BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Çocuklarda Göğüs Deformiteleri

Pektus deformitesi konjenital göğüs duvarı deformiteleri arasıda en sık görülen deformite şeklidir. Toplumda %0,01-0,1 sıklıkta görülür.

Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. En yaygın kabul gören teori nedeni bilinmeyen bazı uyaranlara cevap olarak kıkırdak kostalarda aşırı büyüme sonucu deformitenin geliştiğidir. Anne karnında bası, raşitizm veya diyafram anomalilerinin de sternal traksiyonla pektus ekskavatum deformitesi etyolojisinde rol oynayabileceği öne sürülmektedir. Genetik faktörlerin rolü de olası etyolojik faktörler arasında sayılmaktadır. Her üç hastadan birinin ailesinde pektus deformitesi öyküsü vardır. Her beş hastadan biride skolyoz öyküsü vardır. 

Özellikle alt seviyelerdeki kıkırdak kostalarda şekil bozukluğu vardır ve bu kostalar içeriye dönük  - veya karinatum deformitesinde dışarıya dönük olarak uzamıştır. Şekil bozukluğu simetrik veya asimetrik olabilir. Ameliyatla çıkartılan kıkırdaklar incelendiğinde vakuolizasyon, aseptik nekroz alanları ve kartilaj hücre dizisinde bozulma görülmüştür.

KUNDURACI GÖGSÜ

Pektus ekskavatum, Marfan sendromu ile beraber görülebilir. Özellikle, skolyozu olan erkek çocuklarda eşlik eden Marfan sendromu olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Pektus deformitesinin kabaca iki formu vardır: -Sternumun içeri çökük olduğu ve daha sık görülen pektus ekskavatum (kunduracı göğsü), -Sternumun dışarı çıkık olduğu pektus karinatum (güvercin göğsü).Bu iki deformite de kişilere aşırı fiziksel rahatsızlık vermez.Pektus ekskavatumda göğüs kafesi hacmi azalacağı için  egzersiz kısıtlaması oluşabilir. Bazılarında kalbin yer değiştirmesine bağlı olarak kalp kapakçıklarında kaçaklar oluşabilir.Bu bulgular Pektus Karinatumda görülmez.

Pektus kişilerin normal yaşam sürelerini kısıtlamaz.Bu kişilerde aşırı derecede psikolojik rahatsızlık bulunabilir. Düzeltme ameliyatlarının % 90 dan fazlası kozmetik kaygı nedeniyle yapılmaktadır.

Pektus ekskavatum sternum ve kıkırdak kostaların değişik derecelerde depresyonu ile karakterize bir anterior göğüs duvarı deformitesidir ve göğüs duvarının en sık rastlanan anomalisidir. Deformite doğumdan itibaren belirgin olabilir veya doğumdan bir yıl sonra ortaya çıkar ve ilerleme eğilimi gösterir. Genellikle 7 – 9 yaşlarında stabil hale gelir. Olguların çoğunda çöküntü sternumun gövde kısmındadır ve derinlik ksifoid seviyesinde maksimum düzeydedir. Ksifoid çıkıntı rudimeter,  sternum altında, ayrık, dönmüş ya da bir tarafa kaymış olabilir. İlk iki kostanın çöküntüye katılmaları nadirdir. Deformite santralize ya da asimetrik olabilir. Asimetrik olgularda çöküntü daha çok sağ tarafta görülür ve sternumun uzun ekseni etrafında sağa rotasyonu olaya eklenir.  Bu tip deformitesi olan kızlarda sağ memenin diğerinden daha küçük oluşu görülebilir. Şiddetli pektus ekskavatum olgularında çöküntü çok derindir ve sternum omurgaya değebilir.

Pektus ekskavatumlu çocuklar genellikle ince ve yassı göğüslü, hafif kambur duran çocuklardır. Olguların dörtte birinde skolyoz mevcuttur.

Pektus ekskavatum anomalisine genel popülasyonda 300 doğumda bir rastlanmaktadır. Erkek/kadın oranı 3/1’dir.  Semptomlar deformitenin derecesiyle ilgilidir, hafif deformiteler genellikle asemptomatiktir. Daha ileri deformitelerde eforla gelen göğüs ağrısı, çarpıntı, hareket kısıtlılığı görülebilir. Mitral kapak prolapsusu bu olgularda semptomların sebebi olabilir ve olguların %15’inde görülür. 
Pektus ekskavatumda ciddi kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk olmadığı için sorun estetik olarak da değerlendirilebilir. Ancak orta ve ileri derecede deformitesi olan çocuklarda ameliyatın çocukların fiziksel kapasitelerine de katkı yaptığı bilinmektedir.

Pektus karinatum deformitesi göğüs ön duvarının öne doğru aşırı çıkıntılı olması durumudur. Pektus ekskavatum deformitesinden daha az oranda (beşte bir) görülmektedir. Kıkırdak kostaların aşırı uzaması ve sternumu öne doğru itmesi ile oluştuğu düşünülmektedir. Simetrik veya asimetrik olabileceği gibi sternumun alt veya üst kısmında da görülebilir.

carinatus

Kıkırdak kostaların bir tarafta depresyonu, diğer tarafta protrüzyonu ve sternumun rotasyonundan oluşan mikst deformiteler de görülebilir. En sık görülen formu sternum gövdesinin alt kıkırdak kostalar ile simetrik protrüzyonudur. Minimal invazif yöntem olan abramson ameliyatı ile deformite başarı ile tedavi edilmektedir.Bu ameliyat Türkiye'de ilk defa Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyat bugüne kadar 23  hastada başarı ile yapılmıştır.

Dr. Serdar Evman
Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam171
Toplam Ziyaret66185226
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.098331.2229
Euro33.630733.7655
Hava Durumu
Saat