BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Tanı Ölçütleri

Otizmle ilgili ilk tanı ölçütlerini Kanner belirlemiştir. Kanner, otistik çocuklarda gördüğü dokuz özelliğe dikkat çekerek, otistik çocukların tanısında bu temel özelliklerin ölçüt olarak kullanılmasını önermiştir. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, bu ölçütlerin çoğu hâlâ geçerliliklerini korumaktadır. Kanner’in tanı ölçütleri şöyle sıralanır:

1.  Başkalarıyla etkileşimde bulunmazlar.

2.  Konuşma geç gelişir ve konuşmada aksamalar vardır.

3.  Konuşmayı iletişim amacıyla kullanmaz.

4.  Ekolali (yankı) konuşma vardır.

5.  Zamirleri yerinde kullanmaz ve karıştırır.

6.  Değişiklikleri kabule yanaşmaz.

7.  Tekrarlayıcı amaçsız davranışlar görülür.

8.  Normal bir zekâ ve iyi bir hafızaya sahiptir.

9.  Dış görünümleri normaldir.

 

DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental-Disorders) olarak bilinen ve Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından ortaya konulan tanı ölçütleri şöyledir:

A.  En az ikisi birinci maddeden ve birer tanesi iki ve üçüncü maddelerden olmak üzere, bir, iki ve üçüncü maddelerden toplam altı maddenin bulunması gerekir:

1.  Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığıyla kendini gösteren sosyal etkileşimde yetenek düşüklüğü:

a.   Sosyal etkileşim sağlamak için göz teması, mimik ve jestler gibi sözel olmayan iletişimde belirgin derecede sınırlı yetenek,

b.  Arkadaşlık ilişkilerini kurmada yaşına uymayan yetenek eksikliği,

c.   Başkalarıyla oynama, ilgilerini ya da başarılarını paylaşma arayışı içinde olmama,

d.  Karşılıklı sosyal ve duygusal ilişkiler kuramama.

2.  Aşağıdakilerden en az birinin varlığıyla kendini gösteren iletişimde yetenek yetersizliği:

a.   Dil gelişiminde gecikme olması veya dilin hiç gelişmemiş olması ve çocuğun bunu sözel olmayan iletişimle desteklememesi,

b.  Konuşması yeterli olduğu halde, başkalarıyla iletişim amaçlı sohbet başlatma ya da sürdürmede belirgin bir bozukluğun olması, karşılıklı konuşma yerine söylenenleri olduğu gibi tekrarlama.

3.  Aşağıdakilerden en az birinin varlığıyla kendini gösteren sınırlı ilgi ve etkinlik repertuarı ve davranışlarda gereksiz tekrarların olması:

a.   Bir veya daha fazla yineleyici harekete takılıp kalma, sınırlı ve uç derecedeki ilgilerin olması,

b.  Gereksiz bir biçimde törensel davranış biçimlerine ve ritüellere sıkı sıkıya bağlanma,

c.   Sallanma, nesnelere vurma gibi basmakalıp ve yineleyici beden hareketleri,

d.  Eşyaların bazı parçalarıyla sürekli uğraşıp durma ve amaca uygun olmayan bir biçimde kullanma.

B.  Yukarıdaki her üç alandan en az bir tanesi üç yaşından önce görülür.

 

Rendle-Short ve Creak tarafından otizm teşhisi için ortaya konan ondört belirti. Bunlardan en az yedisinin görülmesi, otizm teşhisi konması gerektiğini işaret eder:

1.  İnsanlarla ilişki kuramama (yetişkinlerle ve çocuklarla, buna anne de dahildir).

2.  Duyuların yetersiz kalışı (optik ve akustik algılama aksaklıkları).

3.  Değişimlere karşı direnme.

4.  Reel tehlikeleri görememe.

5.  Ağır konuşma aksaklıkları.

6.  Ruhsal dengesizlik (aniden ağlama, gülme, kızma, bağırma, vurma, kırma vb).

7.  Göze batıcı, çok belirgin bedensel aşırı aktiflik.

8.  Göz teması kuramama.

9.  Değişik objelere karşı aşırı ilgi duyma.

10.            Cisimlerle veya onların özellikleriyle, fonksiyonlarıyla ilgili olmayan bir şekilde ilgilenme ve kullanma.

11.            Kendi kendini yoklama ve aşırı biçimde ilgilenme (bedenin belirli kısımları, sürekli bir biçimde gözlemlenir ve yoklanır).

12.            Basmakalıp oyunlar.

13.            Gelişimindeki geri kalmışlıkla bağdaşmayacak derecede üstün nitelikli bazı becerilere sahip olma.

14.            İçe kapanıklık (kendi kabuğuna çekilme ve ebeveyni bir cisim olarak kullanma; isteklerini bu şekilde yerine getirmeye çalışma. Ebeveynin buna boyun eğmesiyle birlikte bu davranışlar daha da güçlenerek zincirleme bir reaksiyona dönüşür, hem çocukta hem de ebeveynde hatalı davranışlara neden olur), taklit etme yeteneğinin zayıf olması (Tufan, 2003).

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam139
Toplam Ziyaret66133197
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.357527.4671
Euro29.010129.1264
Hava Durumu
Saat