BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Akademik Eğitim Programı

AKADEMİK BECERİ EĞİTİM PROGRAMI (ÖRNEK UYGULAMA)

 

Programın Adı

AkademikBeceri Eğitim Programı

Programı Hazırlayan Meslek Grubu

Özel Eğitim Uzmanı

Programın Uygulayıcısı Meslek Grubu

Hazırlayan grup tarafından uygulanacaktır.

Programın Seviyesi

Zekayaşı 5 yaş ve üstü olan zihinsel engelli çocuklara yöneliktir.

Programın Amaçları

1. Görsel algı becerisini kazandırma ve geliştirme,

2. İnce kas becerisini geliştirme,

3. El-göz koordinasyon becerisini kazandırma ve geliştirme,

4. Belli bir amaca yönelik bir etkinliği başlatma ve sonlandırma becerisini kazandırma ve geliştirme,

5. Neden-sonuç kurma becerisini kazandırma ve geliştirme,

6. Kurallara uygun kağıt tutma becerilerini geliştirme,

7. Bilişsel becerilerinde bağımsız hale getirme,

8. Okuma-yazma becerisi kazandırma,

9. Matematik becerisi kazandırma.

Programın Aşamaları

1. Görsel-işitsel algı becerileri,

2. Kağıt işleri ve çizim becerileri,

3. Varlıklar arası ilişkiler becerisi,

4. Renk kavramı becerisi,

5. Boyama Becerisi,

6. Şekil kavramı becerisi,

7. Yazmaya hazırlık becerisi,

8. Yazma becerisi,

9. Okuma becerisi,

10. Yön tayini becerisi,

11. Sayı kavramı becerisi,

12. Sayma becerisi,

13. Küme kavramı becerisi,

14. Nesne bütünlüğü becerisi,

15. Ölçme becerisi,

16. Vücudunu ve yönünü tanıma becerisi,

17. Saat kavramı becerisi.

Programın İzlenme, Geliştirme ve Değerlendirme Esasları

* Programın uygulanma aşamasında haftalık değerlendirme toplantıları ile programın amaçlarauygunluğu izlenir.

*Programın uygulanmasında aksayan noktalar tespit edilip, gerekli önlemler alınır.

*Programın başarısı öğrenciye kazandırılan beceriler baz alınarak değerlendirilir.

*Öğrencinin beceri ve kavramı edinmesi hazırlanan formal testler ile belirlenir. Buna göre;

- Kavram çalışmalarında; hazırlanan kavram öğretimi ölçüt bağımlı ölçü araçlarına göre beceri basamaklarının % 80 inin öğrenci tarafından bağımsız yapılması başarı için ölçüt kabul edilir.

- Beceri çalışmalarında Hazırlanan beceri ölçüt bağımlı ölçü araçları ile beceri analizlerinin %80'nin öğrenci tarafından bağımsız yapılması başarı için ölçüt sayılır. Tek fırsat ve çoklu fırsat yöntemlere bağlı olarak öğrencinin tüm beceri basamaklarını bağımsız yapması ölçüt kabul edilir.

Programın Uygulanmasına Kullanılacak Yöntem ve Teknikler

* Hedef davranışı çocuğun bağımsız yapması istenir.

* Hedef davranışı çocuk bağımsız olarak gerçekleştiremiyorsa, sözel ipucu verilerek yapılması istenir.

* Sözel ipucu ile çocuk hedef davranışı gerçekleştirirse ilk amaca dönülerek bağımsız yapması istenir.

* Sözel ipucu ile çocuk hedef davranışı yapmayı gerçekleştiremiyorsa, model olma tekniği kullanılır ve çocuktan davranışı yapması beklenir.

* Model olma tekniği ile çocuk hedef davranışı gerçekleştirirse ilk amaca dönülerek hedef davranışı bağımsız yapması istenir.

* model olma tekniği ile çocuk hedef davranışı gerçekleştiremezse fiziksel yardım tekniği kullanılarak hedef davranışı yapması istenir.

* Fiziksel yardım tekniği ile çocuk hedef davranışı gerçekleştiriyorsa ilk amaca dönerek davranışı bağımsız yapması istenir.

* Çocuk hedef davranışı bağımsız olarak yapıyorsa davranış pekiştirilir ve bir sonraki hedef davranışa geçilir.

