirme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: İsteklerini ifade etme, başkalarının taleplerine olumlu veya olumsuz yanıt verme.

Materyal: Minderler.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde minderlere otururlar. Eğitimcinin belirleyeceği bir çocuk sağ tarafındaki çocuğa yönelerek herhangi bir istekte bulunur. Örneğin, bana kitabını verir misin? Çocuk bu isteğe “evet” veya “hayır” diye yanıt verdikten sonra, o da sağındaki çocuğa dönerek bir istekte bulunur. Böylece bütün çocuklar istekte bulunur ve başkasının isteğine yanıt vermiş olur.

Yanına Ne Alırdın?

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: İsteklerini ifade etme, öncelikli ihtiyaçlarını fark etme.

Materyal: Minderler.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde minderlere otururlar. Issız bir adaya gitmeleri gerektiğinde ve yanlarına sadece üç şey alabilecekleri söylenir. Her çocuk, sırayla yanına alabileceği üç şeyi söyler. Gerektiğinde ipuçları verilir ve yanlarına alacakları nesnelerle ilgili sorular sorulabilir. Örneğin, çocuklardan biri yanına ayna almak istediğini ifade ederse, niçin aynayı almak istiyorsun? Diye sorulabilir.

İsteklerini sıralama

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: İsteklerini ifade etme, öncelikli ihtiyaçlarını fark etme.

Materyal: Minderler, eski bir lamba.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde minderlere otururlar. Lamba çocuklara gösterilir ve şöyle söylenir: Lambaya el sürüldüğünde içinde bir peri çıkarsa, perinden ne dilerdiniz? Herkesin sadece üç dilek dileme hakkı var.

Sırayla çocuklar lambaya dokunur ve dileklerini söylerler.

Nerede olmak isterdin?

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Olmak istediği yeri ifade etme, hayal gücünü geliştirme.

Materyal: Minderler. 

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde minderlere otururlar. Gözlerini kapatmaları istenir ve şöyle söylenir: “Şimdi burada olmasaydınız, nerede olmak isterdiniz? Nerede olmak istiyorsanız, oradaymışsınız gibi hayal edin.”

Birkaç dakika sonra gözlerini açmaları ve her birinin olmak istedikleri yeri söylemeleri istenir.

Duygu töreni

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Duyguları ile ilgili farkındalığı arttırma, duygularını kontrol etme ve ifade etme, duygularına uygun bedenini kullanma, başkalarının duygularını tanıma.

Materyal: Çocuk sayısı kadar (korku, sevinç, öfke, şaşkınlık) duygu kartı, mumlar, kibrit.

Uygulama: Korku, sevinç, öfke ve şaşkınlık kartları ters çevrilerek yere bırakılır, her bir kartın üzerine bir mum konulur (duygular sıralanırken bir olumlu bir olumsuz duygu olmasına özen gösterilir). Çocuklar sırayla mumun altındaki kartı alıp gruba gösterir. Kartı alan çocuk karttaki duyguyu taklit eder, sonra bütün grup o duyguyu taklit ederek yaşamaya çalışır. Daha sonra çocuk mumu yakarak yerine geçer. Bütün çocuklar sırayla etkinliğe katılır.

Saat kaç?

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Sayı ve tane kavramını destekleme, yürüme ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Saat.

Uygulama: Çocuklar düz bir çizgi halinde sıra olurlar. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Ebe çocukların karşısına geçer. Ebe ile çocukların arasında yaklaşık 2 metre mesafe bırakılır. Çocuklar sırayla ebeye “Saat kaç?” diye sorar. Ebe saate bakar ama rast gele bir rakam söyler. Örneğin, “Saat 5” der. Saati soran çocuk, ebeye doğru 5 adım yürür ve durur. Ebe her bir çocuğa farklı bir sayı söyler. Ebeyi geçen ilk çocuk ebe olur.

Topla vurma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Atma, zıplama ve koşma ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Top.

Uygulama: Saymaca usulüyle bir ebe seçilir ve ebeye top verilir. Diğer çocuklar ise, oyun alanında rast gele dağılırlar. Ebe elindeki topu fırlatarak çocuklara vurmaya çalışır. Çocuklar, topun kendilerine değmemesi için kaçışırlar.  Kendisine top isabet eden çocuk ebe olur ve topu alarak arkadaşlarına vurmaya çalışır. Ebe, topu birine vuramadığı sürece ebeliği devam eder.

 Top kimde?

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Müziğe ilgisinin artmasını sağlama, birlikte iş yapma düşüncesini destekleme.

