BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Bağımsız Yaşam Becerilerinin Öğretimi

Bu kategoride yer alan becerilerin başında basit ev işleri gelir. Bu beceriler bireyin bağımsızlığını hızlandıran becerilerdir. Bunların başında ev temizliği, basit yiyeceklerin hazırlanması, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, ütüleme ve katlama yer alır. Bağımsız Yaşam ve Toplumsal Uyum Becerileri şöyle sıralanabilir:

Bezle yerleri silme,

Şarjlı süpürgeyi kullanma,

El süpürgesini kullanma,

Elektrikli süpürgesini kullanma,

Elde bulaşık yıkama,

Makinede bulaşık yıkama,

Elde çamaşır yıkama,

Makinede çamaşır yıkama,

Çamaşırları serme-asma,

Giysileri katlayıp yerine koyma,

Yatağını toplama,

Ütü yapma,

Sandviç hazırlama,

Tost yapma,

Yumurta haşlama,

Sahanda yumurta pişirme,

Çay demleme

Yemek masasını hazırlama,

Yemek masasını toplama,

Kahvaltı masasını hazırlama,

Kahvaltı masasını toplama

Banyo yapma,

Saçını kurutma makinesiyle kurutma,

Saçı uzadığında kuaföre gidip saç tıraşı olma,

Sakal tıraşı olma,

Tırnaklarını kesme,

Ayakkabı boyama,

Parka gidip-gelme,

Okula veya işe gidip gelme,

Pazarda, markette alış-veriş yapma,

Karşıdan karşıya geçme,

Toplu taşıma araçlarını kullanma,

Parayı kullanma,

Düğme dikme,

Basit sökükleri iğneyle onarma,

Telefona cevap verme,

Telefonla arama yapma,

Hastaneye gitme,

İlaçlarını düzenli kullanma vb.

Aşağıda bu becerilerden birkaçının öğretim planları verilecektir.

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Bezle silme.

Uzun Dönemli Amaç: Bezle silme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Bezi ileri-geri hareket ettirerek alanı siler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Kullandığı eline bezi alır.

b) Bezi silinecek alana koyar.

c) Bezi ileri-geri hareket ettirir.

d) Alan temizleninceye kadar silmeye devam eder.

e) Bezi yerine koyar.

2. Kısa Dönemli Amaç: Bezi yuvarlayarak alanı siler. 

a) Kullandığı eline bezi alır.

b) Bezi silinecek alana koyar.

c) Bezi yuvarlayarak hareket ettirir.

d) Alan temizleninceye kadar silmeye devam eder.

e) Bezi yerine koyar.

Materyaller: Temizlik bezi.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda ve silmeyi gerektiren durumlarda öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Becerinin öğretimi için uygun herhangi bir yer (sıra, masa, zemin, pencere vb). Temizlenecek veya silinecek alana kolay temizlenebilen boya, tebeşir tozu vb kirletici maddeler sürülerek, yapılan çalışmanın somutlaşması sağlanır.  

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, tüm beceri öğretimi.

Uygulama: Çocukla birlikte silinecek alanın yanına gidilir ve yan yana durulur. Bez gösterilerek “Bu bez. Bununla tozlu ve kirli yerler siliniz/temizlenir. Bugün bezle silme becerisini çalışacağız” denilir. Sonra silinecek alan gösterilerek, “burayı bezle sil” yönergesi verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bezle silme becerisini gerçekleştirmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Sonra bezi yuvarlayarak alanı temizleme becerisinin öğretimi yapılır. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Farklı renk ve kumaştan yapılmış bezlerle farklı alanlar, çocuğa sildirilir veya temizletilir. Günlük yaşamda bezle silmeyi gerektiren her durumda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

 

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Bezi ileri-geri hareket ettirerek alanı siler.

 

 

 

 

 

 

a) Kullandığı eline bezi alır.

 

 

 

 

 

 

b) Bezi silinecek alana koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Bezi ileri-geri hareket ettirir.

 

 

 

 

 

 

d) Alan temizleninceye kadar silmeye devam eder.

 

 

 

 

 

 

e) Bezi yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

2. Bezi yuvarlayarak alanı siler.

 

 

 

 

 

 

a) Kullandığı eline bezi alır.

 

 

 

 

 

 

b) Bezi silinecek alana koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Bezi yuvarlayarak hareket ettirir.

 

 

 

 

 

 

d) Alan temizleninceye kadar silmeye devam eder.

 

 

 

 

 

 

e) Bezi yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Tırnağını kesme.

Uzun Dönemli Amaç: Kişisel bakım ve temizliğini bağımsız olarak yapar.

Kısa Dönemli Amaç: Tırnağını kesme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

Öğretimsel Amaçlar:

1. Tırnak makasını alır.

2. Üstteki parçayı tamamen açılana kadar kaldırır.

3. Üstteki parçayı alt parçanın tam üstüne gelecek şekilde çevirir.

4. Tırnak makasını, başparmağı üstteki parçanın üzerine gelecek şekilde tutar.

5. Tırnağını, tırnak makasının kesen kısmının arasına yerleştirir.

6. Başparmağını üstteki parçaya bastırarak tırnağını keser.

Materyaller: Tırnak makası.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Çocuğun tırnaklarının kesilmeyi gerektirecek kadar uzadığı zamanlar öğretim amaçlı kullanılır.

Öğretim Ortamı: Bireysel eğitim odası veya sınıf. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, tüm beceri öğretimi.

