BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 13

Daire kapmaca

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Koşma ile ilgili koordinasyonu ve dikkatini geliştirme, rekabet duygusunu destekleme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanına tebeşirle çocuk sayısından bir eksik daire çizilir. Çocuklar dairelerin etrafında beklerler. Düdük sesiyle birlikte herkes bir dairenin içine girer. Açıkta kalan çocuk ebe olur. Düdük tekrar çaldığında çocuklar yer değiştirirler; ebe bu arada kendine bir daire kapmaya çalışır. Bu defa açıkta kalan çocuk ebe olur. Böylece bir süre daha oyuna devam edilir.

Eşini bul

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Koşma ile ilgili koordinasyonu geliştirme, rekabet ve işbirliği duygusunu destekleme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanına tebeşirle 2 büyük daire çizilir. Her çocuk kendine bir eş seçer. Sonra eşler dağınık olarak dairelerden birine geçerler. Düdük sesiyle birlikte herkes eşini bularak diğer daireye geçer. En son daireye geçen eşler oyundan çıkar. Daha sonra eşler değiştirilir ve oyun tekrarlanır. Oyun bir süre böyle devam ettirilir.

Eşini bul kurtul

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Koşma ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Her çocuk kendine bir eş seçer ve kol kola girerek oyun alanında dolaşır. İki çocuk ebe seçilir. Ebelerden biri diğerini yakalamaya çalışır. Yakalanacağını anlayan ebe, en yakınındaki çiftlerden birinin koluna girerek yakalanmaktan kurtulur. Koluna girdiği çocuğun eşi, arkadaşından ayrılarak koşmaya başlar; yakalanırsa ebe olur.  Böylece bir süre daha oyuna devam edilir.

Top yakalama

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Atma ve tutma ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Oyuncu sayısı kadar top.

Uygulama: Çocuklar iki gruba ayrılır ve aralarında 2 metre olacak biçimde karşılıklı dururlar. Herkes karşısındaki çocukla eş olur. Her çocuğa bir top verilir. Çocuklar karşılarındaki eşleriyle karşılıklı topları aynı anda atıp tutarlar. Topu tutamayan veya topları çarpışarak yere düşen çocuklar yanmış olur ve oyundan çıkar. Tek çift kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

HACIYATMAZ

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, güven duygusunu destekleme.

Materyal:  

Uygulama: Çocuklar üçerli gruplara ayrılır. İki çocuk karşılıklı durur, diğeri de ortalarına geçer. Ortaya geçen çocuğa “hacıyatmaz” adı verilir. Çocuklardan biri, hacıyatmazı omuzlarından tutarak arkadaşına doğru iter, diğeri de onu yakalar ve arkadaşına doğru geri iter. Bir süre sonra çocuklar rol değiştirirler.

Renkler

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Dikkat ve hafızasını geliştirme, kavram ve psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Top.

Uygulama: Her çocuğa bir renk adı verilir. Eğitimci bir renk söyleyerek topu havaya atar. Adı söylenen renk (çocuk) topu havada veya ilk sıçramada yakalar. O da bir renk söyler ve topu havaya fırlatır. İsmi söylenen çocuk topu yakalamaya çalışır. Topu yakalamayan veya rengini unutan çocuk oyundan çıkar. Tek veya birkaç kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

İpin üstünden atlama

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Zıplama ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: 2 metre uzunluğunda ip, 2 sandalye.

Uygulama: Oyun alanına aralarında 1.5 metre olacak biçimde 2 sandalye bırakılır. Her iki sandalyenin ayaklarına 20-30 cm yüksekliğinde ip bağlanır. Çocuklar sırayla ipin üzerinden atlamaya çalışırlar. Ayağı ipe değen çocuk yanar ve oyundan çıkar. Tek kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir. Çocukların gelişim veya yapabilirlik düzeyine uygun olarak ip yüksekliği artırılabilir.

Kurt ile kuzular

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanına aralarında 3-4 metre mesafe olacak biçimde iki büyük daire çizilir. Çocuklar 2 gruba ayrılır ve her grup bir dairede bekler. Saymaca usulüyle kurt seçilir ve 2 dairenin ortasında durur. Düdük sesiyle birlikte dairelerdeki kuzular yer değiştirir. Bu sırada kurt kuzulardan birini yakalar ve onun grubuna geçer. Yakalanan kuzu ise kurt olur. Bir süre oyuna böyle devam edilir.

Bir eş tut

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Sosyal çevresiyle ilgili farkındalık düzeyinde yükseltme, ifade edici dil becerilerinin gelişimini destekleme.

Materyal: Düdük.

