BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Göz Teması Eğitimi

GÖZ KONTAĞI

Amaç: Uygun göz kontağının anlaşılması ve kullanılmasını göstermek.

Eğitici Bilgisi: 1. Bu ünite öğrencilere ne zaman göz kontağı kuracaklarını, kişilerin konuşurken ve dinlerken kişiye aralıklı bakmalarını öğretir. Aşırı göz teması kurmanın veya yeterince göz teması kurmanın olası sonuçları hakkında bilgi verir.

2. Althen’e göre (1988) göz teması kurma normlarında önemli derecede kültürel çeşitlilik gösterir. Amerika kültüründe göze bakmamak dürüst olmama anlamını taşır, ancak gözlerini dikip uzun süreli bakmaz, aralıklı bakarlar, uzun süreli bakış daha çok romantik duyguları paylaşanlarda gözlenir. Konuşmanın başlangıcında göz teması olur, aralıklı olarak uzaklaşır ve konuşurken tekrar bakılır. Ancak dinlerken göz teması nadiren bozulmaya çalışılır. Asyalı Amerikalılar utandıkları zaman göz temasından kaçınırlar, ancak bir yabancıya da uzun süreli meraklı bakışlarla göz teması kurabilirler. Siyah Amerikalılar dinlerken dolaylı göz teması kurar, ancak konuşurken direkt göz teması kurar. Hispanik Amerikalılar saygı ifadesi olarak göz temasından kaçınabilir. Sürekli direkt bakış otoriteye başkaldırı veya sataşma olarak algılanabilir. Eğitici göz temasını ev kültürüne göre genelleştirmelidir.

İlişkili Etkinlikler: 1. Öğrencilere göz teması kurma ile ilgili sorular sorunuz

2.”Asla Asla Yere Bakma” ile ilgili öykü yazdırın. Öykü uygunsuz göz teması kurmanın olumsuz sonuçlarına hitap edecektir.

3. Bir kişinin diğer kişiyle göz teması kurmamasının anlamlarını konuşun (örn. O kişiyi umursamaması gibi).

4. Göz temasının kültürel normlarını  gösterin.

İlişkili literatür: sayfa 89

Gün Boyunca Sosyal Beceriler : Pekiştirmede 4 yol kullanıyoruz:

Yüreklendirme-Benimle çok güzel bir göz teması kuruyorsun. Böylece beni iyice dinlediğini anlıyorum.

Kişisel Örnek-Dün anne-babalarınızla görüştüm. Onlarla konuşurken uygun göz teması kurdum

Harekete Geçme (prompting)- Ahmet beyi sınıfa çağırdık, sizinle nasıl göz temasım kurdu.

Düzeltici Geribildirim(olumlu, özel, özgün olacak ve tehdit edici olmayacak)-Grup görevi sırasında, grup üyeleri konuşurken pencereden dışarı bakıyorsun. Takım arkadaşlarına bakarsan, etkinliğe katıldığını anlayabilirim.

DERS-A: göz teması kurmanın önemi

 

Göz Teması

 

 

 

 

Dinlerken ve konuşurken başkalarına bakma anlamına gelir.

Acaba uygun göz teması kurabiliyor muyum?

Göz temasını kullanma seni iyi bir dinleyici ve konuşmacı yapar. Kendine güvenen bir yapı sağlar.

 

 

 

DERS B: pratik ve senaryolar.- Örneğin kişilere 3 lakap takıp rol oynatılabilir:

Örneğin: Ali Hiçbakmaz, Ahmet Bakardurur, Ayşe Göz Teması Kuran

Ev ödevleri, afişler vs.

 

 

SES VOLÜMÜ

Amaç: Uygun ses tonunun anlamını ve kullanımını göstermek.

Eğitici Bilgisi: Çocukların çeşitli ortamlarda ses tonlarının kullanımının öğretilmesi gerekir. Bu ünitede sessiz, normal ve yüksek ses volümlerinin kullanım zamanları öğretilir.

 

İlişkili Etkinlikler: 1. Öğrencilere uygun ses volümlerinin kullanıldığı video görüntüler gösterin. 

Sessiz volüm (kısık ses) –Okul kütüphanesi veya küçük gruplarla çalışırken

Normal volüm-Sınıfta bir soruyu yanıtlarken veya derse girmeden önce öğretmenle konuşurken

Yüksek sesle- teneffüs veya spor etkinliklerinde

2. Sınıfta toplu olarak sessiz, normal ve yüksek ses antremanları yaptırın.

3.Sınıfa konuşma patologu getirerek yüksek sesle konuşmanın zararlarını anlattırın.

4.Bir teybin sesinin nasıl ayarlanacağını ve volüm düzeylerini pekiştirin. Yüksek sesle müzik dinlemenin zararlarını anlatması için odyolog sınıfa davet edebilirsiniz.

Gün Boyu Sosyal Beceriler

Yüreklendirme-Ses volümünü çok güzel ayarlıyorsun. Arka sıralar da otursan bile, kolayca duyabiliyorum, aferin.

Kişisel Örnek-Dün okuldan sonra fakülte toplantısına katıldım, Müdüre bir soru sorduğumda, herkesin işitebilsin diye yüksek sesle konuştum.

Pratik-Birkaç dakika içinde kütüphaneye gideceğiz. Oradayken sessiz ses volümünü kullanmamız gerektiğini hatırlayın. Ayrılacağımız zaman, sessiz kalabildik mi diye kütüphaneciye soracağım.

Düzeltici Geribildirim- Ali, teneffüs bitimi sınıfa girdiğinde, bağırıyordun. Normal, hatta sessiz volümde konuşman gerektiğini hatırla. Eğer sınıfa girerken uygun volümde girersen, binadaki diğer kişileri rahatsız etmezsin.

      SES VOLÜMÜ

 

Ne kadar sesli veya sessi konuştuğumuz anlamına gelir.

Ortama uygun söz tonunu kullanmak çok önemlidir. Bu nedenle kendimize “şu anda hangi söz tonunu kullandığımızı” sormalıyız.

 

 


 Kısık

Sesli

 

 

-Niçin ses volümünü ayarlamamız gerektiği konuşulmalı.

Hangi ses volümleri nerede kullanılacağı öğretilmeli

-Senaryo ve öykülerle genelleştirilmeli

-Sınıfta pratik

-Ev ödevi

-Afiş

-Gözümüzü kapatıp zihnimizde canlandırma

 

 

 

 

 

 

 

 

SES VOLÜMÜ T-CETVELİ

 

 

 

 

 

Alçak Ses

 • Kütüphanede
 • Birisi uyuyorsa
 • Başkaları ders çalışıyorsa
 • Sırları konuşurken

 

 

Normal

 • Müdürle konuşurken
 • Telefonda konuşurken
 • Sınıfta soru sorarken veya bilgiyi paylaşırken

 

 

Yüksek Ses

 • Uzaktaki birisiyle konuşurken
 • Spor olaylarında
 • Teneffüste
 • Acil bir yardım gerektiğinde

 

 

 

SES TONU

Amaç: Uygun ses tonunun anlaşılmasını ve kullanılmasını göstermek.

Eğiticiye Bilgi: Bu ünite ses tonunun söylenen kelimelerden sıklıkla daha güçlü mesaj verirler. Bu ünitede başımızı belaya sokacak uygunsuz ses tonlarından (böbürlenen, sızlanan, despotça, alaycı) kaçınma öğrencilere öğretilecektir. 

 

 

      SES TONU

 

Sesimizin tarzını gösterir ki, duygularımızı yansıtır.

 • Sesimin tonu nasıl?
 • Bu ses tonu başımı belaya sokar mı?

 

 

 

         Böbürlenen

Alaycı

Patronca

Enerjetik

Saygılı

Despotça

Sızlanan...