Uygulama: Çocukla birlikte öğretim ortamına gidilir. “Bugün tırnaklarını kesme becerisini çalışacağız. Tırnaklarımızı tırnak makasıyla keseriz. Tırnaklarımız kesmezsek aralarına mikroplar girer ve hasta olmamıza yol açar,” denilir. Sonra tırnaklarını kesmesi için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun tırnaklarını kesmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Sonra yukarıdaki basamaklar takip edilerek ayak tırnaklarını kesme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirmesi sağlanır. Daha sonra tırnak kesme becerisinin sürekliliği sağlanarak genelleme çalışmalarına geçilir. Genellemenin ilerleyen aşamalarında çocuk, tırnakları uzadığında herhangi bir uyaran veya yönerge almadan tırnaklarını kesmesi gerektiğini fark etmeli ve bağımsız olarak tırnaklarını kesmelidir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa bağcıklı bir ayakkabı pekiştireç amaçlı alınabilir/verilebilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

 1. Tırnak makasını alır.

 

 

 

 

 

 

 2. Üstteki parçayı tamamen açılana kadar kaldırır.

 

 

 

 

 

 

 3. Üstteki parçayı alt parçanın tam üstüne gelecek şekilde çevirir.

 

 

 

 

 

 

 4. Tırnak makasını, başparmağı üstteki parçanın üzerine gelecek şekilde tutar.

 

 

 

 

 

 

 5. Tırnağını, tırnak makasının kesen kısmının arasına yerleştirir.

 

 

 

 

 

 

 6. Başparmağını üstteki parçaya bastırarak tırnağını keser.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Yatağını düzeltme.

Uzun Dönemli Amaç: Yatağını düzeltme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Çarşafı düzeltir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yataktan kalkar.

b) Yorganı uygun bir yere koyar.

c) Yastığı uygun bir yere koyar.

d) Çarşafın köşelerinden çekerek düzeltir.

2. Kısa Dönemli Amaç: Yastığı düzeltir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yastığı alır.

b) Yastığı yatağın baş tarafına koyar.

3. Kısa Dönemli Amaç: Yorganı düzeltir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yorganı alır.

b) Yorganın eninin iki köşesinden iki eliyle tutar.

c) Yorganı silkeleyerek düzeltir.

d) Yorganı yatağa serer.

e) Yorganın kırışık bölümlerini düzeltir.

Materyaller: Yatak, yorgan, yastık.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda ve yatağını düzeltmeyi gerektiren durumlarda öğretim yapılır.

Öğretim Ortamı: Yatak odası. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte yatak odasına gidilir ve yan yana durulur. “Bugün yatağını düzeltme becerisini çalışacağız” denilir. Beceri basamakları, açık ve anlaşılır ifadelerle açıklanır. Sonra yatağı düzeltmesi için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, beceri basamaklarını gerçekleştirmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Sonra aynı basamaklar takip edilerek diğer basamaklar yaptırılır. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Her sabah, herhangi bir yönerge almadan veya pekiştireç beklentisi olmadan yatağını bağımsız düzetme alışkanlığı kazanmalıdır.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Çarşafı düzeltir.

 

 

 

 

 

 

a) Yataktan kalkar.

 

 

 

 

 

 

b) Yorganı uygun bir yere koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Yastığı uygun bir yere koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Çarşafın köşelerinden çekerek düzeltir.

 

 

 

 

 

 

2. Yastığı düzeltir.

 

 

 

 

 

 

a) Yastığı alır.

 

 

 

 

 

 

b) Yastığı yatağın baş tarafına koyar.

 

 

 

 

 

 

3. Yorganı düzeltir.

 

 

 

 

 

 

a) Yorganı alır.

 

 

 

 

 

 

b) Yorganın eninin iki köşesinden iki eliyle tutar.

 

 

 

 

 

 

c) Yorganı silkeleyerek düzeltir.

 

 

 

 

 

 

d) Yorganı yatağa serer.

 

 

 

 

 

 

e) Yorganın kırışık bölümlerini düzeltir.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Kahvaltı masasını hazırlama.

Uzun Dönemli Amaç: Kahvaltı masasını hazırlama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Sandalyeleri düzenler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Masasının örtüsünü serer.

b) Kahvaltı yapacak kişilerin sayısını belirler.

c) Kahvaltı yapacak kişi sayısına göre sandalyeleri düzenler.

2. Kısa Dönemli Amaç: Tabak, bardak, kaşık, bıçak ve çatalları masaya koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Çay bardaklarını tabaklarının içine ve sandalyelerin önüne koyar.

b) Her bardağın önüne birer peçete koyar.

c) Kaşıkları bardağın yanına koyar.

d) Her bardağın sağ tarafına birer bıçak koyar.

e) Her bardağın sol tarafına birer çatal koyar.

3. Kısa Dönemli Amaç: Şeker, ekmek ve kahvaltılıkları masanın ortasına koyar. 

Öğretimsel Amaçlar:

a) Masanın ortasına kahvaltılıkları koyar.

b) Masanın ortasına şeker kâsesini koyar.

c) Masanın ortasına ekmek sepetini koyar.

Materyaller: Masa, sandalye, kahvaltılıklar, bardak, şeker vb .

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Kahvaltı zamanları.

Öğretim Ortamı: Mutfak. 

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Öğretim amaçlı herhangi bir zaman belirlenmemeli ve kısa süreli öğretim planı amaçlanmamalıdır. Özellikle kahvaltı zamanları veya drama ve sembolik oyunlarla kahvaltı masası hazırlama etkinlikleri öğretim amaçlı olarak kullanılabilir. Çocukla birlikte mutfağa gidilir. “Bugün birlikte kahvaltı masasını hazırlayacağız” denilir. Beceri basmakları birlikte yapılır. Öğretim sürecinde kolayca yapabilecek ara basamaklar çocuğa yaptırılır. Zor olan basamaklar ise hem açık ve anlaşılır ifadelerle açıklanır, hem de model olunarak gösterilir, sonra gerekli yönergeler verilir. Çocuğun yapamadığı basamaklar, gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğa yaptırılır. İpucunun giderek artırılması yöntemi kullanılacağı için sırayla sözel, Model Olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılır. Çocuk bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, öğretime devam edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Her sabah kahvaltı masasının hazırlanmasında çocuğa gereken sorumluluk verilir ve böylece bu beceriyi günlük yaşamda her gereksinim duyduğunda kullanabilecek duruma getirilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Birincil tür pekiştireç olarak da kahvaltıda en çok sevdiği kahvaltılıklar verilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Sandalyeleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

 

a) Masasının örtüsünü serer.

 

 

 

 

 

 

 

b) Kahvaltı yapacak kişilerin sayısını belirler.

 

 

 

 

 

 

 

c) Kahvaltı yapacak kişi sayısına göre sandalyeleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabak, bardak, kaşık, bıçak ve çatalları masaya koyar.

 

 

 

 

 

 

 

a) Çay bardaklarını tabaklarının içine ve sandalyelerin önüne koyar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Her bardağın önüne birer peçete koyar.

 

 

 

 

 

 

 

c) Kaşıkları bardağın yanına koyar.

 

 

 

 

 

 

 

d) Her bardağın sağ tarafına birer bıçak koyar.

 

 

 

 

 

 

 

e) Her bardağın sol tarafına birer çatal koyar.

 

 

 

 

 

 

 

3. Şeker, ekmek ve kahvaltılıkları masanın ortasına koyar.

 

 

 

 

 

 

 

a) Masanın ortasına kahvaltılıkları koyar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Masanın ortasına şeker kâsesini koyar.

 

 

 

 

 

 

 

c) Masanın ortasına ekmek sepetini koyar.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Yemek masasını hazırlama.

Uzun Dönemli Amaç: Yemek masasını hazırlama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Sandalyeleri düzenler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yemek masasının örtüsünü serer.

b) Yemek yiyecek kişilerin sayısını belirler.

c) Yemek yiyecek kişi sayısına göre sandalyeleri düzenler.

2. Kısa Dönemli Amaç: Tabak, çatal ve kaşıkları masaya koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Her sandalyenin önüne birer tabak koyar.

b) Her tabağın önüne birer peçete koyar.

c) Her tabağın sol tarafına birer çatal koyar.

d) Her tabağın sağ tarafına birer kaşık koyar.

3. Kısa Dönemli Amaç: Bıçak, bardak ve ekmek sepetini masaya koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Her tabağın sağ tarafına birer bıçak koyar.

b) Her tabağın yanına birer bardak su koyar.

c) Masanın ortasına ekmek sepetini koyar.

Materyaller: Masa, sandalye, tabak, çatal, kaşık, bardak, ekmek sepeti vb.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yemek öğünleri.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Öğretim amaçlı herhangi bir zaman belirlenmemeli ve kısa süreli öğretim planı amaçlanmamalıdır. Özellikle yemek öğünleri veya drama ve sembolik oyunlarla yemek masası hazırlama etkinlikleri öğretim amaçlı olarak kullanılabilir. Çocukla birlikte mutfağa gidilir. “Bugün birlikte yemek masasını hazırlayacağız” denilir. Beceri basmakları birlikte yapılır. Sonraki çalışmalarda kolay yapılabilecek ara basamaklar çocuğa yaptırılır. Zor olan basamaklar ise hem açık ve anlaşılır ifadelerle açıklanır, hem de model olunarak gösterilir, sonra gerekli yönergeler verilir. Çocuğun yapamadığı basamaklar, gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğa yaptırılır. İpucunun giderek artırılması yöntemi kullanılacağı için sırayla sözel, Model Olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılır. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, öğretime devam edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Her öğünde yemek masasının hazırlanmasında çocuğa gereken sorumluluk verilir ve böylece bu beceriyi günlük yaşamda her gereksinim duyduğunda kullanabilecek duruma gelecektir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Yemekte ise, en çok sevdiği yiyecekler hazırlanır ve “Masayı çok güzel hazırladığın için en sevdiğin yiyecekleri hazırladık” denilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Sandalyeleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

 

a) Yemek masasının örtüsünü serer.

 

 

 

 

 

 

 

b) Yemek yiyecek kişilerin sayısını belirler.

 

 

 

 

 

 

 

c) Yemek yiyecek kişi sayısına göre sandalyeleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

2. Tabak, çatal ve kaşıkları masaya koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Her sandalyenin önüne birer tabak koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Her tabağın önüne birer peçete koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Her tabağın sol tarafına birer çatal koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Her tabağın sağ tarafına birer kaşık koyar.

 

 

 

 

 

 

3. Bıçak, bardak ve ekmek sepetini masaya koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Her tabağın sağ tarafına birer bıçak koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Her tabağın yanına birer bardak su koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Masanın ortasına ekmek sepetini koyar.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Yemek masasını toplama.

Uzun Dönemli Amaç: Yemek masasını toplama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Masanın üstündeki malzemeleri toplar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Bardakları bir tepsiye koyar/götürür.

b) Çatal, kaşık ve bıçakları bir kaba koyar/götürür.

c) Tabakları iç içe koyarak götürür.

d) Ekmek sepetini alır/götürür.

2. Kısa Dönemli Amaç: Masanın üstünü temizler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Sağ eline bezi alır.

b) Masanın üstündeki ekmek kırıntılarını ve diğer atıkları bezle masanın bir tarafında toplar.

c) Sol eline bir tabak alır ve masanın biraz aşağısında tutar.

d) Kırıntı ve döküntüleri tabağa döker.

e) Sandalyeleri düzenler.

Materyaller: Masa, sandalye, tabak, çatal, kaşık, bardak, ekmek sepeti vb.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yemek öğünleri sonrası.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Öğretim amaçlı herhangi bir zaman belirlenmemeli ve kısa süreli öğretim planı amaçlanmamalıdır. Özellikle yemek öğünlerinde yemek yenildikten sonra öğretim amaçlı çalışma yapılır. “Yemeğimizi yedik, şimdi de birlikte masayı toplayacağız” denilir. Beceri basmakları birlikte yapılır. Sonraki aşamalarda kolay yapılabilecek ara basamaklar çocuğa yaptırılır. Zor olan basamaklar ise hem açık ve anlaşılır ifadelerle açıklanır, hem de model olunarak gösterilir, sonra gerekli yönergeler verilir. Çocuğun yapamadığı basamaklar, gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğa yaptırılır. İpucunun giderek artırılması yöntemi kullanılacağı için sırayla sözel, Model Olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılır. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, öğretime devam edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Her öğünde yemek masasının toplanmasında çocuğa gereken sorumluluk verilir ve böylece bu beceriyi günlük yaşamda her gereksinim duyduğunda kullanabilecek duruma gelmelidir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Masanın üstündeki malzemeleri toplar.

 

 

 

 

 

 

a) Bardakları bir tepsiye koyar/götürür.

 

 

 

 

 

 

b) Çatal, kaşık ve bıçakları bir kaba koyar/götürür.

 

 

 

 

 

 

c) Tabakları iç içe koyarak götürür.

 

 

 

 

 

 

d) Ekmek sepetini alır/götürür.

 

 

 

 

 

 

2. Masanın üstünü temizler.

 

 

 

 

 

 

a) Sağ eline bezi alır.

 

 

 

 

 

 

b) Masanın üstündeki ekmek kırıntılarını ve diğer atıkları bezle masanın bir tarafında toplar.

 

 

 

 

 

 

c) Sol eline bir tabak alır ve masanın biraz aşağısında tutar.

 

 

 

 

 

 

d) Kırıntı ve döküntüleri tabağa döker.

 

 

 

 

 

 

e) Sandalyeleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Bulaşıkları elde yıkama.

Uzun Dönemli Amaç: Bulaşıkları elde yıkama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Bulaşık kabına sıcak suyu koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Sıcak su musluğunu açar.

b) Bulaşık kabına bir miktar sıcak su doldurur.

c) Suyun sıcaklığını ellerini yakmayacak derecede ayarlar.

d) Musluğu kapatır.

2. Kısa Dönemli Amaç: Bulaşığı yıkar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Bulaşık süngerini alır.

b) Bulaşık süngerine bir miktar deterjan koyar/köpürtür.

c) Tabak, çatal vb bulaşığı eline alır.

d) Tabak, çatal vb bulaşığı suya batırır.

e) Köpüklü süngeri bulaşığa sürter.

f) Yıkadığı bulaşıkları köpüklü halde bir kenara bırakır.

g) Aynı işlemi bulaşık bitinceye kadar sürdürür.

3. Kısa Dönemli Amaç: Bulaşığı durular.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Bulaşık kabındaki suyu boşalttıktan sonra durulayarak yerine bırakır.

b) Bulaşık süngerini yıkayarak yerine bırakır.

c) Soğuk su musluğunu açar.

d) Bulaşıkları musluğa tutarak durular ve uygun bir yere bırakır.

e) Bütün bulaşıklar yıkanıncaya kadar aynı işlemi yapar.

f) Musluğu kapatır.

Materyaller: Yıkanacak bulaşıklar, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, leğen, su.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yemeklerden sonra.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Öğretim amaçlı herhangi bir zaman belirlenmemeli ve kısa süreli öğretim planı amaçlanmamalıdır. Özellikle yemek öğünlerinde yemek yenildikten sonra öğretim amaçlı çalışma yapılır. “Yemeğimizi yedik, şimdi de bulaşık yıkama becerisini çalışacağız” denilir. Sonra, “Bulaşığı yıka” diye yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun yönergeyi gerçekleştirmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. İlk çalışmalarda sadece tek bir bulaşık yıkatılır, çocuk ustalaştıkça yıkatılacak bulaşık sayısı artırılır. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda bulaşık yıkamayı gerektiren her durumda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir. İlerleyen zamanlarda çocuk, herhangi bir uyarı almadan bulaşıkları kendisi yıkayacak duruma gelmelidir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Bulaşık kabına sıcak suyu koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Sıcak su musluğunu açar.

 

 

 

 

 

 

b) Bulaşık kabına bir miktar sıcak su doldurur.

 

 

 

 

 

 

c) Suyun sıcaklığını ellerini yakmayacak derecede ayarlar.

 

 

 

 

 

 

d) Musluğu kapatır.

 

 

 

 

 

 

2. Bulaşığı yıkar.

 

 

 

 

 

 

a) Bulaşık süngerini alır.

 

 

 

 

 

 

b) Bulaşık süngerine bir miktar deterjan koyar/köpürtür.

 

 

 

 

 

 

c) Tabak, çatal vb bulaşığı eline alır.

 

 

 

 

 

 

d) Tabak, çatal vb bulaşığı suya batırır.