Materyal: Minderler, top, müzik CD’si, CD çalar.

Uygulama: Çocuklar daire biçiminde minderlere otururlar. Çocuklardan birine top verilir. Müzikle birilikte top, sırayla elden ele verilir. Müzik kesildiğinde top kimde kaldıysa, ayağa kalkar ve bir şarkı söyler. Oyun böyle devam eder.

Ayna

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Taklit yeteneğini geliştirme, birlikte iş yapma.

Materyal: Çocuklar.

Uygulama: Çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. Eşler oyun ortamında uygun bir yer seçerek karşılıklı dururlar. Eşlerden biri ayna olur ve eşinin her davranışını taklit ederek ayna görevi yapmaya çalışır. Bir süre sonra eşler rollerini değiştirerek oyuna devam ederler.

Ritmik adımlar

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkat etme, gruba uygun hareket etme, sayı kavramını destekleme, işitsel uyaranlara karşı duyarlı olma.

Materyal: Davul.

Uygulama: Çocuklar tek sıra halinde dizilirler. Eğitimci davulu eline alır. Davula belli aralıklarla vurur. Davula her vuruluşta çocuklar birer adım atarlar. Üst üste iki defa vurulduğunda iki adım, üç defa vurulduğunda üç adım atarlar. Böylece ritmik bir yürüyüş ortaya çıkar.

Şekil verme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Herhangi bir varlığa istediği biçimi verme, uyumlu davranışlar geliştirme.

Materyal: Çocuklar.

Uygulama: Çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. Eşler oyun ortamında uygun bir yer seçerek karşılıklı dururlar. Eşlerden biri hareketsiz durur, diğeri de ona şekil vermeye çalışır. Örneğin, ellerini yukarı kaldırır, başını yana çevirir, belini aşağı doğru büker, parmaklarını açar vb. Hareketsiz duran çocuk, esnek davranarak eşinin istediği şekle girer ve öylece durur. Bir süre sonra eşler rollerini değiştirirler.

Yakalamaca

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Hızlı hareket etme ve denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanında aralarında 4-5 metre olacak biçimde birbirine paralel 2 çizgi çizilir. İki tane çocuk çizgilerin ortasında durur, diğer çocuklar ise bir çizginin üzerinde bekler. Eğitimcinin düdüğü çalmasıyla birlikte çizgide bekleyen çocuklar, karşı taraftaki çizgiye geçmeye çalışırlar. Ortada bekleyen 2 çocuk, karşıya geçen çocukları yakalamaya çalışırlar. Yakalanan çocuklar oyun dışına çıkarılır. En son kalan çocuk birinci olur.

Halkalı yürüyüş

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Birlikte hareket etme düşüncesini ve psikomotor gelişimi destekleme.

Materyal: Kalın ip, düdük.

Uygulama: Çocuk sayısına uygun uzunluktaki ipin her iki ucu bağlanarak halka yapılır ve yere bırakılır. Çocuklar ipi tutarak ve halkayı bozmadan yürümeye çalışırlar. Oyun alanına bağlı olarak 6-7 metre yürüdükten sonra düdük sesiyle çocuklar geri dönerler. Geri dönerken (u) dönüşü yapılmaz, çocuklar durur ve sadece eller değiştirilir, sonra yürümeye devam edilir. Böylece oyun bir süre daha devameder.

Ayağını kaldırma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Hızlı hareket etme ve denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Tebeşir, bloklar, düdük.

Uygulama: Tebeşirle geniş bir daire çizilir ve dairenin içine bloklar bırakılır. Çocuklara dairenin içine girerler ve saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Düdük sesiyle birlikte ebe çocuklardan birini yakalamaya çalışır. Tek ayağını kaldıran veya bloklardan birinin üzerine çıkan çocuk yakalanmaktan kurtulur. Yere uzanıp ayaklarını yukarı kaldıran çocuklar da yakalanmaktan kurtulur. Yakalanan çocuk ebe olur.

Dereye düşme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Zıplama ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Eni 50-60 cm olan 3 karton, koli bandı.

Uygulama: Kartonlar sırayla yere bırakılır, bantla yapıştırılarak bir dere oluşturulur. Çocuklar derenin kenarına gelip tek sıra oluştururlar. Sonra zıplayarak diğer tarafa geçmeye çalışırlar. Ayağı kartona değen veya kartonun üzerine düşen çocuk, dereye düşmüş sayılır ve oyundan çıkar. Oyun böyle devam eder, oyunun sonunda dereye düşmeyen çocuklar alkışlanır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam241
Toplam Ziyaret66151157
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat