BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Davranış Değiştirme Teknikleri

Davranış: Kişinin eylemde bulunarak çevreyle etkileşim içinde olduğu gözlenebilir, ölçülebilir ve oluşumu çevrede değişikliğe yol açan bir dizi eylem ya da davranış sınıfına verilen isimdir.

 

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

 

      Uygulamalı davranış analizi, sosyal önemi olan davranışları değiştirmeyi amaçlayan, davranışçı kuramın öne sürdüğü, davranış temel prensiplerine dayalı süreçleri kullanan bilim dalıdır.

Uygulamalı Davranış Analizinin İlkeleri

 

      Uygulamalı olması: Hedef davranışın kuramsal açıdan değil, toplumsal açıdan önemli bir davranış olmasını ifade eder.

      Arttırılmak yada azaltılmak istenen davranış toplumsal açıdan önemli olmalı ve acil önem taşımalı.

Davranışsal olmalı: Bireyin değişen ya da değiştirilmesi planlanan davranışının tam olarak gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

Analitik olmalı: Eğer işlevsel bir ilişkinin varlığından söz ediliyorsa, davranışın oluşması veya oluşmaması deneysel koşullar altında gösterilmelidir.

Teknolojik olmalı: Sürecin yazılı olarak tanımlanmasını ve yeterince detayı içermesini ve bir başka uygulamacı tarafından tekrarlanabilir olmasını gerektirir.

Kavramsal sistematiğinin olması: Uygulamacının izlediği süreçler davranışın temel prensiplerinden kaynaklanıyorsa kavramsal sistematikten söz edilebilir.

Etkili olmalı: Çalışma birey için pratik sonuçlar üretmek için davranışı yeterli şekilde gerçekleştiriyorsa etkilidir.

Genellenebilir olmalı: Davranış değişikliğinin başka durumlar ve ve başka davranışlar içinde sürdürülebilir olmasıdır.

 

Uygulamalı davranış analizinde basamaklar

–     Hedef davranışı belirleme ve tanımlama

–     Hedef davranışı ölçme ve kaydetme

–     Hedef davranış için uygulama yöntemini seçme

 

HEDEF DAVRANIŞIN BELİRLENMESİ VE TANIMLANMASI

 

      Hedef davranış, sosyal önemi olan ve değiştirilmesi hedeflenen davranıştır. Bir başka deyişle görülmesi istenen son davranıştır.

 

İyi bir tanımın şu üç ölçütü karşılaması gerekir.

1- Yeterince açık olmalıdır. Tanım herhangi biri tarafından okunduğunda yazan kişi ile anlaşabilmelidir.

2-   Tanımda davranışın sınırları çizilmelidir.

3- Tanım mutlaka nesnel olmalı, yani davranışın gözlenebilir özellikleri ifade edilmelidir.

 

Hedef davranış belirlenirken dikkat edilmesi gerekli öğeler

–     Birey ve/veya çevresi açısından işlevsel olmalı.

–     Bireye doğal ortamlarda pekiştireç sağlamalı.

–     Daha karmaşık beceriler için önkoşul nitelik taşımalı.

–     Toplumsal yaşama katılımı kolaylaştırmalı.

–     Bireyin ne yapmayacağını değil ne yapacağını belirtmeli.

 

Hedef davranışı belirlerken

      Çocuk/birey ile görüşülebilir.

      Bireyin yaşamındaki önemli kişilerden bilgi alınabilir.

      Ölçü araçları uygulanabilir.

      Birey doğrudan gözlenebilir.

 

Hedef davranışı ölçme ve kaydetme

      Bir davranışı ölçebilmek için ilk aşama davranışı iyi bir şekilde tanımlamaktır. Çünkü iyi tanımlanmamış bir davranış için iki kişinin anlaşması oldukça güçtür. Ayrıca iyi tanımlanmamış bir davranışı ölçmek pek mümkün olmayabilir.

 

Hedef davranışlarının kaydedilmesinin iki amacı vardır.

1- Davranışı değiştirmek için etkili yöntemi belirlemeye zemin hazırlar.

2- Davranışı değiştirmek için yapılan uygulamanın etkili olup olmadığını belirlemeye hizmet eder.

 

KAYIT TEKNİKLERİ

 

1- ABC KAYDI

Davranış öncesi ve sonrasında neler olup bittiğine ilişkin, ayrıntılı biçimde veri toplamak için doğrudan gözlemlere yer veren kayıt türüdür. ABC kaydı ile hedef davranışa/davranışlara karar verilir.

 

ABC KAYIT FORMU ÖRNEĞİ

 

Öğrencinin adı:  Fatih KARAKILIÇ                     Tarih:…./…/2006

Gözleyenin adı: Sultan ÖREN                            Süre :

 

Ortam

Davranış öncesi

 

Davranış

 

Davranış sonrası

 

Sınıf

 

 

 

Çocuklar

yerlerinde

oturuyorlar.

 Y:öğr. “Günaydın Fatih” dedi.

Fatih sınıfa

girdi.

Fatih yerine

oturmadı.

Masanın altına

yattı.

 

Y.öğr. Gelip

yerine

oturmasını söyledi.

 

 

DİKKAT: Bu kayıt tekniğini kullanacak olanlar bu kaydı üç farklı yer ve zamanda tutmalıdırlar. Böylece davranışının hangi sürelerde ve nerelerde ortaya çıktığı anlaşılır. Bu aynı zamanda gözlemin güvenirliği için de gereklidir. Benzer kayıt tekniklerinde de buna riayet edilmelidir. 

ABC Kayıtlarında birden çok sayıda hedef davranış belirlendiyse ve bu davranışlar üzerinde aynı anda çalışılamıyorsa  öğretmen bu davranışlardan sosyal açıdan öncelikli davranışı hedef davranış olarak belirler.

Bu durumda;

Sakınca derecesi,

İleride kullanılma olasılığı

Süreğenlik derecesi

Bireye pekiştireç sağlama olasılığı

Başka davranışlar için önkoşul niteliği taşıması

Değiştirme kolaylığı

Maliyetinin uygunluğu gibi noktalara dikkat edilerek hedef davranış belirlenir.

 

2- KALICI DAVRANIŞ ÜRÜNÜ KAYDI

Haftalık hece testinde doğru sözcük sayısı, bilgisayar klavyesi ile yazılan doğru sözcük sayısı, öğrencinin resminde yer alan perspektif sayısı gibi pek çok akademik davranış kalıcı ürünü olan davranışlardır. Bu tür davranışların ürünleri kayıt edilir.

Kalıcı ürünleri ölçmek için dikkat edilmesi gereken üç ilke vardır:

      Hedef davranışın her meydana gelişi aynı kalıcı ürünle sonuçlanmalıdır.

      Kalıcı ürün yalnızca hedef davranışın sonucunda ortaya çıkmalıdır.

      Eğer kalıcı ürünü kayıt ederken araç-gereç kullanılacaksa, bunlar hedef davranışı etkilememelidir.

Kalıcı ürün kaydı yapılabilecek davranışlara örnekler:

      Oturma odasında bırakılan eşya/giysi sayısı

      Bulaşıkların yıkanıp yıkanmadığı

      Oyuncakların yere atılıp atılmadığı

      Lambaları söndürülüp söndürülmediği

      Halının ya da yatağın ıslatılıp ıslatılmadığı

      Çocuğun saçının taranıp taranmadığı

      Hatalı üretilen parçalar

      Yanlış park edilen araçlar

      Şiddetli yağıştan sonra kar ve buzun temizlenip temizlenmediği

 

Önemli Not: Bir davranışı kayıt etmek için harcadığınız çaba o davranışı gerçekten değiştirme isteğiniz ile yakından ilgilidir.

 

3- FOTOĞRAF VE VİDEO İLE KAYIT

Zaman zaman kalıcı ürünlerin daha da kalıcılığını sağlamak amacı ile fotoğraflar ve video kayıtları kullanılabilir.

Örneğin: Tırnak yeme davranışını değiştirmeyi hedefliyorsanız. Düzenli aralıklarla öğrencinin ellerinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Tırnak boyunu cetvelle ölçerek kayıt eder. Fotoğraf kanıtlarını kullanabilirsiniz.

Bir başka örnek olarak öğrencilerin legolarla yaptıkları ürünleri fotoğraflayabilirsiniz.

 

4- KONTROL LİSTELERİ İLE DAVRANIŞ KAYDI

Öğretmenler tarafından kolayca kullanılabilir.

Ancak kontrol listeleri oluşturulurken davranış yaptı/yapmadı, doğru/yanlış, uygun/uygun değil gibi kategorilere ayrılmalıdır. Özellikle güvenlik gerektiren işlerin kaydında uygundur.

Çocukları kendi odalarını ya da masalarını temizlemeleri, bir tabağa yerleştirilecek yiyecekleri yeri ve sırası (yiyecek hazırlama) gibi davranışlar kayıt edilebilir.

 

 

DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ

 

1- Kesin kayıt teknikleri

–   Olay kaydı

–   Süre kaydı

–   Bekleme süresi kaydı

 

Olay Kaydı:

 

En pratik ve en kullanışlı kayıt etme süreçlerinden biri sıklık sayma ya da olay kaydıdır. Bu kayıt türünde gözlemci belirlenen gözlem zamanı boyunca oluşan davranışların kaç kez oluştuğunu sayar.

      Davranışları sayma;

      Davranışın açık başlangıç ve bitişi olduğunda oldukça kullanışlıdır. Eğer davranış bazen 10sn. Bazen de 10 dakika sürüyorsa olay kaydı bu tür davranışlar için uygun değildir.

      Davranış çok sık meydana geliyorsa, davranışı bütün bir zaman diliminde izlemedikçe saymak mümkün değilse olay kaydı uygun değildir.

 

Süre Kaydı :

Hedef davranışın ne kadar süre ile devam ettiğinin belirlenmesi amacıyla tutulan kayıtlardır. İki türü vardır.

      Gözlem süresinde gerçekleşen her bir davranışın süresi kayıt edilebilir.

      Gözlem süresinde gerçekleşen tüm davranışların toplam süresi kayıt edilebilir.

      Süre kaydı yaparken kronometreli ya da dijital bir saat en iyi araçtır. Zamanı gösteren video kayıtları incelenerek, süre kaydı yapılabilir.

      Süre kaydında, gözlemci davranışın tamamlanmasına en yakın saniye, dakika ya da çeyrek saati kayıt etmeyi tercih edebilir.

