BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Oyunlar 14

Grup Yarışı

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Düdük, 2 Top, 2 kova. 

Uygulama: Çocuklar 2 gruba ayrılır. Gruplar aralarında 1 metre olacak şekilde yan yana tek sıra halinde dururlar. Çocukların 2-3 metre ilerisine 2 kova bırakılır. Önde duran çocuklara birer top verilir. Düdük sesiyle birlikte öndeki çocuklar koşarak topu kovaya atarlar. Geri gelerek ikinci sıradaki çocukların ellerine dokunup sıranın arkasına geçerler. İkinci sıradaki çocuklar koşarak topu kovadan alıp, üçüncü sırada bekleyen çocuklara verirler. Bütün çocuklar katılıncaya kadar oyunm eder ve ilk bitiren grup birinci olur.

Yer değiştirme

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Tebeşir.

Uygulama: Çocuklar daire oluşturacak biçimde dururlar. Dairenin 1 metre uzağına küçük bir daire çizilir. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir ve ebe çizilen küçük dairenin içinde bekler. Her çocuk sevdiği bir hayvan ismini alır. Ebe 2 hayvan ismi söyler. İsmi söylenen çocuklar hızla yer değiştirirler. Bu arada ebe çocuklardan birinin yerine geçmeye çalışır. Başarırsa, yerine geçtiği çocuk ebe olur, başaramazsa ebeliği devam eder.

Rengini saklama

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor ve kavram gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Renkli kağıtlar.

Uygulama: Çocuklar geniş bir daire oluşturacak biçimde dururlar; çocukların sayısı az ise aralarında 60-70 cm’lik mesafe bırakılır. Her çocuğun sırtına renkli bir kağıt yapıştırılır. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında durur ve çocukların etrafında gezerek, sırtlarındaki renkleri görmeye çalışır. Ebe dolaşırken, çocuklar sağa, sola veya ters dönerek ebenin sırtlarındaki renkleri görmemesini sağlamaya çalışırlar. Ebe renklerden birini görürse, onunla yer değiştirerek, yerine rengini söylediği çocuk ebe olur.

Daire-kare

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini geliştirme.

Materyal: Tebeşir.

Uygulama: Oyun alanına, her çocuk için yan yana birer küçük daire ve kare çizilir. Her çocuk kendisine ait karenin içine girer. Eğitimci “daire” diye yönerge verdiğinde çocuklar hep birlikte karelerine zıplarlar. Sonra “daire” denilir ve çocuklar zıplayarak dairelerine geçerler. Daha sonra eğitimci onları yanıltmak için, çocuklar dairenin içindeyken daire, karenin içindeyken kare der. Şaşıran çocuklar oyundan çıkarılır. Tek çocuk kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

Kol kola zıplama

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Zıplama ile ilgili koordinasyonu geliştirme, işbirliği düşüncesini destekleme.

Materyal: Tebeşir, düdük.

Uygulama: Oyun alanına başlangıç ve bitiş çizgileri çizilir. Çocuklar birbirleriyle eşleştirilir. Eşler başlangıç çizgisinde kol kola girerek beklerler. Düdük sesiyle birlikte eşler zıplayarak bitiş noktasına varmaya çalışırlar. Bitiş noktasına ilk önce ulaşan ikili yarışı kazanır.

Top yakalama

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Atma ve tutma ile ilgili koordinasyonu geliştirme, işbirliği düşüncesini destekleme.

Materyal: Top.

Uygulama: Çocuklar oyun alanında daire oluşturacak şekilde dururlar. Saymaca usulüyle seçilen ebe dairenin ortasında durur. Eğitimci çocuklardan birine topu atar, o da uygun olan bir arkadaşına topu atar. Ebe atılan topu yakalamaya çalışır. Ebenin yakaladığı top kimin tarafından atılmışsa, o ebe olur. Ebe sadece havadaki veya yere düşen topları yakalar, yani oyuncuların ellerindeki topu alamaz.

Top Kapmaca

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Koşma, atma ve tutma ile ilgili koordinasyonu geliştirme, işbirliği düşüncesini destekleme.

Materyal: Top.

Uygulama: Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Eğitimci topu çocuklardan birine atarak oyunu başlatır. Ebe topu tutan çocuğu yakalamaya çalışır. Çocuk, yakalanmamak için kaçar, yakalanacağını hissettiğinde ise topu bir başka arkadaşına atar. Elinde topla yakalanan çocuk ebe olur. Oyun böyle devam ettirilir.

Yüzüğü geçirme

Oyuncu  Sayısı: Bireysel.

Amaç: İnce psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini arttırma.

Materyal: 1 metre uzunluğunda ince bir tel, yüzük veya bilezik.

Uygulama: Yüzük (gelişim düzeyine göre bilezik) tele geçirilir ve tel sınıfın herhangi bir köşesine veya daha uygun bir yere sabitlenir. Çocuklar sırayla yüzüğü, telin bir başından öteki başına kadar tele değdirmeden götürmeye çalışırlar. Yüzüğü 3 defadan fazla tele değdiren çocuk oyunu kaybeder, değdirmeden geçiren çocuk ise oyunu kazanır. 

Gazete parçalama

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme.

Materyal: Gazeteler.

Uygulama: Her çocuk bir gazete parçası alır. Oyun alanında dolaşarak gazeteyi istediği gibi sallar, çırpar; başının üzerinden çevirir, bacaklarının arasından geçirir. “Parçala” komutuyla birlikte, çocuklar daire oluşturarak gazetelerini önce büyük, sonra küçük parçalara bölerler. Parçalanan gazeteleri, rastgele havaya veya birbirlerine fırlatırlar. İsteyen çocuk gazete parçalarının üzerine uzanır, yuvarlanır.

