BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Ankara Artikülasyon Testi

İletişim insanın pek çok alandaki gelişimini etkileyen bir
olgudur. Sözel dil ise iletişimin önemli bir parçasını oluşturur. Dil, temelde
bir kurallar bilgisi toplamıdır. Dilbilimciler dilin 5 farklı alanda
kurallardan oluştuğunu ifade ederler. Dilin ‘bileşenleri’ olarak isimlendirilen
bu alanlar şunlardır:

Sözdizimi (sentaks): cümle yapısını ilgilendiren kurallar,

Biçimbilgisi: (morfoloji): sözcüklerin iç yapılarını ilgilendiren kurallar,

Sesbilgisi (fonoloji): dildeki seslerin oluşturulması ve kullanılmasını
ilgilendiren kurallar,

Anlambilgisi (semantik): dilin anlamını, içeriğini ilgilendiren kurallar,

Kullanımbilgisi (pragmatik): dilin sosyal bağlamda kullanımını ilgilendiren
kurallar.

Görüldüğü gibi, bir dildeki seslerin kazanımı ve üretilmesi dili oluşturan
çeşitli bileşenlerden biridir. Çocukların kazandıkları ve/veya çeşitli fonetik
bağlamlara göre üretebildikleri sesleri incelemek dil değerlendirmesinin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuktaki dil gelişiminin farklı bileşenlerinin
yaşı düzeyinde olup olmadığına ve terapinin gerekliliğine karar vermek için
objektif ve farklı yaş gruplarına uygulanabilir bir araca gereksinim vardır.
Ankara Artikülasyon Testi (AAT) 2-12 yaş grubu çocukların Türkçe’deki sesleri
kazanımlarını ve kullanımlarını sistemli olarak değerlendirmek için hazırlanmış
ve standardize edilmiştir.

Test kitapçığı: AAT bir resim isimlendirme testidir. Resimler özellikle küçük
çocukların kolaylıkla algılayabilecekleri ve isimlendirebilecekleri biçimde
seçilmiş ve renkli olarak resimlendirilmiştir. 47 resimde isimlendirilen 53
sözcük Türkçe’deki tüm ünsüz sesler (fonemleri) 5 ayrı pozisyonda (sözcük başı,
sözcük sonu, ve 3 sözcük içi pozisyon) test etmektedir. Resimler hazırlandıktan
sonra bir pilot çalışma uygulanmış, ve edinilen bilgiye göre gerekli
değişiklikler yapılarak test kitapçığı son halini almıştır. Uygulama esnasında
üçgen ayak üzerine oturan test kitapçığının çocuğa bakan yüzünde resimler,
testöre bakan yüzünde ise uygulama esnasına kolaylık sağlayacak sorular ve
ipuçları yer alır.

Standardizasyon: AAT, Ankara ili ve kazalarında yaşayan 3000’e yakın 2-12 yaş
çocuğuna uygulanarak standardize edilmiştir. Bu örneklem grubu 2-12 yaşındaki
çocukların temsil edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olasılıklı, çok
aşamalı, kendinden tabakalı ve ağırlıklı, kümeli bir örnekleme tasarımıdır.
Standardizasyon yapılırken güvenirlik çalışmaları da yapılmıştır.

Amaç: AAT iki amaç için hazırlanmıştır. 1. Amaç tarama amacıdır. Bu amaç için
testi çocukların fonolojik gelişim düzeyi hakkında bilgi edinmek isteyen ve
çocuklarla çalışan tüm uzmanlar kullanabilir. 2. Amaç olan ayrıntılı
değerlendirme ise dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının kullanımı içindir.
Testin, çocukların dildeki sesleri ediniminin ayrıntılı incelenmesi yönünde
kullanılmasına olanak sağlar.

Cevap formu: Renk kodlu iki sayfalık cevap formunun bir sayfası test
uygulanırken cevapların kaydedilmesine olanak tanır. Ardından, çocuğun test
edilen seslerdeki hataları sayılır. Cevap kağıdının ikinci sayfası ise
ayrıntılı değerlendirme amaçlı yine renk kodlu olarak hazırlanmıştır. Bu sayfa
ayrıca çocuk hakkındaki bilgilerin not edildiği sayfadır.

Kullanım kılavuzu ve standart puanlar: Testin kullanım kılavuzu testin
hazırlanışı, amaçları ve uygulanması hakkında ayrıntılı bilgilerle birlikte
tablolar içermektedir. Çocukların ham puanları hesaplandıktan, yani test edilen
seslerdeki hataları sayıldıktan sonra, yaş gruplarına göre hazırlanmış
tablolardan çocukların yüzdelik ve yaş eşdeğeri olarak standart puanları
bulunabilir. Bu puanlar çocukların yaşıtlarına göre durumları hakkında bilgi
verecek ve uzmanların bu konuda daha sonra izleyecekleri yol hakkında yol
gösterecektir.

Çanta: AAT’nin bütün parçaları hafif ve kolay taşınır bir omuz çantası içinde
sunulmaktadır.

Doç. Dr. Pınar Ege, Yar. Doç. Dr. Funda Acarlar, Yar. Doç. Dr. Figen Turan

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam150
Toplam Ziyaret66185205
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.098331.2229
Euro33.630733.7655
Hava Durumu
Saat