 

Süre kaydında;

      Gözlem süreleri eşitse tepki süreleri doğrudan grafiğe işlenebilir.

      Gözlem süreleri eşit değilse tepki oranı hesaplanır.

      Teki oranı=tepki süresi/gözlem süresi

 

Bekleme Süresi Kaydı

Bazı durumlarda bir uyaranla davranışın başlaması ya da tamamlanması arasında geçen süreyi belirlemek önemlidir. Bekleme süresi kaydı süre kaydındaki ilkeler dikkate alınarak tutulur.

 

Örnekler:

      Öğretmenin “yerine otur” demesinden sonra öğrencinin yerine oturması arasında geçen süre.

      Bir lokantada yemeklerin sipariş edilmesinden sonra yemek servisi arasındaki süre.

      Bir çağrının ulaşması ile cevaplanması arasındaki süre.

      “odanı temizle” yönergesi ile işin tamamlanması arasındaki süre. (Sürenin uygun olmadığı durumlarda gerekebilir)

 

2- Yaklaşık kayıt teknikleri

 

A- Zaman aralığı kaydı

 • Bütüncül zaman aralığı kaydı
 • Kısmi(parçalı) zaman aralığı kaydı

B- Anlık zaman örneklemi kaydı.

 

 

A- Zaman aralığı kaydı

      Gözlem süresi eşit zaman aralıklarına bölünerek, bu aralık içinde davranışın oluşup oluşmamasının kayıt edilmesidir. Örneğin: iki dakikalık bir gözlemde “Öğrencinin önündeki işe dikkat etmesi” kayıt ediliyor olsun,

 

D

D

-

-

-

D

D

D

-

-

-

D

 

0 SANİYE           1 DAKİKA

 

 

Öğr. Gözlem süresinin %50’sinde işe dikkat etmiştir. 6/12 x 100= %50

 

 

Bütüncül Kayıt

      Belirlenen zaman aralığı süresince, davranış devam ediyorsa o davranış “var” kabul edilir. Davranış aralık süresince devam etmiyorsa “yok” kabul edilir.

Kısmi (parçalı) kayıt

      Belirlenen zaman arlığı içinde davranış gerçekleşmişse “var” kabul edilir. Davranışın gerçekleşme sayısı ya da süresi önemli değildir.

 

B- Anlık Zaman Örneklemi Kaydı

 Gözlem süresi 5 -10 dakikalık zaman aralıklarına bölünür ve zaman aralığı sonunda gözlenerek davranışın gerçekleşip gerçekleşmediği kayıt edilir.

Bu yöntem ile birden çok sayıda davranış aynı anda kayıt edilebilir.

Anlık Zaman Örneklemi Veri Toplama Çizelgesi

Gözlenen : Yavuz Doğan                                     Tarih:12.01.2006

Gözleyen : H. Yusuf Kantarcı

Hedef davranış:

 

                 5dk            10d      15dk         20dk              25dk     30dk

Oyuncakla

oynama

 

  _

_

+

+

+

_

Dışarıyı seyretme

+

+

_

_

_

_

 

Tepki sayısı/gözlem sayısı X 100= Tepki yüzdesi

Tepki sayısı/gözlem sayısı= Tepki oranı

 

 

UYGUN DAVRANIŞLARIN ARTTIRILMASI

 

PEKİŞTİRME

 

      İzlediği davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi sürecine pekiştirme denir.

 

      İki türü vardır;

–   Olumlu pekiştirme

–   Olumsuz pekiştirme.

 

OLUMLU PEKİŞTİRME

      Olumlu pekiştirme, bir davranışı izleyen durumda ortama bir uyaranın eklenmesiyle o davranışın ileride yapılma olasılığının arttırılmasıdır.

      Olumlu pekiştirmede yer alan uyarana pekiştirici uyaran ya da pekiştireç adı verilir.

 

 

 

PEKİŞTİREÇLER İKİ BAŞLIK ALTINDA İNCELENEBİLİR.

 

–   Öğrenilmemiş pekiştireçler (birincil pekiştireçler)

–   Öğrenilmiş pekiştireçler (ikincil pekiştireçler)

 

 

Öğrenilmemiş pekiştireçler (birincil pekiştireçler)

 

      Doğal yaşamı sürdürmek için gerekli olan ve biyolojik önem taşıyan uyaranlardır.

      Bu uyaranlar öğrenilmemiştir ve yaşamsal önemleri vardır.

      Örneğin; yiyecekler, içecekler, barınma, uyku vb.

Not: yiyecek içecek türü pekiştireçler küçük çocuklarda ve işlevde bulunma düzeyi sınırlı olan bireylerde etkilidir ancak eğitim ve işlevde bulunma düzeyi arttıkça önemlerini yitirirler.

 

 

Öğrenilmemiş pekiştireçlerin özellikleri

 1. Etkileri bulundukları durumlara göre değişiklik gösterir. Örneğin;karnı tok bir çocuk için yiyecek etkili olmayabilir.
 2. Sunulmaları iyi planlanmadığında “doygunluk” ya da “yoksunluk” yaratabilirler.
 3. Pekiştireç olma özelliklerini hiçbir zaman yitirmezler çünkü yaşamsal ihtiyaçlardır.
 4. Yiyecek pekiştireçleri diyetli birey için titizlikle seçilmelidir.
 5. Doygunluğu ve hızlı tüketimi önlemek için az miktarda sunulmalıdırlar.

 

Yarar ve sınırlılıkları

      Yararları :

                      Öğretim gerektirmezler. Ancak ikincil pekiştireçlerle birlikte kullanılması önerilebilir.

      Sınırlılıkları:

                      Doygunluk oluşturabileceğinden uzun süre etkili olmayabilir.

                      Her zaman her yerde kullanılması kolay olmayabilir, her zaman her yerde temini mümkün olmayabilir.

 

Öğrenilmiş pekiştireçler (ikincil pekiştireçler)

 

      Yaşamsal bir önem taşımamalarına rağmen davranışların arttırılmasında ve sürdürülmesinde etkili biçimde kullanılabilirler.

      Birincil pekiştireçlerle kullanımı sonucu tek başlarına pekiştireç olma özelliği kazanabilirler.

Yararları ve sınırlılıkları

      Yarar:

                      Ulaşılması ve uygulanması her zaman her yerde kolaydır.

                      Kolayca çeşitlendirilebilir.

      Sınırlılık:

                      Birincil pekiştireçlerle birlikte kullanılarak öğretim sürecinden geçmesi durumu sınırlılık olarak ifade edilir ancak öğrenilmiş pekiştireçlerin yararı çok daha fazladır.

Öğrenilmiş Pekiştireç Türleri:

 

 1. 1.    Sosyal pekiştireçler

 

Sözsüz ifadeler: Gülümseme, alkışlama, baş ile onaylama, göz kırpma.

Bedensel iletişim: kucaklama, başını okşama, sırtını sıvazlama, yüzüne dokunma.

Sosyal ortamlarda yakınlık: Öğretmen masasının yakınına oturma, yemek saatinde yan yana oturma, birlikte sınıf panosunu yerleştirme.

Ayrıcalık tanıma:Bahçede oynamasına izin verme, sınıf defterini okul müdürüne götürme.

Övgü sözcükleri ya da sözcük grupları: aferin, ne kadar güzel, bunu sen mi yaptın,  çok iyi bir iş v.b.

 

2-Etkinlik pekiştireçleri:   Şarkı söylemek, yap-bozla oynamak, şiir okumak gibi sözel ya da bedensel bir uğraşı gerektirirler. (Az yeğlenen bir etkinliğin ardından çok yeğlenen bir etkinliğin yapılmasına izin vermek, az yeğlenen etkinliğin yapılmasını artırır. [Premack ilkesi])

 

3. Nesnel Pekiştireçler:

Oyuncak ya da araç-gereç ve materyaller.

 

4. Sembol pekiştireçler:

 Kendi başlarına anlamı olmayan ama başka pekiştireçlere dönüştürülebilen sembollerdir. Para, gazete kuponları, yıldızlar, jeton gibi.

 

OLUMSUZ PEKİŞTİRME 

 

                      Bir davranışı izleyen durumda ortamdaki itici uyaranın çekilmesiyle, o davranışın yapılma olasılığını artırılmasıdır. Örneğin: Açık pencereden gelen gürültünün işe dikkat davranışını engellemesi durumunda pencerenin kapatılması ile bu davranışın artması olumsuz pekiştirmedir.

                      Ortamda bir itici uyaranın varlığını gerektirdiği için eğitim ortamlarında sıkça yer verilmesi uygun değildir. Çünkü olumsuz pekiştirme itici uyaran üzeride yoğunlaşır. Dolayısıyla kaçma ve kaçınma davranışlarını artırır.

 

Pekiştirme kuralları

 

 1. Pekiştirme uygun davranışa bağımlı olmalıdır.
 2. Pekiştirme uygun davranışın hemen ardından sunulmalıdır.
 3. Programın başlangıç ve edinim aşamalarında davranış sürekli pekiştirilmelidir.
 4. Etkili pekiştireçler kullanılmalı ve pekiştireçler çeşitlendirilmelidir.
 5. Pekiştireçler etkili pekiştireç tarifeleri kullanılarak uygulanmalıdır.
 6. Pekiştireçler uygulayıcı tarafından kolay bulunulabilmeli ve kullanımı kolay olmalıdır.
 7. Pekiştireç öğrenci için etkili,  yaşına cinsiyetine ve ilgilerine uygun olmalıdır.
 8. Pekiştireç doygunluk sağlamamalıdır.
 9. “Seni sevmem”,”Seni terk ederim”...vb. ifadeler pekiştireç olarak kullanılmamalı.

 

Pekiştirme Tarifeleri

 

Pekiştirme kurallarından birisi de etkili pekiştirme tarifelerinin kullanılmasıdır. Pekiştirme tarifeleri şöyle gruplanır:

 

1.Sürekli pekiştirme

2.Aralıklı pekiştirme

                      a.Oranlı pekiştirme

                        a-1 Sabit oranlı pekiştirme (SOP)

                        a-2 Değişken oranlı pekiştirme (DOP)

                      b.Süreli pekiştirme

                        b-1 Sabit süreli pekiştirme (SSP)

                        b-2 Değişken süreli pekiştirme (DSP)

 

 

1.Sürekli pekiştirme

                      Davranışın her oluşmasının pekiştirilmesidir.