 

YÜZ İFADESİ


Amaç: Uygun yüz ifadelerinin anlaşılmasını ve kullanılmasını göstermek.

Eğitici Bilgisi: İnsanların yüz ifadeleri sıklıkla, kelimelerden daha güçlü ve daha doğru mesaj verir. Çoğu ilkokul çocuğu hissettiklerini gelişimsel olarak tamamen gösterecekleri evrededirler. Üzüntü, incinme veya kızgınlık gibi yüz ifadelerini gizlemeye niçin ve ne zaman çalıştıkları karmaşık konudur, bu ünitede bunlar işlenmeyecektir. Bu ünitede çocuğun başını belaya sokabilecek yüz ifadelerinden (kaba bakış, burnu havada, veya somurtkan  bakış) kaçınma öğrencilere öğretilecektir. Öğrencilerin duygularını sakince ve dürüstçe ifade etmeleri yönünde teşvik edilecektir.

Eğiticiler kültürel çeşitliliğin farkında olmaları gerekir. Cheng (1987) Asyalı Amerikalıların duygusal olduklarında kontrollü davranabilir ve her zaman yüz ifadelerine yansımayabilir.

İlişkili Etkinlikler: 1. “umursamama, önem vermeme (ignoring)” yüz ifadesini öğrencilerin yapmalarını isteyin. Başkalarının umursamama uygunsuz davranışlarını yaptıklarında, nasıl bir yüz ifadesini sergilediklerini açıklayın.

2. Televizyon ve video görüntülerini sessiz seyrettirin. Karakterlerin gösterdikleri yüz ifadelerini tanımlayın.

3. Tiyatroda seyrettiklerinin yüz ifadelerini konuşun.

4. Öğrenciler değişik yüz ifadeleri ile birbirlerinin fotoğraflarını çektirin ve sonrasında sergileyin.

Gün Boyu Sosyal Beceriler:

Yüreklendirme: Arkadaşın sana yaptığı tatili anlattığında, ilgili (interested facial expression) bir yüz ifadesi kullandın. Eminim ki, arkadaşın senin onu gerçekten dinlediğini düşündü. Aferin.

Kişisel Örnek: Gitmeyi planladığım bir konsere gitmeyi iptal ettiğimde, yüzümün görünüşü şöyleydi (hayal kırıklığı yüz ifadesi: disappointed). Eğer konsere gitseydim şöyle olurdu (mutlu yüz ifadesi).

Pratik: Birkaç dakika içinde, bilgisayar odasına yardım için üç öğrenci göndermem gerekecek. Herkes gidemeyecek, gidemeyenler surat asmamayı unutmasınlar. Bugün seçilmezseniz, öteki günler seçileceksiniz.

Düzeltici Geribildirim: Ayşe senden kağıdını yeniden yapmanı (redo) istediğim zaman, sert baktın ve “problem nedir?” söyledin. Bunu söylerken yüz ifaden “nazik” olmalı. Bu tür ifade yetişkinlerle ilişkilerinde canını sıkabilir.

-Kafası karışık, yorgun, üzgün, şakın yüz ifadelerinin işaretlerini tanımlayın ve olası nedenlerini tanımlayın

-Yüz ifadelerini taklit edin (şaşırmış, üzgün, kafası karışık, korkmuş, hayal kırıklığı yaşamış, mutlu, kızgın, sıkkın, kıskanç, üzgün, ilgili, tiksinmiş, kaygılı, suçlu, güvenli).

-Öğrenciler yüz ifadeleri resimleri dağıtın sinonimlerini ve olası nedenlerini konuşun.

Sinonimler Sad-miserable, depressed, down-in-the-dumps

Tired-fatigued, exhausted, sleepy

Confused-puzzled, mixed up, perplexed


Duygularınızın yüzüne yansıyışıdır.

YÜZ İFADESİ

 

Kaba, somurtkan, burnu havada gibi yüz ifadeleri başınızı belaya sokabilir.

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam230
Toplam Ziyaret66151146
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat