BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Yeme İçme Becerilerinin Öğretimi

Öğretimi Yapılacak Beceri: Sürahiden bardağa su doldurma ve içme.

Uzun Dönemli Amaç: Sürahiden bardağa su doldurma ve bardakla içme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Bardaktaki suyu bağımsız içer.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Bardağı eline alır.

b) Ağzına doğru götürür.

c) Bardağı yukarı doğru kaldırarak suyu ağzına boşaltır.

d) Bardaktaki suyu içer.

e) Bardağı yerine koyar.

2. Kısa Dönemli Amaç: Suyu sürahiden bardağa bağımsız olarak doldurur.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kullandığı eliyle sürahiyi kulpundan tutar.

b) Yukarı kaldırır.

c) Bardağa yeteri kadar su doldurur.

d) Sürahiyi yerine bırakır.

Materyaller: Sürahi, su, bardak (ilk çalışmalarda iki kulplu bardak kullanılır, sonra aşamalı olarak tek kulplu ve kulpsuz bardak kullanılarak öğretim gerçekleştirilir. Kulpsuz bardak kullanıldığında ise, çocuğun kolayca tutabileceği bir bardak olmasına dikkat edilmelidir).

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda sürahiden bardağa su doldurma becerisinin öğretimi yapılır. Çocuğun susadığı durumlarda ise bardakla su içme becerisinin öğretimi yapılır.

Öğretim Ortamı: Mutfak veya çalışma ortamı. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek azaltılması, tersine zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir ve “Şimdi sürahiden bardağa su doldurup içme becerisini çalışacağız. Eğer beni dinlersen ve istediğim gibi davranırsan sana meyve suyu (veya çocuğun sevdiği başka bir içecek) vereceğim.” denilir. Sürahi ve bardak gösterilerek “Bu sürahi, içinde su var. Bu da bardak, bardakla su, meyve suyu ve süt içeriz,” diye kısa açıklamalar yapılır. Bardak yarıya kadar suyla doldurulup çocuğun önüne konulur ve “Suyu iç” diye yönerge verilir. Eğer çocuk bardağı tutmakta zorlanırsa ve tutmak için eyleme geçmiyorsa gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bütün beceri basamaklarını yapması sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı için, öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre uygun olan ipucu verilir. Çocuk, beceri basamağını yapmada ustalık kazandıkça ipucu sistematik olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. İlk önce iki eliyle bardağı tutarak su içme becerisi öğretilmeli, sonra bardağı tek eliyle tutup su içme becerisi kazandırılmalıdır. Daha sonra sürahiden bardağa su doldurma becerisinin öğretimi yapılır. Genelleme çalışmaları, farklı ortamlarda çocuğun su içmeye gereksinim duyduğu zamanlarda yapılır. Farklı bardakların kullanılması da genellemeyi kolaylaştıran önemli bir etkendir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Bardakla su içer.

 

 

 

 

 

 

a) Bardağı eline alır.

 

 

 

 

 

 

b) Ağzına doğru götürür.

 

 

 

 

 

 

c) Bardağı yukarı doğru kaldırarak suyu ağzına boşaltır. 

 

 

 

 

 

 

d) Bardaktaki suyu içer.

 

 

 

 

 

 

e) Bardağı yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

2. Sürahiden bardağa su doldurur.

 

 

 

 

 

 

a) Kullandığı eliyle sürahiyi kulpundan tutar.

 

 

 

 

 

 

b) Yukarı kaldırır.

 

 

 

 

 

 

c) Bardağa yeteri kadar su doldurur.

 

 

 

 

 

 

d) sürahiyi yerine bırakır.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel yardım

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Kaşık kullanma.

Uzun Dönemli Amaç: Kaşıkla yemek yeme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir

1. Kısa Dönemli Amaç: Tabaktan kaşığa bir miktar yemek alır.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yemek yediği eliyle kaşığın sapından tutar.

b) Kaşığı tabağın üzerine götürür.

c) Kaşığı yemeğe daldırır.

d) Kaşığa bir miktar yiyecek alır.

2. Kısa Dönemli Amaç: Kaşıktaki yemeği yer.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kaşığı ağzına kadar kaldırır.

b) Ağzını açar.

d) Yiyeceği ağzına sokar.

g) Ağzını kapatır.

h) Kaşığı ağzından çıkarır.

Çocuk doyuncaya veya yemek bitinceye kadar yaptırılır.

Materyaller: Çocuğun rahatlıkla tutabileceği tatlı kaşığı, eğitimci için normal bir kaşık. Çocuk kaşığın sapını tutmakta zorluk çekiyorsa, sapı kaplı olan kaşık kullanılmalı veya kaşığın sapına yapıştırıcıyla sünger yapıştırılarak kolay tutulabilir hale getirilmelidir. Sütlaç veya muhallebi kıvamında yiyecek, örneğin elma veya patates püresi olabilir. Çocuğun boyuna uygun masa ve sandalye, peçete (Çocuğun sevdiği yiyecek tercih edilmeli ve yiyeceğin konulduğu kâse veya tabak çok derin ve dar olmamalı).

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Çocuğun yemek yeme saatinde öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Mutfak veya yemek yenilen diğer ortamlar. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek azaltılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir ve masada yan yana (çocuğun kullandığı elinin olduğu tarafa) oturulur; “Şimdi kaşıkla yemek yeme becerisini çalışacağız ve dediklerimi yaparsan en sevdiğin yiyeceği kaşıkla yiyeceksin.” denilir. Yiyeceğin olduğu tabaklardan biri eğitimcinin, diğeri de çocuğun önüne konulur. Kaşık ve tabaktaki yiyecek gösterilerek “Bu kaşık, bu da senin çok sevdiğin ……….?” diye açıklama yapılır. “Kaşıkla yemeği ye” ana yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bütün beceri basamaklarını yapması sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı için, öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre uygun olan ipucu verilir. Çocuk, beceri basamağını yapmada ustalık kazandıkça ipucu sistematik olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. İlk çalışmalarda çocuk üzerine yemeği dökebilir, tabağı itebilir, yiyeceği elleriyle yemek için diretebilir. Bu tür olumsuz tepkiler verdiğinde çok sakin davranılmalı ve öğretime devam edilmelidir. Çocuk beceriyi bağımsız yaptıktan sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Bütün yemek öğünlerinde farklı mekânlarda, farklı masa ve sandalyelerde, farklı tabak, kaşık vb araçlarla yemek yemesi sağlanır. Yemek süresince masada oturması sağlanmalı ve ağzında yiyecek varken konuşmaması, üzerine yemeği dökmemesi gerektiğine ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmelidir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

 

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Kısa Dönemli Amaç: Tabaktan kaşığa bir miktar yemek alır.

 

 

 

 

 

 

 

a) Yemek yediği eliyle kaşığın sapından tutar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Kaşığı tabağın üzerine götürür.

 

 

 

 

 

 

c) Kaşığı yemeğe daldırır.

 

 

 

 

 

 

d) Kaşığa bir miktar yiyecek alır.

 

 

 

 

 

 

2. Kısa Dönemli Amaç: Kaşıktaki yemeği yer.

 

 

 

 

 

 

a) Kaşığı ağzına kadar kaldırır.

 

 

 

 

 

 

b) Ağzını açar.

 

 

 

 

 

 

d) Yiyeceği ağzına sokar.

 

 

 

 

 

 

g) Ağzını kapatır.

 

 

 

 

 

 

 

h) Kaşığı ağzından çıkarır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Çatal kullanma.

Uzun Dönemli Amaç: Çatalla yemek yeme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Çatalla tabaktan bir miktar yiyecek alır.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yemek yediği eliyle çatalın sapından tutar.

b) Çatalı tabağın üzerine götürür.

c) Çatalın uç kısmını yiyeceğe saplar.

d) Çatalı yiyecekle birlikte kaldırır.

2. Kısa Dönemli Amaç: Çataldaki yiyeceği yer.

a) Çatalı ağzına kadar kaldırır.

b) Ağzını açar.

d) Yiyeceği ağzına sokar.

g) Ağzını kapatır.

h) Çatalı ağzından çıkarır.

Materyaller: Çocuğun rahatlıkla tutabileceği bir çatal, eğitimci için normal bir çatal, çatal batırıldığında kolay dağılmayan, kolayca çatalla alınabilen ve küçük parçalara bölünmüş bir miktar yiyecek (köfte, sarma, et, sucuk, doğranmış meyve vb), çocuğun boyuna uygun masa ve sandalye, peçete (Çocuğun sevdiği yiyecek tercih edilmeli ve yiyeceğin konulduğu tabak çok derin ve dar olmamalı).