 

2. Aralıklı pekiştirme

 

a) Oranlı Pekiştirme

 

a-1 Sabit oranlı pekiştirme

    Sabit bir oran belirlenir. Davranış belirlenen oranda gerçekleştiğinde pekiştireç sunulur. Örneğin: SOP ile pekiştirilen bir davranışta;

   2., 4., 6. davranışlar pekiştirilir.

 

a-2 Değişken oranlı pekiştirme

Davranışı pekiştirmek üzere bir oran belirlenir ve bu oran değişken olarak uygulanır. Örneğin; Çocuğun “lütfen” deme davranışı DOP ile pekiştiriliyorsa, ilk üç davranıştan herhangi biri, ikinci üç davranıştan herhangi biri gelişigüzel pekiştirilir. Uygulayıcı açısından bu tarifeni uygulanması zordur. Ancak pekiştireci ne zaman geleceği açıkça belli olmadığı için davranışın kalıcılığını sağlamada etkilidir.

L L L / L L L / L L L / L L L       (lütfen deme)

+            +         +            +       (pekiştirme oranı)

b)  Süreli pekiştirme

Süreli davranışlarda, davranışın süresi artırılmak istendiğinde belli bir zaman aralığı içinde davranışın gerçekleşmesi pekiştirilir.

 

b-1 Sabit Süreli Pekiştirme (SSP)

                      Sabit bir zaman aralığı içinde davranışın gerçekleşmesi pekiştirilir. İki şekilde uygulanabilir. Örneğin: Cemal  yerinde oturma davranışı için SSP5 ile pekiştiriliyor olsun. Cemal 9.00’da derse gelir ve yerine oturur. 9.05’te pekiştireç kazanır. Davranış devam ederse 9.10 ve 9.15’de de pekiştireç kazanabilir. Bir başka uygulama biçiminde, Cemal 9.00-9.05 arasında yerinde oturduğu için 9.05 te pekiştireç kazanır, fakat 9.07 de yerinden kalkar. 9.09 da yeniden oturur. 5 dakikalık pekiştirme süresi 9.09 dan başlar yani hiç yerinden kalkmazsa 9.14’de pekiştireç kazanabilir.

 

b-2 Değişken Süreli Pekiştirme

Davranışın pekiştirilme süreleri değişkendir. Davranışın belirlene zaman aralığı içinde gelişigüzel pekiştirilmesini içeri Örneğin DSP15 uygulanıyorsa. 15 dakikanın ortasında , başında, sonunda pekiştireç sunulur. Örneğin 9. dakikada,  17. dakikada, 35. dakikada v.b.

 

 

UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN AZALTILMASI

 

      Davranışları azaltma teknikleri, bir davranışın ileride oluşma olasılığını azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan teknikleri ifade eder.

      Uygun olmayan davranış, bireyin hem kendisi hem de çevresine zarar veren ve bireyin sosyal yaşama uyumunu zorlaştıran davranışlar olarak tanımlanabilir.

      Davranışın azaltılması gerektiğine karar vermek için sıklık, süre, yoğunluk ve bekleme süresi  olmak üzere dört farklı davranış özelliğine dikkat etmek gerekir.

      Bir başka deyişle bir davranışın süresi, sıklığı, yoğunluğu ve davranışa başlama süresi azaltılabilir.

      Sıklık: Bir davranışın belirli bir süre içinde yapılma sayısı değerlendirilir. Örneğin; bir öğrenci ders süresince 5 kez tuvalete gidiyorsa sık yapılan ve sıklığı azaltılması gerekli bir davranış olarak ifade edilebilir.

      Süre: Bazı davranışlar sayılamaz ancak süresi değerlendirilebilir. Bu durumda süre dikkate alınır ve davranışın oluşum süresi azaltılabilir. Örneğin; öğrenci tahtayı 1 dakikada silmesi gerekirken 5 dakikada işini bitiriyordur. O halde tahtayı silme süresi azaltılabilir.

      Yoğunluk: Oluşan davranışın şiddeti ya da güçüyle ilgilidir.örneğin; öğrenci defterini öyle güçlü bastırarak siliyordur ki sayfası deliniyordur. Burada silgiyi kullanma şiddeti azaltılabilir.

      Bekleme süresi: Davranışım başlaması için verilen yönerge sonucunda davranışın başlamasına kadar geçen sürenin uygunluğu değerlendirilir. Örneğin; öğrenci zil çaldıktan 5 dakika sonra sınıfa girmektedir. Öğrencinin sınıfa girme süresi azaltılabilir.

 

 

Uygun olmayan davranışları azaltmada olumlu yaklaşımlar:

 

 

 

En ılımlı

 

En az ılımlı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uygun olmayan davranışları önleme

 

      Uygun olmayan davranışla ilgili çevresel koşulları belirlemek ve bu koşulları değiştirmek davranışları azaltabilir. Uygulayıcı davranışı izleyerek davranış öncesindeki ön uyaranları kontrol ederek davranışın oluşumunu engelleyebilir.