Programın Uygulanmasında Kullanılacak Araç-Gereç Basılı veya Görsel İşitsel Materyal

Poldi eğitim seti , Kavramaca eğitim seti , Melodi eğitim seti , Kökyayınları Akıllı Düğmeler eğitim seti , Klasik masallar kitap– kaset seti , nesne- varlık – soyut – somut kavramları kazandırmayı hedefleyen tahta ve karton pazıl setleri , Educa eğitim setleri , Ravensburger eğitim setleri , Lakeshore işitsel bellek seti , yapa yayıncılık eğitim setleri . Nesne- varlık – soyut – somut kavramları kazandırmayı hedefleyen oyuncak setler.

Programın Kaynakçası

D.Fiscus Edward , J.Mandell Colleen , Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi , Ankara , 1997.

ERİPEKSüleyman, Zihinsel Engelli Çocuklar , Eskişehir , 1996.

KİŞİSEL Elaine, Makdav YıldırımSerap , Bilişsel Etkinlikler , M.E.Basımevi.

KARATEPE Hasan , Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar , Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar İle Normal Çocukların Kaynaştırılması, Karatepe Yayınları ,Ankara, 1992.

KARATEPE Hasan , Zeka Özürlü Çocuklar , Zeka Özürlü Çocuklar İle Normal Çocukların Kaynaştırılması , Karatepe Yayınları , Ankara , 1998.

ÖZ, Feyzi, Uygulamalı İlkokuma Yazma öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara-1998

YANPAR ŞAHİN Tuğba , YILDIRIM Soner , Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Anı Yayınları , 1999.

Program

1. Görsel İşitsel Beceri

Hedef davranış: Görsel-işitsel belleğini geliştirir.

Davranışlar:

1. Verilen dört nesne içinden istenilen iki nesneyi isteme sırasına göre verir.

2. Bir dizi içindeki değişik sesleri taklit eder.

3. Söylenilen sözcük dizisini tekrar eder.

4. Söylenilen üç nesneyi bulur.

5. Kompozisyon içeren sıralı olay kartını olay sırasına göre sıralar.

6. Gösterilen bir hareketi taklit eder.

2. Kağıt İşleri ve Çizim Becerisi

Hedef davranış: Kağıt işleri ve çizim becerisini geliştirir.

Davranışlar:

1. Kağıt işleri yapar.

2. Kağıt yırtar.

3. Kağıt keser.

4. Kağıt katlar.

5. Makas kullanır.

6. Makasla kesme çalışır.

7. Yapıştırıcı sürer.

8. Cetvel kullanır.

9. Şablonla çizer.

10. Çizdiği yerden makasla keser.

3. Varlıklar Arası İlişkiler

Hedef davranış: Varlıklar arası ilişki becerilerini kazanır ve geliştirir.

Davranışlar:

1. Herhangi bir nesneyi eliyle işaret edip “bak” yönergesi verildiğinde o nesneye bakar.

2. Masa üzerinde ya da yerde duran bir nesneyi “al” yönergesi verildiğinde alır.

3. Elinde duran bir nesneyi “ver” yönergesi verildiğinde verir.

4. Elinde duran bir nesneyi “koy” yönergesi verildiğinde gösterilen yere koyar.

5. Bir nesneyi gözüyle takip eder.

6. İki seçenek sunulduğunda nesneleri eşler.

7. Üç seçenek sunulduğunda nesnelerle nesneleri eşler.

8. Dört seçenek sunulduğunda nesnelerle nesneleri eşler.

9. İki seçenek sunulduğunda nesnelerle resimleri eşler.

10.Üç seçenek sunulduğunda nesnelerle resimleri eşler.

11. Dört seçenek sunulduğunda nesnelerle resimleri eşler.

12. Farklı büyüklükte aynı türde iki nesne arasından “büyük olanı göster” dendiğinde gösterir.

13. Farklı büyüklükte aynı türde iki nesne arasından “küçük olanı göster” dendiğinde gösterir.

14. Farklı uzunlukta aynı türde iki nesne arasından “uzun olanı göster” dendiğinde gösterir.

15. Farklı uzunlukta aynı türde iki nesne arasından “kısa olanı göster” dendiğinde gösterir. &n

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret66152274
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.831328.9469
Euro31.329631.4551
Hava Durumu
Saat