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Çocuğun yemek yeme saatinde öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Mutfak veya yemek yenilen diğer ortamlar. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek azaltılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir ve masada yan yana (çocuğun kullandığı elinin olduğu tarafa) oturulur; “Şimdi çatalla yemek yeme becerisini çalışacağız ve dediklerimi yaparsan en sevdiğin yiyeceği çatalla yiyeceksin.” denilir. Yiyeceğin olduğu tabaklardan biri eğitimcinin, diğeri de çocuğun önüne konulur. Çatal ve tabaktaki yiyecek gösterilerek “Bu çatal, bu da senin çok sevdiğin ……….?” diye açıklama yapılır. Sonra çatalla yiyecek yemesi için yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bütün beceri basamaklarını yapması sağlanır. Çocuğun bağımsız olarak yaptığı davranışlar anında betimlenerek pekiştirilir, yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı için, öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre uygun olan ipucu verilir. Çocuk, beceri basamağını yapmada ustalık kazandıkça ipucu sistematik olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra ikinci kısa dönemli amacın gerçekleşmesi için öğretim yapılır. İlk çalışmalarda çocuk üzerine yiyeceği dökebilir, tabağı itebilir, yiyeceği elleriyle yemek için diretebilir. Bu tür olumsuz tepkiler verdiğinde çok sakin davranılmalı ve öğretime devam edilmelidir. Yemek süresince masada oturması sağlanmalı ve ağzında yiyecek varken konuşmaması, üzerine yemeği dökmemesi gerektiğine ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmelidir. Çocuk beceriyi bağımsız yaptıktan sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Bütün yemek öğünlerinde çocuğun bağımsız olarak çatalla yemek yemesine fırsat verilir. Genelleme çalışmaları farklı insanların olduğu mekânlarda ve farklı araç-gereçlerle yapılır.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

 

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Çatalla tabaktan bir miktar yiyecek alır.

 

 

 

 

 

 

 

a) Yemek yediği eliyle çatalın sapından tutar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Çatalı tabağın üzerine götürür.

 

 

 

 

 

 

c) Çatalın uç kısmını yiyeceğe saplar.

 

 

 

 

 

 

d) Çatalı yiyecekle birlikte kaldırır.

 

 

 

 

 

 

2. Çataldaki yiyeceği yer.

 

 

 

 

 

 

a) Çatalı ağzına kadar kaldırır.

 

 

 

 

 

 

b) Ağzını açar.

 

 

 

 

 

 

d) Yiyeceği ağzına sokar.

 

 

 

 

 

 

g) Ağzını kapatır.

 

 

 

 

 

 

 

h) Çatalı ağzından çıkarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Bıçakla ekmek dilimleme.

Uzun Dönemli Amaç: Bıçakla ekmek dilimleme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Ekmeği kesmeye hazır hale getirir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ekmek tahtasını alır/koyar.

b) Ekmeği alır.

c) Ekmeği tahtanın üzerine yatay olacak şekilde koyar.

d) Kullandığı eline ekmek bıçağını alır.

2. Kısa Dönemli Amaç: Ekmeği keser.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Diğer eliyle ekmeğin ucuna yakın bölümünden tutar.

b) Bıçağın keskin kısmını ekmeğin uca yakın bölümüne koyar.

c) Bıçağı ekmeğe bastırıp ileri-geri hareket ettirerek keser.

d) Aynı işlem basamaklarıyla ekmeği yaklaşık 3 cm’lik dilimler halinde keser.

3. Kısa Dönemli Amaç: Ekmeği sepete koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kesme işlemi bitince ekmeği sepete koyar.

b) Bıçağı ve ekmek tahtasını yerine koyar.

c) Etrafa dökülen ekmek döküntülerini toplar.

Materyaller: Bıçak, ekmek, ekmek tahtası, mutfak tezgâhı veya masa.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda ve ekmek kesmeyi gerektiren durumlarda öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Mutfak. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek azaltılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir ve masada yan yana (çocuğun kullandığı elinin olduğu tarafta) durulur. “Bugün bıçakla ekmek dilimleme becerisini çalışacağız. Eğer beni dinler ve dediklerimi yaparsan sevdiğin yiyeceği kestiğin ekmeğe sürüp sana vereceğim” denilir. Sonra ekmeği kesmesi için ana yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bütün beceri basamaklarını yapması sağlanır. Çocuğun ipucu verilmeden yaptığı beceri basamakları pekiştirilir, yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı için, öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre uygun olan ipucu verilir. Çocuk, beceri basamağını yapmada ustalık kazandıkça ipucu sistematik olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra diğer amaçların kazanılması için öğretim yapılır. Çocuk beceriyi bağımsız yapacak düzeye geldikten sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda ekmek kesmeyi gerektiren her durumda, farklı ortamlarda ve farklı araçlarla beceriyi gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, beceriye başlamadan önce söz verilen (yağ, bal, krema vb) yiyecek ekmeğe sürülerek verilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Ekmeği kesmeye hazır hale getirir.

 

 

 

 

 

 

 

a) Ekmek tahtasını alır/koyar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Ekmeği alır.

 

 

 

 

 

 

 

c) Ekmeği tahtanın üzerine yatay olacak şekilde koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Kullandığı eline ekmek bıçağını alır.

 

 

 

 

 

 

2. Ekmeği keser.

 

 

 

 

 

 

a) Diğer eliyle ekmeğin ucuna yakın bölümünden tutar.

 

 

 

 

 

 

b) Bıçağın keskin kısmını ekmeğin uca yakın bölümüne koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Bıçağı ekmeğe bastırıp ileri-geri hareket ettirerek keser.

 

 

 

 

 

 

d) Aynı işlem basamaklarıyla ekmeği yaklaşık 3 cm lik dilimler halinde keser.

 

 

 

 

 

 

3. Ekmeği sepete koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Kesme işlemi bitince ekmeği sepete koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Bıçağı ve ekmek tahtasını yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Etrafa dökülen ekmek döküntülerini toplar.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Ekmeğe yağ (kaymak, bal, ezmeler vb) sürme.

Uzun Dönemli Amaç: Ekmeğe yağ (kaymak, bal, ezmeler vb) sürme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Bıçağa bir miktar yağ alır.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kullandığı eliyle bıçağı sapından tutar.

b) Biraz yukarı kaldırır.

c) Keskin tarafı aşağı bakacak şekilde çevirir.

d) Bıçağı yağın üzerine götürür.

e) Yağın kendisine uzak tarafına değdirir.

f) Bıçağı kendine doğru biraz çekerek alır.

2. Kısa Dönemli Amaç: Yağı ekmeğe sürer.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kullanmadığı eliyle ekmeği üstünden tutar.

b) Elini çevirir.

c) Bıçağı ekmeğin kendine uzak ucuna götürür.

d) Bıçağın yağlı yüzünü ekmeğe doğru eğer.

e) Bıçağı kendine doğru biraz bastırarak ekmeğe sürer.

Materyaller: Çocuğun tutabileceği bir bıçak, eğitimci için bıçak, ekmek ve çocuğun severek yediği ve ekmeğe sürülebilen bir yiyecek, ekmek dilimleri.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda ve ekmeğe yağ sürmeyi gerektiren durumlarda öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Mutfak. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek azaltılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir ve masada yan yana (çocuğun kullandığı elinin olduğu tarafta) durulur. “Bugün ekmeğe yağ sürme becerisini çalışacağız. Eğer beni dinlersen ve söylediklerimi yaparsan, yağlı ekmeği sana vereceğim” denilir. Sonra “Ekmeğe yağ sür,” yönergesi verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bütün beceri basamaklarını yapması sağlanır. Çocuğun bağımsız olarak yaptığı basamaklar pekiştirilir, yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı için, öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre uygun olan ipucu verilir. Çocuk, beceri basamağını yapmada ustalık kazandıkça ipucu sistematik olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanarak genelleme çalışmaları yapılır. Sabahları kahvaltıda değişik sürülebilir gıdaları (bal, yağ, fıstık ezmesi, fındık ezmesi, zeytin ezmesi, sürülebilir helva vb), farklı ebatlarda bıçaklarla ekmeğe sürmesi ve yemesi sağlanır.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğun hazırladığı yağlı ekmek pekiştireç olarak verilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Bıçağa bir miktar yağ alır.

 

 

 

 

 

 

a) Kullandığı eliyle bıçağı sapından tutar.

 

 

 

 

 

 

b) Biraz yukarı kaldırır.

 

 

 

 

 

 

c)Keskin tarafı aşağı bakacak şekilde çevirir.

 

 

 

 

 

 

d) Bıçağı yağın üzerine götürür.

 

 

 

 

 

 

e) Yağın kendisine uzak tarafına değdirir.

 

 

 

 

 

 

f) Bıçağı kendine doğru biraz çekerek alır.

 

 

 

 

 

 

2.Yağı ekmeğe sürer.

 

 

 

 

 

 

a) Kullanmadığı eliyle ekmeği üstünden tutar.

 

 

 

 

 

 

b) Elini çevirir.

 

 

 

 

 

 

c) Bıçağı ekmeğin kendine uzak ucuna götürür.

 

 

 

 

 

 

d) Bıçağın yağlı yüzünü ekmeğe doğru eğer.

 

 

 

 

 

 

e)Bıçağı kendine doğru biraz bastırarak ekmeğe sürer.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret66152272
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.831328.9469
Euro31.329631.4551
Hava Durumu
Saat