      Ayrıca davranışın sonuçları da davranışın artmasına neden olabilir. Davranış sonucundaki uyaran pekiştirici özellik taşıyıp taşımadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

Uygun olmayan davranışları önleme için kullanılabilecek yollar

 

1-Davranış zincirini durdurma

      Yakınlık kontrolü

      Şakayla karışık kontrol

      Beklenen davranışa ilişkin öğretimsel kontrol ve yönergeler sağlamak

      Problem çözme fırsatı yaratma

      Uyaran değişikliği

 

2-Sınıfta ortaya çıkabilecek uygun olmayan davranışları önleme

v  Öğrencileri beklentileri konusunda bilgilendirme

v  Olumlu öğrenme iklimi oluşturma

v  İlginç (anlamlı) öğrenme deneyimleri sağlama

v  Tehditten kaçınma

v  Tarafsız davranma

v  Kendine güven sergileme ve ve öğrencilerde  oluşturma

v  Öğrencilere olumlu atıfta bulunma

v  Sınıftaki fiziksel düzenlemelere dikkat etme

v  ve zaman  ayırma

v  Olumlu modeller kullanma

v  Serbest zamanları sınırlandırma

 

 

 

3- Akran etkileşimi

                      Akranlarla etkileşim sağlama amacı bireyde uygun olmayan davranışların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Bu strateji öğrencinin akranlarıyla etkileşimini arttırır, çözüm üretmek için fırsatlar yaratır. Ayrıca uygun olmayan davranış  akran etkileşimiyle okulda çözülür ve diğer yöntemlere göre daha çok pekiştireç sağlayıcı olması nedeniyle davranışın sürekliliği de sağlanabilir.

 

AYRIMLI PEKİŞTİRME

 

n  Ayrımlı pekiştirmede, uygun olmayan davranışların azaltılması için uygun davranışın artması ya da sürdürülmesi iki temel pekiştirme ilkesine dayanır.

n  Birincisinde davranış uygun ayırt edici uyaranı izlediğinde pekiştirilir. Örneğin: sınıf içinde konuşma bazı koşullarda uygun bazı koşullarda uygun olmayabilir. Bu durumda sınıf içinde konuşma belli bir uyaranın (öğretmenin soru sorması gibi) varlığında pekiştirilirken diğer durumlarda pekiştirilmez.

n  İkinci uygulamada ise diğer davranışlar görmezden gelinirken bir hedef davranış pekiştirilir. Böylece pekiştirilen davranış artarken görmezden gelinen davranış azalır.

Örneğin: “Öğretmenim, ben” diyerek parmak kaldırma davranışı görmezden gelinir.  Herhangi bir olumlu davranış pekiştirilir. 

n  Ayrımlı pekiştirmenin anahtarı yine pekiştirmeden geçer.

 

SÖNME

 

Sönme, daha önceden pekiştirilen bir davranıştan pekiştirmenin geri çekilmesi yoluyla hedef davranışın yoğunluğunun ve/veya sıklığının dereceli olarak azaltılması sürecidir.

Örn: Öğrenci sürekli yerinden kalkarak ve sınıfta gezinerek, öğretmeninin “yerine otur” demesi ile geçici bir süre yerine oturur. Bu döngü tekrarlanmaya başlar. Yani çocuk tekrar yerinden kalkar, öğretmen yerine otur der.

Sönme, uygulayıcının bir pekiştirme biçimi olarak normal koşullar altında dikkati toplayan davranışı görmezden gelmesidir.

 

Sönme Uygulanmayacak Problem Davranışlara örnek olarak parmak emme, saldırganlık gibi davranışları verebiliriz.

Sönme Patlaması: Sönme patlaması sönme uygulamasının başlamasından sonra hedef davranışın yoğunluğunun veya sıklığının geçici olarak artmasıdır.

 

 

Sönme tekniğini uygularken izlenecek basamaklar

      Hedef davranışı izleyen bütün pekiştireçler belirlenir.

      Hedef davranışı izleyen bütün pekiştireçler geri çekilir.

      Hedef her yapıldığında görmezden gelinir.(TUTARLI OLUNMALI)

      Sönme uygulaması süresince uygun davranışları pekiştir.

      Kendiliğinden geri gelme ve sönme patlaması yaşandığında tutarlı olunmalı.

      Uygulayıcı dikkatinin uygun davranışlar üzerinde olduğunu göstermeli ve öğretmeli.

Sönmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

   1.  Davranış her yapıldığında görmezden gelinmelidir.

   2.  Uygulayıcı ve çocukla ilgili diğer kişilerin de birbirleriyle tutarlı olması kesinlikle şarttır.

   3.  Pekiştirme kaynağı kontrol edilemiyorsa,  sönme etkili bir yöntem olmayabilir.

Sönmenin avantajları;

Sönme, sözel ya da bedensel zorlama kullanmaksızın uygun olmayan davranışların azaltılmasında etkili olabilir.

 

Sönme, bir ceza uygulaması değildir.   

Uygun olmayan davranış görmezden gelinirken uygun olan davranışların pekiştirilmesi sönme sürecinin en önemli öğesidir.

 

TEPKİNİN BEDELİ

 

      Tepkinin bedeli, uygun olmayan davranışı izleyen biçimde, elde ettiği ödüllerin (yıldız, gülen yüz) geriye alınmasıdır.

Örnek:    Sınıf başkanlığını elinden alma,

                        Müzik dersinde şarkı söyletmeme

                        Sınıf defterini imzalatmaya göndermeme vs.

Tepkinin bedelinin avantajları;

 • Sembol pekiştirme ve diğer olumlu pekiştirme uygulamaları ile birlikte kullanılabilir.
 • Evde ve okulda kolayca kullanılabilir.
 • Tepkinin bedeli uygulaması davranışları azaltmada hızla etki gösterir. Etkisi uzun dönemlidir.
 • Tepkinin bedeli sürecinde uygulamacı değişmesi gereken davranışlara odaklanır.
 • Tepkinin bedeli sürecinde uygun olmayan davranış ile pekiştirecin geri alınması arasında küçük bir gecikme vardır.

 

MOLA

 

      Mola uygun davranışın ardından belirli bir süre pekiştirme kaynaklarından uzaklaştırılmasıdır.

      Mola temelde iki biçimde uygulanır.

–   Pekiştireçlerin çocuktan uzaklaştırılması

–   Çocuğun pekiştirme kaynaklarından uzaklaştırılması

 

Mola kullanımı için öneriler

      Mola kullanımı, olumlu pekiştirme uygulaması ile eşleştirilmelidir.

      Çocuk, bulunduğu ortamın ve etkinliklerin mola alanındakinden daha cazip olduğunu algılamalıdır.

      Uygulayıcı mola uygulamasının etkisini değerlendirip etkisiz ise devam etmemelidir.

      Uygulayıcı, mola tekniğini çocuktan kurtulma amacıyla kullanıp  mola uygulamasını suiistimal etmemelidir.

      Mola süresi çok uzun tutulmamalıdır.

      Mola alanının pekiştirici özelliği olmamalıdır.

      Mola saldırgan çocuklar için etkili olabilirken içine kapanık çocuklar için kullanılmamalıdır.

 

 

Molanın Avantajları

      Mola ve olumlu pekiştirme süreçlerini bir arada kullanmak kolaydır.

      Mola süreçlerinin etkisi oldukça hızlıdır ve bu etki uzun sürelidir.

      Çocuğu eğitim ortamından uzaklaştırmadan da mola uygulamaları yapılabilir.

      Çok zorlayıcı davranışların (saldırganlık gibi) azaltılmasında önemli bir seçenektir

 

Mola’nın potansiyel yan etkileri ve dezavantajları;

      Çocuğun pekiştireç bulamayacağı bir alana gönderilmesi, uygulayıcı için olumsuz  pekiştirme etkisi yaratabilir.

      Mola süresi uygulayıcı tarafından uzatılarak, mola suiistimal edilebilir.

      Çocuklar arasında ki bireysel farklılıklar dikkate alınmazsa, çocukların birinin   diğerine karşı pekiştirilmesi ya da cezalandırılması olarak algılanabilir.

      Çocuk başka uygun olmayan davranışlar sergileyebilir.

      Çocuğun eğitim ortamından uzaklaştırılması akademik performansı olumsuz etkileyebilir.

 

DÜZELTME (ONARMA)

      Düzeltme uygulamasında çocuk çevreyi uygun olmayan davranış öncesindeki durumuna getirmesidir.

      Onarıcı aşırı düzeltme ve olumlu aşırı düzeltme olmak üzere iki şekilde uygulanır.

 

Onarıcı aşırı düzeltme

      Onarıcı aşırı düzeltme çocuğun uygun olmayan davranış sonrasında ortamı düzenlenmesinin üstüne daha fazla görevler eklenerek bir tür ceza verilmesidir.

   Örn: Duvarı karaladığında tüm duvarı temizletmek.

      Onarıcı aşırı düzeltme uygulaması uygun olmayan davranış üzerinde odaklanması nedeniyle olumsuz davranışı azaltma yerine arttırma etkisi olabilir.

 

 

Olumlu aşırı düzeltme

      Olumlu aşırı düzeltme problem davranışın o ortam içinde olması gereken şeklinin bireye yaptırılması olarak uygulanmaktadır.

   Örn: Duvarı çizen çocuğa kağıt kalem vererek bazı şekilleri kopya ettirmek.

 

BEDENSEL CEZA

 

Cezadan kaçınmanın pek çok  nedeni vardır

      Ceza davranışı azaltmaz, sadece baskılar yani cezanın varlığında ortaya çıkmasını engeller.

       İyi ve haklı nedenlere dayanmayan ceza başka davranış sorunlarına yol açar. (Korku, kaygı ve saldırganlık gibi).

      Cezanın etkisi ceza vereni pekiştirebilir.

      Ceza uygun davranışın ne olduğuna ilişkin bir ipucu sağlamaz. Ceza veren kişinin saldırganlığı ceza alan ve bunu izleyen çocuklar için olumsuz bir modeldir.

      Ceza cezalandırılan çocukta dargınlık ve içe kapanma gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

      Ceza olumlu iletişim kurma fırsatlarını engeller.

      Ceza güçlünün haklı olduğu imajı yaratabilir.

      Cezalandırılan çocuğun akademik çalışmalara yönlendirilmesi güçleşir. Bu da ikinci bir cezayı başarısızlığı getirir.

 

Örnek :

 

PROBLEM DAVRANIŞ İÇİN OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ PLANI

PLANI

Öğrenci : Adem Ceren

Sınıfı : 2-B

Programı uygulayan :  Mahmut ÇAPAR

Program tarihi : 13 / 10 / 2005

PROBLEM DAVRANIŞIN TANIMLANMASI

A ) Tanım : Sınıfta gezinme. Günde en az iki defa, ortalama sekiz dakika süresince sınıfta gezinme davranışını göstermektedir.