 

 

 

 

 

 

e) Köpüklü süngeri bulaşığa sürter.

 

 

 

 

 

 

f) Yıkadığı bulaşıkları köpüklü halde bir kenara bırakır.

 

 

 

 

 

 

g) Aynı işlemi bulaşık bitinceye kadar sürdürür.

 

 

 

 

 

 

3. Bulaşığı durular.

 

 

 

 

 

 

a) Bulaşık kabındaki suyu boşalttıktan sonra durulayarak yerine bırakır.

 

 

 

 

 

 

b) Bulaşık süngerini yıkayarak yerine bırakır.

 

 

 

 

 

 

c) Soğuk su musluğunu açar.

 

 

 

 

 

 

d) Bulaşıkları musluğa tutarak durular ve uygun bir yere bırakır.

 

 

 

 

 

 

e) Bütün bulaşıklar yıkanıncaya kadar aynı işlemi yapar.

 

 

 

 

 

 

f) Musluğu kapatır.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Makinede bulaşık yıkama.

Uzun Dönemli Amaç: Makinede bulaşık yıkama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Bulaşıkları makineye yerleştirir. 

Öğretimsel Amaçlar:

a) Bulaşıklardaki yemek artıklarını su ile temizler.

b) Makinenin kapağını açar.

c) Makinenin sepetinin uygun yerlerine bulaşıkları yerleştirir.

2. Kısa Dönemli Amaç: Makineyi çalıştır.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Deterjan bölümüne deterjan koyar.

b) Makinenin kapağını kapatır.

c) Program düğmesini ayarlar.

d) Makinenin açma kapama düğmesini “açık” konuma getirir.

e) Yıkama işlemi bitince açma kapama düğmesini “kapalı” konuma getirir.

f) Makinenin kapağı bir süre beklendikten sonra açılır.

Materyaller: Yıkanacak bulaşıklar, deterjan, bulaşık makinesi.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yemeklerden sonra.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Öğretim amaçlı herhangi bir zaman belirlenmemeli ve kısa süreli öğretim planı amaçlanmamalıdır. Özellikle yemek öğünlerinde yemek yenildikten sonra öğretim amaçlı çalışma yapılır. “Yemeğimizi yedik, şimdi de bulaşık yıkama becerisini çalışacağız” denilir. Sonra yıkanacak bulaşık gösterilerek, “Bulaşıkları makinede yıka” yönergesi verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun bulaşıkları makineye yerleştirmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda bulaşık yıkamayı gerektiren her durumda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir. (Bulaşık makinelerinde çok sayıda yıkama programı bulunmaktadır. Bütün programlar değil, sadece basit bir programın öğretilmesi yeterli olabilir.)

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Bulaşıkları makineye yerleştirir. 

 

 

 

 

 

 

a) Bulaşıklardaki yemek artıklarını su ile temizler.

 

 

 

 

 

 

b) Makinenin kapağını açar.

 

 

 

 

 

 

c) Makinenin sepetinin uygun yerlerine bulaşıkları yerleştirir.

 

 

 

 

 

 

2. Makineyi çalıştır.

 

 

 

 

 

 

a) Deterjan bölümüne deterjan koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Makinenin kapağını kapatır.

 

 

 

 

 

 

c) Program düğmesini ayarlar.

 

 

 

 

 

 

d) Makinenin açma kapama düğmesini “açık” konuma getirir.

 

 

 

 

 

 

e) Yıkama işlemi bitince açma kapama düğmesini “kapalı” konuma getirir.

 

 

 

 

 

 

f) Makinenin kapağı bir süre beklendikten sonra açılır.

 

 

 

 

 

 

 


Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Yumurta haşlama.

Uzun Dönemli Amaç: Yumurta haşlama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Yumurtayı pişirme kabına koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yumurta pişirme kabını alır.

b) Yumurtayı içine koyar.

c) Üzerine yeteri miktarda su koyar.

2. Kısa Dönemli Amaç: Yumurtayı pişirir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ocağı yakar.

b) Ocağın üstüne koyar.

c) Su kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra ocağı söndürür.

d) Yumurtayı soğuk suya tutar.

Materyaller: Yumurta, pişirme kabı, su, ocak, çakmak.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yumurta yemeyi gerektiren zamanlar veya öğretim için belirlenmiş zamanlar.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla beraber mutfağa gidilir. “Bugün yumurta haşlama becerisini çalışacağız. Söylediklerimi yaparsan, pişirdiğin yumurtaları birlikte yiyeceğiz” denilir (çocuk yumurta yemeyi sevmiyorsa, başka bir pekiştirecin sözü verilir). Sonra yumurtayı haşlaması için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun yumurtayı kaba koyması sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda yumurta haşlamayı gerektiren her durumda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Pişirdiği yumurta pekiştireç olarak çocuğa verilebilir.

 Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Yumurtayı pişirme kabına koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Yumurta pişirme kabını alır.

 

 

 

 

 

 

b) Yumurtayı içine koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Üzerine yeteri miktarda su koyar.

 

 

 

 

 

 

2. Yumurtayı pişirir.

 

 

 

 

 

 

a) Ocağı yakar.

 

 

 

 

 

 

b) Ocağın üstüne koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Su kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra ocağı söndürür.

 

 

 

 

 

 

d) Yumurtayı soğuk suya tutar.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Tavada yumurta pişirme.

Uzun Dönemli Amaç: Tavada yumurta pişirme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Tavaya yağı koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ocağı yakar.

b) Tavayı ocağın üzerine koyar.

c) Tavaya bir miktar yağ koyar.

2. Kısa Dönemli Amaç: Yumurtayı pişirir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Yumurtayı kırarak tavaya boşaltır.

b) Üzerine yeteri kadar tuz serper.

c) Kaşıkla karıştırır.

d) Birkaç dakika sonra ocağı söndürür.

Materyaller: Yumurta, yağ, tava, ocak, çakmak.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Yumurta yemeyi gerektiren zamanlar veya öğretim için belirlenmiş zamanlar.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla beraber mutfağa gidilir. “Bugün yumurta haşlama becerisini çalışacağız. Söylediklerimi yaparsan, pişirdiğin yumurtayı birlikte yiyeceğiz” denilir. Sonra gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya olumsuz tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun yumurtayı pişirmesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda yumurta pişirmeyi gerektiren her durumda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Pişirdiği yumurta pekiştireç olarak çocuğa verilebilir.

 Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Tavaya yağı koyar.

 

 

 

 

 

 

 

a) Ocağı yakar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Tavayı ocağın üzerine koyar.

 

 

 

 

 

 

 

c) Tavaya bir miktar yağ koyar.

 

 

 

 

 

 

2. Yumurtayı pişirir.

 

 

 

 

 

 

a) Yumurtayı kırarak tavaya boşaltır.

 

 

 

 

 

 

b) Üzerine yeteri kadar tuz serper.

 

 

 

 

 

 

c) Kaşıkla karıştırır.

 

 

 

 

 

 

d) Birkaç dakika sonra ocağı söndürür.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Çay demleme.

Uzun Dönemli Amaç: Çay demleme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Çaydanlığı ocağa koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Çaydanlığı alır.

b) Çaydanlığa yeteri kadar su doldurur.

c) Ocağı yakar.

d) Çaydanlığı ocağa koyar.

2. Kısa Dönemli Amaç: Çayı demler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Demliği çaydanlığın üzerine koyar.

b) Su kaynayıncaya kadar bekler.

c) Su kaynadıktan sonra demliğe bir miktar çay koyar.

d) Kaynayan suyun bir miktarını demliğe boşaltır.

3. Kısa Dönemli Amaç: Çayı içmeye hazır hale getirir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Çaydanlığa bir miktar su ekler.

b) Demliği çaydanlığın üzerine koyar.

c) Ocağı kısık ateşte yakar.

d) Çaydanlığı ocağı koyar.

e) 5–10 dakika bekler.

f) Ocağı söndürür.

Materyaller: Demlik, çaydanlık, çay, ocak, çakmak.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Gereksinim duyulan durumlarda ve öğretim amaçlı belirlenen zamanlarda.

Öğretim Ortamı: Mutfak.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte mutfağa gidilir. “Şimdi çay demleme becerisini çalışacağız” denilir. Sonra “Çay demle” diye yönerge verilir. Eğer çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun çay demlemesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Çocuk, bütün amaçları bağımsız gerçekleştirinceye kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Farklı mutfaklarda, farklı ocakta, farklı çaydanlık ve demlik kullanarak çay demleme becerisini bağımsız olarak gerçekleştirmesi için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Eğer çocuk çay içmeyi seviyorsa, demlenen çay pekiştireç olarak içirilebilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Çaydanlığı ocağa koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Çaydanlığı alır.

 

 

 

 

 

 

b) Çaydanlığa yeteri kadar su doldurur.

 

 

 

 

 

 

c) Ocağı yakar.

 

 

 

 

 

 

d) Çaydanlığı ocağa koyar.

 

 

 

 

 

 

2. Çayı demler.

 

 

 

 

 

 

a) Demliği çaydanlığın üzerine koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Su kaynayıncaya kadar bekler.

 

 

 

 

 

 

c) Su kaynadıktan sonra demliğe bir miktar çay koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Kaynayan suyun bir miktarını demliğe boşaltır.

 

 

 

 

 

 

3. Çayı içmeye hazır hale getirir.

 

 

 

 

 

 

a) Çaydanlığa bir miktar su ekler.

 

 

 

 

 

 

b) Demliği çaydanlığın üzerine koyar.

 

 

 

 

 

 

c) Ocağı kısık ateşte yakar.

 

 

 

 

 

 

d) Çaydanlığı ocağı koyar.

 

 

 

 

 

 

e) 5–10 dakika bekler.

 

 

 

 

 

 

f) Ocağı söndürür.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Kazak katlama.

Uzun Dönemli Amaç: Kazak katlama becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Kazağı uygun bir yere serer.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Katlanacak giysiyi alır.

b) Giysinin ters veya düz olduğunu kontrol eder.

c) Ters ise giysiyi düzeltir.

d) Giysinin omuzlarından iki eliyle tutar.

e) Giysiyi düz bir yüzeye etek kısmı kendi tarafında olacak şekilde serer.

2. Kısa Dönemli Amaç: Giysinin katlar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Giysinin kollarını yanlara açar.

b) Giysinin eninin ortasından katlar.

c) Giysinin kollarını üst üste getirir/düzeltir.

d) Giysinin kollarını (ikisi birden) omuz kısmından katlayarak giysinin üzerine koyar.

3. Kısa Dönemli Amaç: Giysiyi Katlar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Giysinin etek kısmını iki tarafından tutar.

b) Giysiyi ortasından katlayarak etek kısmını boyun kısmının üzerine koyar/düzeltir.

c) Giysiyi katlanmış vaziyette yerine koyar.

Materyaller: Kazak.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlar ve kazak katlamayı gerektiren durumlar.