Hayvan sesleri

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, taklit becerilerini geliştirme, hayvanları tanımasını sağlama.

Materyal: Top.

Uygulama: Çocuklar oyun alanında daire oluşturacak şekilde dururlar. Çocuklardan biri, bir hayvan ismi söyleyerek topu havaya atar. Bütün çocuklar ismi söylenen hayvanın sesini taklit ederler. Örneğin köpek denildiğinde herkes havlamaya başlar. Top yere düşünce herkes susar; havlamaya devam eden çocuk oyundan çıkarılır. Oyun böyle devam ettirilir.

Gülme

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, duygularla ilgili farkındalığı arttırma, duygu kontrolü sağlama.

Materyal: Top.

Uygulama: Çocuklar oyun alanında daire oluşturacak şekilde dururlar. Çocuklardan biri topu havaya atar. Top yere düşünceye kadar, herkes güler. Bu sürede gülmeyen oyundan çıkar. Top yere düşünce herkes gülmeyi keser; gülmeye devam eden çocuk da yanmış olur ve oyundan çıkar.

Kolye kimde

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini arttırma, yön kavramını geliştirme.

Materyal: Kolye, CD, CD çalar.

Uygulama: Çocuklar oyun alanında daire oluşturacak şekilde yere otururlar. Çocuklardan birine kolye verilir. Müzik çalmaya başlayınca çocuk kolyeyi sağındaki çocuğun boynuna takar. Müzik kesildiğinde, kolye kimde kaldıysa oyundan çıkar. Tek çocuk kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

Maviler ve Kırmızılılar

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini arttırma, yön kavramını geliştirme.

Materyal: Çocuk sayısının 3 katı mavi ve kırmızı mandal, 4 sandalye, mavi ve kırmızı renkte 2 metre uzunluğunda 2 kurdele.

Uygulama: Çocuklar iki gruba ayrılır; birine maviler grubu, diğerine de kırmızılar grubu denilir. İki sandalye sınıfın bir köşesine, diğer iki sandalye ise başka bir köşeye aralıklı olarak bırakılır. Sandalyelere kurdeleler bağlanır. Mandallar karışık olarak oyun alanına dağıtılır. “Başla” komutuyla birlikte çocuklar kendi gruplarına ait mandalları, gruplarının kurdelesine takarlar. Yerde az miktarda mandal kalınca, “dur” yönergesi verilir. Her iki grubun kurdeleye taktığı mandallar sayılır ve en çok mandal toplayan grup oyunu kazanır.

Uçan, yüzen, koşan

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, dikkatini arttırma, hayvanları tanıma.

Materyal: Hayvan kartları.

Uygulama: Oyuna başlamada önce eğitimci çocuklara, havada uçan, suda yüzen ve karada yürüyen hayvan resimlerini göstererek, onlar hakkında bilgi verir. Sonra herhangi bir hayvan ismi söylediğinde, eğer karada yaşayan bir hayvansa çocuklar zıplayarak, uçan bir hayvansa kollarını kanat gibi çırparak, yüzen bir hayvansa avuçlarını birleştirip kıvıra kıvıra oyun alanında hareket ederler. Örneğin; inek, güvercin, yunus, balina, kuzu, kartal vb.

Şaşıran çocuklar oyundan çıkarılır.

Şekilli kutu

Oyuncu  Sayısı: Grup ve bireysel.

Amaç: Psikomotor gelişimini destekleme, şekil kavramını ve eşleme becerilerini geliştirme.

Materyal: Büyük bir kutu, kare, üçgen, daire ve dikdörtgen şekillerinin üzerinde bulunduğu zar.

Uygulama: Büyük kutunun üzerine, çocukların girip çıkabileceği büyüklükte kare, üçgen, daire ve dikdörtgen şekilleri çizilerek çıkartılır. Çocuklar sırayla zarı atarlar, gelen şeklin içinden kutuya girip aynı yerden çıkarlar. Yanlış tepki veren çocuklara ipucu verilerek yardım edilir. Bütün çocuklar etkinliğe katılıncaya kadar oyuna devam edilir.

Kardan adam

Oyuncu  Sayısı: Grup.

Amaç: Bedensel farkındalığı arttırma.

Materyal:

Uygulama: Saymaca usulüyle seçilen çocuk güneş, diğerleri de kardan adam olurlar. Kardan adamlar, oyun alanında dimdik durup beklerler. Güneş kardan adamların aralarından dolaşır. Herhangi birine dokunur. Dokunduğu çocuk kardan adam gibi eriyormuş gibi yavaş yavaş yere yığılır. En son kalan çocuk güneş olur. Oyun böyle devam ettirilir.

Arkadaşının sesini tanıma

Oyuncu Sayısı: Grup.

Amaç: İşitsel algı yeteneğini geliştirme.

Materyal: Göz kapatma bandı.

Uygulama: Saymaca usulüyle bir ebe seçilir. Göz bandıyla gözleri kapatılarak oyun alanına getirilir. Başka bir öğrenci daha seçilerek ebenin yanında getirilir. Çocuk, eğitimcinin gösterdiği hayvan sesini çıkarır. Ebe sesi çıkaran çocuğun kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Doğru tahminde bulunursa, arkadaşı onun yerine ebe olur, doğru tahmin etmezse, başka çocuk yanına gelir ve başka bir hayvanın sesini çıkarır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret66152283
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.831328.9469
Euro31.329631.4551
Hava Durumu
Saat