B ) Davranış öncesi : Yerinde öne-arkaya, sağa-sola  sallanmaya başlar, ağlar, yere uzanır       ( masaya başını koyar ).

C ) Davranışı ortaya çıkaran değişkenler : Yapılan etkinlikte başarısız olduğunda, kendisiyle ilgilenilmediğinde ( sürekli kendisiyle öğretim yapılsın, konuşulsun istiyor. ) ve engellenildiğinde  ( oynamakta olduğu materyal elinden alındığında ) problem davranış ortaya çıkabiliyor.

D ) Sıklığı / yüzdesi : Problem davranış bir gün boyunca ortalama iki defa ortaya çıkıyor; davranış ortalama olarak sekiz dakika sürüyor.

 

 

UYGUN ALTERNATİF DAVRANIŞIN TANIMI

A) Tanım : Dikkat çekmek için etkinliği bırakmak yerine; parmak kaldırabilir, isteğini sözel olarak ifade edebilir. ( ör: öğretmenim ödevime bakar mısın, ödevimi yapamıyorum yardım eder misin ? vb. ) Etkinliklerde başarısız olduğunda öğretmenden yardım, etkinlik tekrarı isteyebilir ( öğretmenim yapamıyorum diyebilir, yeniden oynayabilir miyiz diye sorabilir. )

B ) Öğretim yöntemi :  Alternatif davranışlar ödüllendirilerek, problem davranışlar görmezden gelinerek öğretilir. Ör: Sırasında oturup, öğretmeni dinlediği durumlarda bu davranışı vurgulanarak ödüllendirilir, sınıfta gezindiği durumlarda ise hiç ilgilenilmez, gezinme davranışına ödül olacak hiçbir uyaran verilmez.

 

 

ÇEVRESEL DÜZENLEMELER

A ) Daha uygun ve bağımsız olabilmesi için öğrenciye gerekli beceriler:

      Parmak kaldırarak söz hakkı isteme

      İsteklerini sözel olarak ifade edebilme

      Sıra bekleme ( oyun etkinliklerinde, sırası gelince oynaması ).

B ) Baş etme becerileri :

      Başarısızlığı kabullenme, başarısızlığı gidermek için yeni yollar deneyebilme.

      Sırasını bekleme, sırası geldiğinde harekete geçme.

C ) Sınıf / okul düzenlemeleri : Problem davranışa neden olabilecek materyaller öğretim süreci için gerekli değillerse, ortamdan kaldırılmalıdırlar. Etkinliklerde başarısız olduğunda, başarısızlığı çevresindeki kişiler ( öğretmenler, öğrenciler, stajyerler ) tarafından vurgulanmamalı, başarısızlığı hiçbir şekilde espri konusu yapılmamalı.

 

 

ÖĞRETİM

A ) Pekiştireçler :

Hoşlandığı

      Sosyal : Aferin, çok güzel olmuş vb.

      Simgesel : Defterine yıldız atmak, pekiyi yazmak.

      Birincil : Cips, kraker, gofret.

      Etkinlik : Top ile, oyuncak arabalarla, kumla oynamak.

Hoşlanmadığı

      Etkinliklerde başarısız olma.

      Etkinlik dışı bırakılma.

      Sevdiği materyalin elinden alınması.

B ) Pekiştireç tarifesi : Önce sürekli pekiştirme daha sonra zaman aralıklı pekiştirme  ( sabit / değişken oranda ) tarifesi kullanılacak.

 

YÖNTEM

A ) Yöntem : Olumlu davranışların pekiştirilmesi, problem davranışların görmezden gelinmesi. Alternatif davranışlar pekiştirilerek öğretilecek. Pekiştireçler zamanla geri çekilecek, davranışın genelleştirilmesi sürecine geçilecek.

B ) Yöntem için gerekçe : Alternatif davranışlar kazanıldığında (yerinde oturma, isteklerini sözel olarak ifade etme ) problem davranışlar azalacaktır. Etkinliği bırakmanın, yerinden kalkıp gezinmenin hiçbir pekiştirecini öğrenci görmeyecek, yerinde oturmanın etkinliği sürdürmenin pekiştireçlerini görecektir. Pekiştirilen, yerinde oturma davranışının sıklığının / süresinin artması düşünülmektedir. Pekiştirilmeyen, görmezden gelinen sınıfta gezinme davranışının ise sıklığının / süresinin azalacağı düşünülmektedir.

 

 

Örnek:

 

KAYIT TUTMA
Veri toplama yöntemi : Anlık zaman örneklemi kayıt formu

 

 

UYGULAYACAK KİŞİ

n  Programı iki sınıf öğretmeni ve iki stajyer uygulayacak. Programın uygulanabilmesi için sınıfta bulunan bütün öğretmenlerin programdaki hedefleri bilmesi ve hedeflere ulaşmada gerekli davranışları göstermesi gerekmektedir.

n Uygulanan programdan öğrencinin ailesi de haberdar edilerek, programın aile tarafından da desteklenmesi sağlanacaktır.

 

 

 

Özel Eğitim El Kitabı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam130
Toplam Ziyaret66185185
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.098331.2229
Euro33.630733.7655
Hava Durumu
Saat