Öğretim Ortamı: Bireysel eğitim ortamı veya sınıf.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte yan yana durulur. “Bugün kazak katlama becerisini çalışacağız” denilir. Sonra “Kazağı katla” yönergesi verilir. Eğer çocuk yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun yönergeye uyması sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda kazak katlamayı gerektiren durumlarda, farklı kazaklı kazakları katlaması sağlanır.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Giysiyi uygun bir yere serer.

 

 

 

 

 

 

 

a) Katlanacak giysiyi alır.

 

 

 

 

 

 

 

b) Giysinin ters veya düz olduğunu kontrol eder.

 

 

 

 

 

 

 

c) Ters ise giysiyi düzeltir.

 

 

 

 

 

 

d) Giysinin omuzlarından iki eliyle tutar.

 

 

 

 

 

 

e) Giysiyi düz bir yüzeye etek kısmı kendi tarafında olacak şekilde serer.

 

 

 

 

 

 

2. Giysinin katlar.

 

 

 

 

 

 

a) Giysinin kollarını yanlara açar.

 

 

 

 

 

 

b) Giysinin eninin ortasından katlar.

 

 

 

 

 

 

c) Giysinin kollarını üst üste getirir/düzeltir.

 

 

 

 

 

 

d) Giysinin kollarını (ikisi birden) omuz kısmından katlayarak giysinin üzerine koyar.

 

 

 

 

 

 

3. Giysiyi Katlar.

 

 

 

 

 

 

a) Giysinin etek kısmını iki tarafından tutar.

 

 

 

 

 

 

b) Giysiyi ortasından katlayarak etek kısmını boyun kısmının üzerine koyar/düzeltir.

 

 

 

 

 

 

c) Giysiyi katlanmış vaziyette yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

 


Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Ütü yapma.

Uzun Dönemli Amaç: Ütü yapma becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Ütüyü ütülemeye hazır hale getirir.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ütü masasını açar.

b) Ütüyü alır.

c) Ütüyü masanın ütü yerine koyar.

d) Ütülenecek bezin kumaşına göre ütünün ayarını yapar.

e) Ütünün fişini prize takar.

f) Bezi masanın üzerine serer.

2. Kısa Dönemli Amaç: Nesneyi ütüler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ütünün ısınmasını bekler

b) Ütünün kulpundan tutar.

c) Ütüyü, bezin üzerine koyar.

d) Ütüyü bezin üzerinde sağa-sola ve öne-arkaya hareket ettirir.

e) Aynı işlemi ütüleme bitinceye kadar sürdürür.

3. Kısa Dönemli Amaç: Ütüyü, masayı ve giysiyi yerine koyar.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Ütüyü masadaki yerine koyar.

b) Ütünün fişini prizden çeker.

c) Ütülediği eşyayı katlar/koyar.

d) Ütüyü yerine koyar.

e) Ütü masasını yerine koyar.

Materyaller: Ütü, ütü masası, kırışık ama kolayca ütülenen bir bez.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlar ve ütü yapmayı gerektiren durumlar.

Öğretim Ortamı: Bireysel eğitim ortamı veya ütü odası.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte öğretim ortamına gidilir. “Bugün ütü yapma becerisini çalışacağız” denilir. Sonra bezi ütülemesi için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun giysiyi ütülemesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Ütü yapmayı gerektiren zamanlarda farklı ütüyle, fark ütü masasında farklı giysileri ütülemesi sağlanır.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Ütüyü ütülemeye hazır hale getirir.

 

 

 

 

 

 

 

a) Ütü masasını açar.

 

 

 

 

 

 

 

b) Ütüyü alır.

 

 

 

 

 

 

 

c) Ütüyü masanın ütü yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Ütülenecek beze göre ütünün ayarını yapar.

 

 

 

 

 

 

e) Ütünün fişini prize takar.

 

 

 

 

 

 

f) Ütüleyeceği bezi masanın üzerine serer.

 

 

 

 

 

 

2. Nesneyi ütüler.

 

 

 

 

 

 

a) Ütünün ısınmasını bekler

 

 

 

 

 

 

b) Ütünün kulpundan tutar.

 

 

 

 

 

 

c) Ütüyü, ütülenecek bezin üzerine koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Ütüyü bezin üzerinde sağa-sola ve öne-arkaya hareket ettirir.

 

 

 

 

 

 

e) Aynı işlemi ütüleme bitinceye kadar sürdürür.

 

 

 

 

 

 

3. Ütüyü, masayı ve giysiyi yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

a) Ütüyü masadaki yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

b) Ütünün fişini prizden çeker.

 

 

 

 

 

 

c) Ütülediği eşyayı katlar/koyar.

 

 

 

 

 

 

d) Ütüyü yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

e) Ütü masasını yerine koyar.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Makinede çamaşır yıkama

Uzun Dönemli Amaç: Çamaşırları makinede bağımsız olarak yıkar.

Kısa Dönemli Amaç: Makinede renkli çamaşır yıkar.

Öğretimsel Amaçlar:

1. Çamaşır sepetindeki renkli çamaşırları ayırır.

2. Makinenin kapağını açar.

3. Çamaşırları makineye koyar.

4. Kapağı kapatır.

5. Deterjan bölümüne deterjan (ve yumuşatıcı) koyar.

6. Çamaşırın için uygun program düğmesini ayarlar.

7. Çamaşır için uygun ısı düğmesini ayarlar.

8. Açma-kapama düğmesini “açık” konuma getirir.

9. Çamaşırın yıkanmasını bekler.

10. Çamaşır yıkandıktan sonra açma kapama düğmesini “kapalı” konuma getirir.

11. Çamaşır makinesinin kapağını açar.

Materyaller: Çamaşırlar, çamaşır makinesi, deterjan, yumuşatıcı.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlar ve çamaşır yıkamayı gerektiren durumlar.

Öğretim Ortamı: Çamaşırhane veya banyo.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, tüm beceri yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte öğretim ortamına gidilir. “Bugün makinede çamaşır yıkama becerisini çalışacağız” denilir. Sonra çamaşırları yıkaması için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun çamaşırları yıkaması sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Günlük yaşamda çamaşır yıkamayı gerektiren zamanlarda beceriyi bağımsız yapması için çocuğa fırsat verilir.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Çamaşır sepetindeki renkli çamaşırları ayırır.

 

 

 

 

 

 

2. Makinenin kapağını açar.

 

 

 

 

 

 

3. Çamaşırları makineye koyar.

 

 

 

 

 

 

4. Kapağı kapatır.

 

 

 

 

 

 

5. Deterjan bölümüne deterjan (ve yumuşatıcı) koyar.

 

 

 

 

 

 

6. Çamaşırın için uygun program düğmesini ayarlar.

 

 

 

 

 

 

7. Çamaşır için uygun ısı düğmesini ayarlar.

 

 

 

 

 

 

8. Açma-kapama düğmesini “açık” konuma getirir.

 

 

 

 

 

 

9. Çamaşırın yıkanmasını bekler.

 

 

 

 

 

 

10. Çamaşır yıkandıktan sonra açma kapama düğmesini “kapalı” konuma getirir.

 

 

 

 

 

 

11. Çamaşır makinesinin kapağını açar.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Çamaşır asma/serme.

Uzun Dönemli Amaç: Çamaşır asma becerisini bağımsız olarak gerçekleştirir.

1. Kısa Dönemli Amaç: Çamaşırı silkeler.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Çamaşırları alır.

b) İpin veya çamaşırlığın önüne gelir.

c) Bir tane çamaşır alır.

d) Çamaşırı uçlarından tutar.

e) Çamaşırı silkeler.

2. Kısa Dönemli Amaç: Çamaşırları ipe veya çamaşırlığa serer.

Öğretimsel Amaçlar:

a) Çamaşırı ipe veya çamaşırlığa serer.

b) Mandal alır.

c) İpe veya çamaşırlığa serilmiş çamaşırın iki ucuna mandal tutturur.

d) Çamaşırlar bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlar.

Materyaller: Çamaşırlar, çamaşır ipi veya çamaşırlık.

Oturum Süresi:

Öğretim Zamanı: Öğretim amaçlı belirlenen zamanlar ve çamaşır asmayı gerektiren durumlar.

Öğretim Ortamı: Çamaşırhane veya balkon.

Yöntem ve Teknikler: İpucunun giderek arttırılması, ileri zincirleme yöntemi.

Uygulama: Çocukla birlikte öğretimin yapılacağı ortama gidilir. “Bugün çamaşır asma becerisini çalışacağız” denilir. Sonra çamaşırları sermesi için gerekli yönerge verilir. Eğer çocuk yanlış tepki verirse gereksinim duyulan ipuçları kullanılarak, çocuğun çamaşırları silkelemesi sağlanır. Çocuğun yapamadığı, yanlış yaptığı veya yapmakta zorlandığı beceri basamağı, sözel ipucuyla desteklenir. Buna rağmen doğru tepki vermezse, çocuğa model olunarak davranışı nasıl yapacağı gösterilir. Aynı zamanda yapılan davranış sözel olarak açıklanır. Çocuk, hâlâ doğru davranışı sergilemezse fiziksel yardımda bulunulur. Sonra ipuçları aşamalı olarak geri çekilir. Bütün basamakları bağımsız olarak yapıncaya kadar, gerekli zamanlarda öğretim tekrar edilir. Öğretim önce sadece bir giysinin asılmasıyla yapılır, çocuk ustalaştıkça çamaşır sayısı artırılır. Daha sonra becerinin sürekliliği sağlanır ve genelleme çalışmaları yapılır. Çamaşır asma becerisini farklı ortamlarda ve farklı çamaşırlarla gerçekleştirmesi için fırsatla oluşturulur.

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, “Aferin, çok güzel, harikasın, süpersin” vb övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.

Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.

Başlama Tarihi:

Bitirme Tarihi:

Ölçüt: %100

Öğretim öncesi değerlendirme sonucu ile öğretim oturumlarının sonucu

Kısa Dönemli ve Öğretimsel Amaçlar

1

2

3

4

5

6

1. Çamaşırı silkeler.

 

 

 

 

 

 

a) Çamaşırları alır.

 

 

 

 

 

 

b) İpin veya çamaşırlığın önüne gelir.

 

 

 

 

 

 

c) Bir tane çamaşır alır.

 

 

 

 

 

 

d) Çamaşırı uçlarından tutar.

 

 

 

 

 

 

e) Çamaşırı silkeler.

 

 

 

 

 

 

2. Çamaşırları ipe veya çamaşırlığa serer.

 

 

 

 

 

 

a) Çamaşırı ipe veya çamaşırlığa serer.

 

 

 

 

 

 

b) Mandal alır.

 

 

 

 

 

 

c) İpe veya çamaşırlığa serilmiş çamaşırın iki ucuna mandal tutturur.

 

 

 

 

 

 

d) Çamaşırlar bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlar.

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme tekniği: Çoklu fırsat yöntemi.

B: Bağımsız

S: Sözel İpucu

M: Model Olma

F: Fiziksel Yardım

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam137
Toplam Ziyaret66185192
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.098331.2229
Euro33.630733.7655
Hava Durumu
Saat