Uygulama: Çocuklar oyun alanında serbest dolaşırlar. Düdük sesiyle birlikte her çocuk en yakınındaki arkadaşıyla eş olup karşılıklı durur. Eğitimcinin verdiği yönergeye uygun olarak birbirlerine bilgi verirler. Sonra düdük çalar ve çocuklar yine serbest olarak dolaşırlar. Yine düdük çalınca herkes en yakınındaki arkadaşıyla eş olur ve yeni yönergeye uygun tepkiler verirler.

Eğitimcinin vereceği yönergeler şunlar olabilir: Karşılıklı olarak kaç kardeş olduğunuzu (anne babanızın adını, komşularınızın adını, babanızın mesleğini vb) birbirinize söyleyin.

Tazı ve tavşan

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: İşbirliği duygusunu geliştirme, psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal:

Uygulama: Saymaca usulüyle bir tazı ile bir tavşan seçilir. Diğer çocuklar ise el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Tazı dairenin içinde, tavşan ise dairenin dışında durur. Tazı, dairenin içinden çıkıp dışarıdaki tavşanı yakalamaya çalışır; ancak, tazı çıkmak isteğinde daireyi oluşturan çocuklar, aralarındaki boşlukları kapatarak tazının çıkmasını engellemeye çalışırlar. Tavşan duruma uygun olarak serbestçe dairenin içine girip çıkabilir; çünkü daireyi oluşturan çocuklar onu desteklemeye çalışırlar.

Bir eş tut

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Koşma ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

Materyal: Çeşitli engeller.

Uygulama: Oyun alanına birer metre arayla engeller (kutu, kum torbası, çanta vb) konulur. Çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler. Sırayla engellerin arasında sağlı sollu hareketlerle koşarlar. Engellerin sonuna geldiklerinde, bu defa geriye doğru aynı biçimde koşarak gelirler ve sıranın arkasına geçerler. Daha sonra bütün çocuklar aynı anda tek sıra halinde engellerin arasından sağlı sollu zig zaglar çizerek geçerler.

Birbirini çekme

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanına 3-4 metre uzunluğunda bir çizgi çizilir. Çocuklar iki gruba ayrılır ve gruplar karşılıklı olarak çizginin gerisinde dururlar. Yani çizgi her iki eşin ortasında olmalıdır. Çocuklar karşılıklı olarak birbirlerinin ellerini tutarlar. Eşlerin ayaklarından biri önde, diğeri de geride olacak biçimde dururlar. Düdük sesiyle birlikte her çocuk eşini kendi tarafına çekmeye çalışır. Ayağı çizgiyi geçen çocuk oyunu kaybetmiş olur.

Daire kapmaca

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Tebeşir.

Uygulama: Oyun alanına, aralarında 3-4 metrelik mesafe olan küçük daireer çizilir. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Ebe dışında kalan diğer çocuklar, birer daireye geçip beklerler. Oyunun başlamasıyla birlikte çocuklar, birbirleriyle karşılıklı yer değiştirirler, bu sırada yerlerini ebeye kaptırmamaya çalışırlar. Yer değiştirme sırasında ebe hızlı davranıp dairelerden birine geçerse, yerini kaybeden çocuk ebe olur.

Küpleri devirme

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini ve işbirliği duygusunu geliştirme.

Materyal: Tebeşir, küpler, top.

Uygulama: Oyun alanına geniş bir daire çizilir. Dairenin ortasına küplerden bir kule yapılır. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Ebe kulenin yanına geçer ve onun koruyucusu olur. Diğer çocuklar ise dairenin etrafına dizilirler. Eğitimcinin verdiği topu birbirlerine pas vererek kuleyi devirmeye çalışırlar. Ebe gelen topları elleri ve ayaklarıyla engellemeye ve kuleye isabet etmemesi için yakalamaya çalışır.

Leylekler ile kurbağalar

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Tebeşir.

Uygulama: Oyun alanına iç içe geniş iki daire çizilir. Ortadaki daire ada, onu çevreleyen diğer daire ise bataklık olarak adlandırılır. Öğrenciler, kurbağa ve leylekler olmak üzere iki gruba ayrılır. Kurbağalar bataklığın içinde “vırak, vırak” diyerek ve kurbağa gibi zıplayarak serbest olarak dolaşırlar. Leylekler ise bataklığın etrafında “lak, lak” diyerek ve leylek gibi yürüyerek dolaşırlar. “Başla” yönergesiyle leylekler, yürüyüşlerini bozmadan kurbağaları yakalamaya çalışır. Kurbağalar ise yakalanmamak için zıplayarak adaya geçerler. Adaya geçen kurbağa yakalanmaktan kurtulur; çünkü leyleklerin adaya girmesi yasaktır. Sonra grupların rolleri değiştirilerek oyuna devam edilir. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam230
Toplam Ziyaret66151146
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat